Consultare publică: Programul Operațional Educație și Ocupare (POEO)

fonduri-educatie.jpg

Comentariile, observațiile sau propunerile pe marginea documentelor pot fi transmise la adresa de e-mail [email protected] până la data de 21 august 2020.

Obiectivul general al programului operațional:

Obiectivul general al POEO este de a contribui la crearea unei Românii mai sociale cu acces egal la ocupare durabilă, de calitate, la un sistem de educaţie relevant pentru piața muncii și stimulativ pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii.

Obiective specifice:

Educație
• îmbunătățirea accesibilității, calității și caracterului abordabil, din punctul de vedere al costurilor, ale educației și îngrijirii copiilor preșcolari, inclusiv ale infrastructurii aferente;
• prevenirea abandonului școlar timpuriu, prin introducerea unei abordări centrate pe elev, pentru copiii expuși acestui risc, a unor programe „A doua șansă”, flexibile, dar și a unor servicii relevante de consiliere și orientare profesională, concomitent cu îmbunătățirea competențelor cadrelor didactice, astfel încât să poată să acorde atenția necesară copiilor din grupurile vulnerabile/dezavantajate;
• ameliorarea calității educației și formării profesionale, astfel încât să se adapteze evoluțiilor înregistrate pe piața forței de muncă, inclusiv formările necesare și furnizarea de echipamente specifice;
• sprijinirea dezvoltării unor metode și tehnici de predare inovatoare și eficace.

Ocupare
• integrarea tinerilor pe piața muncii;
• asigurarea accesului la ocupare pentru categoriile vulnerabile, inclusiv creșterea ocupării femeilor;
• dezvoltarea culturii antreprenoriale, sprijinirea antreprenoriatului și a economiei sociale;
• dezvoltarea mecanismelor de anticipare a competențelor și de monitorizare a politicilor active de ocupare;
• dezvoltarea dialogului social și implicarea partenerilor sociali în implementarea politicilor de ocupare, inclusiv prin creșterea capacității acestora;
• asigurarea unui mediu de lucru sigur și sănătos și promovarea îmbătrânirii active;
• creșterea participării la învățarea pe parcursul întregii vieți pentru asigurarea tranzițiilor pe piața muncii și a mobilității profesionale a angajaților.

Priorități de investiții care se vor finanța în cadrul programului operațional

1. Valorificarea potențialului tinerilor pe piața muncii;
2. Prevenirea părăsirii timpurii a școlii și creșterea accesului și a participării grupurilor dezavantajate la educație și formare profesională
3. Creșterea calității ofertei de educație și formare profesională pentru asigurarea echității sistemului și o mai bună adaptare la dinamica pieței muncii și la provocările inovării și progresului tehnologic.
4. Creșterea accesibilității, atractivității și calității învăţământului profesional și tehnic
5. Creșterea accesului pe piața muncii pentru toți
6. Antreprenoriat și economie socială
7. Susținerea reformelor pe piața muncii în acord cu dinamica pieței muncii
8. Consolidarea participării populației în procesul de învățare pe tot parcursul vieții pentru facilitarea tranzițiilor și a mobilității pepiața muncii
9. Asistență tehnică pentru facilitarea și eficientizarea managementului Programului

Bugetul estimat al programului: 5,775 mld. Euro.

Beneficiari eligibili:

 • Autorități/ instituții și servicii publice centrale cu atribuții în domeniu (ex, MMPS, MEN,ANC, ANOFM, CNFPA etc);
 • Autorități/instituții și servicii publice locale cu atribuții în domeniu (servicii deconcentrate ale MMPS,MEN, ANOFM etc, UATuri);
 • Furnizori publici sau privați de servicii de ocupare/servicii de educație sau formare profesională/servicii de evaluare și certificare competențe/servicii de informare și consiliere în carieră;
 • Unități de învățământ din sistemul național de învățământ;
 • Instituții de învățământ superior;
 • Institute de cercetare;
 • Asociații de tineret;
 • Camere de comerț;
 • Organizații non-guvernamentale;
 • Angajatori, parteneri sociali, asociații patronale și sindicale, comitete sectoriale și actori relevanți la nivelul sectoarelor economice;
 • Comisiile județene de Autorizare a furnizorilor de formare, Centre Regionale de formare, Centre de evaluare competențe;
 • Centre comunitare sau de tineret.

Sursa: Ministerul Fondurilor Europene

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.