Consultare publică: Programul Operational Tranzitie Justă – POTJ

dezvoltare-urbana.jpg

Comentariile, observațiile sau propunerile pe marginea documentelor pot fi transmise la adresa de e-mail [email protected] până la data de 21 august 2020.

Fondul pentru o Tranziție Justă va reprezenta un instrument esențial pentru sprijinirea teritoriilor celor mai afectate de tranziția către neutralitatea climatică și evitarea adâncirii disparităților regionale iar implementarea acestuia se va face prin intermediul Programului Operational Tranzitie Justă. El va fi instituit, așadar, în cadrul politicii de coeziune, care este principalul instrument de politică al UE, menit să reducă disparitățile regionale și să abordeze schimbările structurale din regiunile Europei, și vizează obiectivele politicii de coeziune în contextul specific al tranziției către neutralitatea climatică. Fondul va fi implementat prin gestiune partajată, în strânsă cooperare cu autoritățile naționale, regionale și locale și cu părțile interesate. Acest lucru asigură asumarea strategiei de tranziție și oferă instrumentele și structurile necesare pentru un cadru de gestionare eficient.

În regiunile afectate, lipsa actuală a serviciilor sociale integrate, împreună cu mecanisme slabe de recalificare și livrare a abilităților pot contribui, de asemenea, la creșterea numărului de persoane cu risc de sărăcie, precum și la aprofundarea disparității regionale. În acest context, Planurile Teritoriale de Tranzitie Justă (PTTJ) trebuie elaborate pentru a acoperi diferitele dimensiuni ale acestei tranziții în cuprinsul lor fiind necesară identificarea instrumentelor pentru atenuarea efectelor negative, în corelare cu oportunitățile identificate și cu sinergiile cu alte surse de finanțare.

Acțiunilor care vor face obiectul finanțării POTJ, așa cum se prevede în Pactul ecologic european și în Planul de investiții pentru o Europă durabilă, vin în completarea celorlalte acțiuni din următorul cadru financiar multianual pentru perioada 2021-2027, însă din perspectiva unică de a contribui la abordarea consecințelor sociale și economice ale tranziției către neutralitatea climatică a Uniunii prin utilizarea la un loc a finanțărilor oferite în domeniul climei și al obiectivelor sociale la nivel regional.

Prin intervențiile selectate, POTJ va promova diversificarea economică a celor mai afectate teritorii împreună cu masuri de recalificare și incluziune active a lucrătorilor și a persoanelor aflate în căutarea unui oc de muncă, însă va sprijini totodată și transformarea proceselor industriale necesare pentru o tranziție spre o economie neutră și pentru menținerea sau creșterea numarului locurilor de muncă din aceste sectoare. Astfel, prin POTJ vor fi finanțate măsuri care urmăresc: creșterea și diversificarea economică, ocuparea forței de muncă prin recalificare sau reconversie profesională, decontaminarea siturilor poluate și economie circulară, energie curată prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, eficiență energetică și energie din surse regenerabile precum și digitalizare.

Acțiunile care vor fi finanțate sub această prioritate pot fi:

 • Investiții in înființarea, dezvoltarea și operaționalizarea incubatoarelor de afaceri;
 • Investiții în crearea de noi întreprinderi, inclusiv prin servicii de consultanță;
 • Investiții în activități de cercetare și inovare care conduc la creșterea competitivității întreprinderilor;
 • Dezvoltare economică prin promovarea transferului de tehnologii avansate și sprijinirea cooperării dintre industrie și cercetători;
 • Investiții productive in IMM-uri, inclusiv în întreprinderi nou înființate, care conduc la diversificare și reconversie economică;
 • Creșterea competitivității întreprinderilor prin digitalizare și competențe digitale avansate;
 • Creșterea gradului de digitalizare a serviciilor publice pentru a reduce sarcina administrativă pentru mediul de afaceri.

În cadrul acestei axe se vor avea în vedere urmatoarele tipuri de operațiuni:

 • Investiții în dezvoltarea de tehnologii pentru o energie verde
  Investiții în realizarea de parcuri fotovoltaice conectate la rețea (operationale)-poate fi o solutie finanțarea acestor parcuri pe terenurile ce aparțin fostelor mine sau uzine astfel realizandu-se proiecte integrate decontaminare/regenerare/reconversie
 • Investiții în realizare de turbine eoline (ferme eoliene- conectate la rețea)
 • Investitii in ferme fotovoltaice pentru promovarea utilizarii energiei din surse regenerabile la nivelul operatorilor industriali

Având în vedere realitățile social-economice identificate la nivelul teritoriilor selectate, POTJ va susține următoarele tipuri de acțiuni care vor viza toate persoanele care sunt în risc să își piardă locurile de muncă sau care și le-au pierdut ca urmare a tranziției:

 • Perfectionarea lucratorilor
 • Recalificarea lucrătorilor.
 • Sprijin financiar pt persoanele disponibilizate care sunt aproape de varsta pensionarii( Pension Bridging) plata contributii la stat pe o perioada de maxim 3 ani paralel cu obligativitatea participarii la cursuri de recalificare si cautare activă a unui loc de muncă.
 • Pachete de mobilitate
 • Asistență pentru căutarea unui loc de muncă-
 • Dezvoltarea CTTJ sau crearea de Birouri
 • Incluziunea activă a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă

Sursa: Ministerul Fondurilor Europene

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.