Fondul ONG in Romania: Subcomponenta 2.1. – Dezvoltarea comunitatilor rurale interetnice

tigan.jpg

Componenta 2 Justitie Sociala, din programul Fondului ONG, isi propune sa combata excluziunea sociala si reducerea disparitatilor din cadrul societatii si dintre diversele grupuri din societate.

Status: INACTIV
Depunere pana la: 15.07.2013
Suma minima: 5.000 euro
Suma maxima: 75.000 euro

tiganObiective

Obiectivul specific al Subcomponentei 2.1. Dezvoltarea comunitatilor rurale interetnice este de a contribui pe termen mediu si lung la dezvoltarea comunitatilor interetnice dezavantajate si la imbunatatirea situatiei populatiei de etnie roma.

Solicitanti eligibili

Solicitanti eligibili in cadrul prezentului Apel sunt exclusiv organizatii neguvernamentale si nonprofit, infiintate legal si cu sediul in Romania, respectiv asociatii, fundatii si federatii, la care se adauga Crucea Rosie Romana si structurile sale cu personalitate juridica.

In plus fata de criteriile mentionate mai sus, solicitantii trebuie:

 • sa respecte valorile democratice si drepturile omului;
 • sa aiba capacitatea, conform statutului lor, sa actioneze in domeniul abordat prin proiect;
 • sa fie independenti de guvern si alte autoritati publice locale, regionale si nationale;
 • sa fie independenti de partide politice si de organizatii comerciale;
 • sa fie direct raspunzatori pentru elaborarea si managementul proiectului impreuna cu partenerul si sa nu actioneze ca intermediari.

Parteneriatul nu este obligatoriu, dar este recomandat, in special cu parteneri din statele donatoare.

Parteneri eligibili sunt organizatii neguvernamentale, entitati publice sau private, comerciale sau non-comerciale.

Entitatile publice pot fi autoritati publice locale si centrale, institutii/agentii publice, servicii guvernamentale deconcentrate la nivel local, unitati administrativ-teritoriale, universitati etc.

Tipuri de proiecte eligibile

In cadrul prezentei Subcomponente sunt sprijinite proiectele care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

 1. asigura participarea activa a membrilor comunitatii, inclusiv a celor de etnie roma si a celor dezavantajati;
 2. asigura o participare echilibrata a tuturor grupurilor etnice existente in comunitate.

Prin participare activa se intelege implicarea membrilor comunitatii locale in actiunile de diseminare a informatiei, consultare asupra problemelor comunitatii, prioritizarea acestora, identificarea solutiilor, luarea deciziilor cu privire la actiunile de urmat si punerea in aplicare a acestora prin utilizarea resurselor umane si materiale ale comunitatii.

Obiectivul participarii membrilor comunitatii trebuie sa fie contributia la crearea unei comunitati locale dezvoltate, caracterizata prin:

 • situatie economica dezvoltata (locuri de munca, activitati economice, intreprinzatori);
 • infrastructura dezvoltata (dotari edilitare corespunzatoare: drumuri de acces, iluminat public, infrastructura de servicii medicale, scoala, gradinita, retele de curent electric, telefonie, apa, canalizare, gaz etc);
 • membri ai comunitatii activi si relatii armonioase intre acestia.

Comunitatile vizate pentru derularea activitatilor principale trebuie sa indeplineasca in mod cumulativ urmatoarele conditii:

 1. sunt localizate intr-o zona rurala (sat, comuna);
 2. sunt constituite din cel putin doua grupuri entice;
 3. unul dintre grupurile etnice vizate este populatia de etnie roma.

In cadrul acestui apel pentru cereri de finantare nu vor fi acceptate proiectele care abordeaza exclusiv lupta pentru protectia drepturilor sociale sau furnizeaza exclusiv servicii sociale si de baza.

