Consolidarea Antreprenoriatului Cultural și Dezvoltarea Audienței și a Publicului (sesiunea 2)

Cultura_pilot.jpg

Status: Inactiv
Buget: 2.000.000 Euro
Termen limită: 01 iulie 2020

Programul RO-CULTURA este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021 și vizează consolidarea dezvoltării economice și sociale prin cooperare culturală, antreprenoriat cultural și managementul patrimoniului cultural.

Acest apel de proiecte vizează creșterea gradului de acces la cultură, promovarea diversității culturale și consolidarea dialogului intercultural. Pentru ca activitățile culturale să aibă un impact mai mare, transferul de cunoștințe și expertiză între organizațiile din România și Statele Donatoare este încurajat, împreună cu producția în comun a evenimentelor artistice.

Pentru a fi eligibile, propunerile de proiecte trebuie să conducă la atingerea următorilor indicatori de Program:

 • 90 de locuri de muncă create;
 • 19.000 de participanți la activitățile culturale;
 • 10 IMM-uri sprijinite;
 • 60 profesioniști cu competențe/expertiză dezvoltate la locul de muncă, alții decât cei de etnie romă;
 • 150 activități de artă contemporană sprijinite;
 • 10 abordări inovative referitoare la patrimoniul cultural, sprijinite în vederea dezvoltării publicului;
 • 5 producții referitoare la minorități sociale, etnice și culturale, altele decât minoritatea romă;
 • 15 proiecte care implică cooperarea cu un partener de proiect din Statele Donatoare în domeniul artei contemporane.

Numărul maxim de activități în cadrul unui proiect este de 5.

Solicitanții eligibili:

 • instituție publică de cultură (muzeu, teatru, operă, operetă, filarmonică, bibliotecă, arhivă, centru cultural etc.);
 • organizație neguvernamentală, constituită în baza Legii nr. 21/1924 pentru persoanele juridice (Asociații și Fundații) sau a Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

– este ONG în sensul definiției de la secțiunea 5 din prezentul Ghid,

– a fost înființată în urmă cu cel puțin 2 ani (față de data de lansare a apelului de proiecte),

– domeniul său de activitate este, conform documentelor statutare, printre altele, în sectoarele culturale și creative, astfel cum sunt definite în Regulamentul UE nr. 1295/2013,

– poate desfășura activitățile propuse prin proiect potrivit documentelor statutare.

 • societate comercială constituită în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare SAU societate cooperativă constituită în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei (republicată), care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

-se încadrează în categoria IMM (microîntreprindere, întreprindere mică sau întreprindere mijlocie, astfel cum sunt definite în Recomandarea 2003/361/CE),

– a fost înființată în urmă cu cel puțin 2 ani (față de data de lansare a apelului de proiecte),

– domeniul său de activitate este, conform documentelor statutare/ constitutive, printre altele, în sectoarele culturale și creative, astfel cum sunt definite în Regulamentul UE nr. 1295/2013,

– domeniul/-iile de activitate -clasa CAEN – vizat/-e de proiect este/sunt înscris/-e în obiectul de activitate al societății comerciale (conform certificatului constatator ORC), indiferent dacă aceasta reprezintă activitatea principală sau secundară a societății,

– domeniul/-ile de activitate -clasa CAEN – vizat/-e de proiect este/sunt autorizat/-e la sediul/-ile (principal/-e sau secundar/-e) identificat/-e ca loc/-uri de implementare al/-e proiectului.

Proiectele vor avea o durată cuprinsă între 6 luni și 24 de luni.

Documentație

Website-ul programului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.