Activitati eligibile

Aceasta Subcomponenta va sprijini proiecte care se vor axa pe urmatoarele tipuri de activitati (lista nu este exhaustiva):

 • incurajarea cetateniei active si democratiei participative, inclusiv la “firul ierbii”/nivel local – implicarea grupurilor vulnerabile in procese de informare, consultare, luarea deciziilor si rezolvarea problemelor din comunitate (inclusiv participarea la dezbateri publice asupra bugetelor locale, dezvoltarea strategiilor locale, promovarea includerii problemelor comunitatilor rome in strategiile locale, etc.)
 • diseminarea de informatii relevante comunitatii/cresterea constientizarii, pentru a sprijini transparenta in luarea deciziilor si utilizarea fondurilor locale, informatii despre surse de finantare si problemele locale, etc.
 • implicarea membrilor comunitatii in identificarea resurselor si contributia decisiva la rezolvarea problemelor locale
 • promovarea initiativelor de auto-ajutorare si ajutor reciproc care incurajeaza practica preluarii de responsabilitati, indeplinirea sarcinilor prin cooperare si dezvoltarea de noi competente necesare organizatiilor comunitare care mentin si promoveaza angajabilitatea si participarea la viata economica a comunitatii
 • organizarea de activitati de dialog multicultural care aduc impreuna membrii comunitatii romi si ne-romi (sport, evenimente culturale si educationale, sarbatori locale, etc.)
 • consolidarea bazei de membri a organizatiilor in comunitatile vizate si cresterea participarii membrilor in activitatile organizatiilor si in procesele de luarea deciziilor in cadrul organizatiilor
 • elaborarea de planuri comunitare de actiune care sa raspunda nevoilor celor mai defavorizati membri din comunitate
 • colaborarea cu alte ONG-uri locale sau parti interesate cu scopul de a lucra impreuna si de a face presiuni asupra factorilor de decizie in vederea rezolvarii problemelor locale
 • educatie si activitati de instruire (de exemplu: activitati de tipul scoala dupa scoala, mentorat pentru elevii dezavantajati, educatia adultilor, centre comunitare, consiliere vocationala, cursuri de formare vocationala, cursuri de IT, cursuri de limbi straine, antreprenoriat, etc.) adaptate nevoilor identificate si orientate spre realizarea de rezultate concrete, intarind capacitatea ONG-urilor din aceste comunitati de a contribui la participarea activa a membrilor comunitatii, la mobilizarea resurselor locale umane, financiare si materiale pentru a rezolva problemele cu care se confrunta comunitatea, pentru a integra cele mai defavorizate grupuri, inclusiv romii
 • capacitarea femeilor dezavantajate cu scopul de a le proteja drepturile: implicarea femeilor dezavantajate rome si ne-rome in gasirea de solutii pentru rezolvarea problemelor lor (drepturi de reproducere, combaterea violentei domestice, a traficului de persoane, a discriminarii, asigurarea accesului la servicii publice, etc.)
 • training si consultanta oferite persoanelor dezavantajate, membri ai comunitatii, pentru a dezvolta, in mod legal, activitati generatoare de venituri, pentru a se inregistra ca persoane juridice (PFA, intreprindere individuala, SRL, cooperativa, asociatie familiala, etc.), pentru a elabora un plan de afaceri si a accesa oportunitatile de finantare
 • dezvoltarea de programe comunitare integrate care vor contribui la dezvoltarea de alternative economice si de angajare prin utilizarea durabila a resurselor naturale si culturale locale
 • activitati de advocacy dedicate antreprenorilor locali si angajatorilor care urmaresc angajarea si mentinerea locurilor de munca pentru membrii dezavantajati a comunitatii
 • participarea la evenimente pentru publicul larg cu scopul de a promova produsele locale/traditionale (de exemplu: targuri comerciale).

De asemenea, este recomandat ca pentru aceasta Sub-Componenta solicitantii sa ia in considerare obiectivele si masurile “Strategiei Guvernului Romaniei de incluziune a cetatenilor romani apartinand minoritatii romilor pentru perioada 2012-2020”.

Exista posibilitatea de a aloca pana la 20% din totalul costurilor eligibile ale proiectului pentru activitati care sa contribuie la dezvoltarea organizationala a Solicitantului si/sau a Partenerilor ONG din Romania.

In aceasta situatie, solicitantii vor trebui sa stabileasca obiective si activitati separate de dezvoltare organizationala si sa le mentioneze ca atare.

In cazul solicitantilor preselectati, este recomandat ca acestia sa includa in Cererea de finantare un Plan de promovare. Prin Planul de promovare, solicitantul va informa atat publicul relevant cat si audienta generala in legatura cu proiectul, activitatile si rezultatele acestuia si va promova rolul Fondului ONG in Romania.

Conditii de finantare

Suma totala alocata pentru aceasta Subcomponenta in cadrul primei runde de Apeluri pentru Cereri de finantare este de 3.000.000 de euro.

In cadrul acestei Subcomponente este posibila acordarea a doua tipuri de granturi:

 1. Granturi mici, cu valoare cuprinsa intre 5.000 si 35.000 euro si durata intre 6 si 18 luni. Suma totala alocata: 1.200.000 de euro.
 2. Granturi medii, cu valoare cuprinsa intre 35.001 Euro si 75.000 euro si durata intre 6 si 28 luni. Suma totala alocata: 1.800.000 de euro.

Data limita de implementare a proiectelor finantate prin Fondul ONG este 30 aprilie 2016.

Cofinantarea va putea fi adusa in bani sau sub forma de contributie in natura. Contributia in natura poate fi doar sub forma de munca voluntara si poate reprezenta maxim 50% din cofinantarea ceruta pentru proiect in cadrul Subcomponentei.

Termen-limita

Pentru Componenta 2 Justitie Sociala, procedura de aplicare consta in doua etape:

Etapa 1 – Transmiterea Scrisorii de intentie pana la pana la data de 15 iulie 2013, ora: 23:59.
Este necesara transmiterea unui singur document: Scrisoarea de intentie – Anexa 6 la prezentul Ghid al Solicitantilor, care va fi transmisa online, prin completarea formularului Scrisorii de intentie.

Etapa 2 – numai Solicitantilor ale caror Scrisori de intentie au fost selectate, li se va cere sa transmita dosarul Cererii de finantare (cu Anexele 1-5) intr-un plic sigilat, prin posta recomandata, curier sau depunere personala la adresa: Fundatia Centrul de Resurse pentru Comunitatile de Romi, Strada tebei nr. 21, Cluj-Napoca, cod postal 400305, in atentia: Radu Lacatus, Senior Grants Officer.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Radu Lacatus – Senior Grants Officer, E-mail: [email protected]; telefon: 0264/420.474; fax: 0264/420.470.

DOCUMENTATIE

Puteti descarca urmatoarele documente utile:
Ghidul solicitantului (PDF)
Anexa 6 – Scrisoare de intentie (Doc)
Formularul online
Arhiva documente spre consultare (RAR)

Finantatori: Islanda, Liechtenstein si Norvegia
Sursa: Programul Fondul ONG in Romania

[caseta-final-fise]

One thought on “Fondul ONG in Romania: Subcomponenta 2.1. – Dezvoltarea comunitatilor rurale interetnice”

 1. C-tin spune:

  Nu am stiut de aceasta oportunitate.Avem un grup de 12 elevi rromi care fac naveta 16 km dus-intors si pt ca nu mai au bani de naveta si nici un microbuz care sa le mai asigure transportul,nu mai vor la scoala.Si sunt in clasa aIX a liceu. Ar fi necesari 1200 lei lunar pt transportul lor, dar nu avem de unde scoate acesti bani. Pacat…Faza se petrece la granita dintre judetul Iasi si Neamt.Tel:0747043739.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.