Ghid 2% (doi la suta) 2016

doneaza_2Doneaza 2% din impozitul pe venit pentru organizatia ta!

Pentru anul fiscal 2015, termenul limita de depunere este 25 mai 2016.

Scopul acestui Ghid este de a va ajuta sa aflati pasii necesari pentru a putea beneficia de sprijin pentru organizatia dumneavoastra!
Este foarte important sa beneficiati de aceasta forma de finantare deoarece astfel veti solutiona diferite probleme ale organizatiei / domeniului in care activati!

Acest ghid este realizat de Echipa Finantare.ro pentru a sprijini organizatiile din Romania in obtinerea fondurilor necesare pentru proiecte de dezvoltare.

La ce se refera redirectionarea 2% ?

Daca reprezentati o organizatie nonprofit (asociatie, fundatie, organizatie sindicala, patronat, partid politic, asociatie de proprietari, case de ajutor reciproc ale salariatilor) sau unitate de cult, atunci puteti beneficia de prevederea 2% din Legea 571/2003!

Prin aceasta lege, contribuabilii persoane fizice pot sa directioneze catre organizatia dvs. 2% din impozitul pe venit platit de ei (care ar ajunge, altfel, la bugetul statului).

Acest lucru se poate realiza foarte simplu, prin completarea unui formular standard.

Redirectionarea este gratuita, adica nu duce la nici o cheltuiala suplimentara pentru persoana care completeaza formularul respectiv.

Formularul este optional si poate fi completat de orice persoana fizica care obtine venituri din salarii si asimilate acestora.

Rezultatul este virarea, in contul organizatiei dvs. nonprofit sau unitate de cult, a unei sume reprezentand pana la 2% din impozitul anual platit pentru salariul persoanei respective.

Suma care va revine NU reprezinta o sponsorizare sau o donatie, ci este o parte a bugetului de stat care este directionata de catre fiecare cetatean in parte catre sectorul neguvernamental.

Cum poate obtine organizatia dvs. cei 2%?

 1. Descarcati formularele necesare de pe site-ul ANAF.

  Formularul 230 – pentru cei care au venituri din salarii

  si

  Declaratia 200 privind veniturile realizate din Romania – pentru cei cu venituri din alte surse, adica:

  • Activitati independente;
  • Cedarea folosintei bunurilor mobile si imobile, realizate in calitate de proprietar, uzufructuar sau alt detinator legal;
  • Activitati agricole pentru care venitul net se stabileste in sistem real;
  • Castiguri rezultate din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare;
  • Castiguri din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract.

  NOTA: Persoanele care au realizat asemenea venituri sunt oricum obligate sa depuna Declaratia 200, chiar daca nu doresc redirectionarea celor 2% din impozit.

 2. Comunicati datele de contact ale organizatiei dvs., obligatoriu:
  • denumirea oficiala a organizatiei;
  • codul de identificare fiscala (codul fiscal);
  • contul bancar al organizatiei (pentru lei), in format IBAN.
 3. Daca aveti un site al organizatiei, formularele necesare pot fi oferite utilizatorilor direct de pe site.

  Daca nu aveti site, tipariti formularele pentru a le pune la dispozitia celor care doresc sa le completeze la sediul organizatiei dvs.

  Pentru a simplifica completarea formularului, puteti tipari deja datele de contact pe formulare.

 4. Formularul trebuie completat in 2 exemplare (unul pentru organul fiscal si unul pentru persoana in cauza).
  • completarea Formularului 230
   Contribuabilul isi scrie datele de identificare la punctul I, bifeaza casuta corespunzatoare la punctul II, scrie suma care revine redirectionarii (daca nu se cunoaste, ea va fi ulterior calculata de catre organul fiscal), apoi noteaza datele organizatiei; la punctul III se lasa necompletat; formularul trebuie semnat si datat de catre persoana fizica in cauza.
  • completarea Declaratiei 200 se face asemanator la punctul III.

  IMPORTANT!

  Oferiti ajutor contribuabililor privind completarea formularului!

  Puteti delega o persoana care sa ajute permanent la completarea declaratiilor.

 5. Formularele completate trebuie depuse:
   • direct la registratura organului fiscal, sau poate fi trimisa prin posta prin scrisoare recomandata, de catre contribuabil;

  sau

  • la sediul organizatiei dvs. (iar dvs. le veti duce la registratura organului fiscal), caz in care trebuie sa aiba anexate: fisa fiscala a persoanei si copie dupa actul de identitate a persoanei fizice respective.
 6. Promovati-va organizatia si domeniul in care actionati prin mijloacele de comunicare la indemana, subliniind importanta redirectionarii celor 2% catre aria dvs. de activitate.
 7. Dupa expirarea termenului limita de completare, formularele completate stranse la sediul organizatiei dvs. trebuie depuse la Directia Generala a Finantelor Publice din judetul respectiv.

  Pentru anul fiscal 2015, termenul limita de depunere este 25 mai 2016

 8. Banii vor ajunge in contul organizatiei dvs. in ultimul trimestru al anului in curs, in 1-2 transe.

Legislatie

Legea 571/2003 privind Codul Fiscal

Capitolul X Venitul net anual impozabil

ART. 84

Stabilirea impozitului pe venitul net anual impozabil si termenul de plata

(1) Impozitul pe venitul net anual impozabil/castigul net anual impozabil datorat este calculat de contribuabil, pe baza declaratiei de impunere, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net anual impozabil/castigului net anual impozabil din anul fiscal.

(11) Data de 25 mai inclusiv a fiecarui an fiscal se constituie atat termen de declarare, cat si termen de plata a impozitului pe venit.

(2) Contribuabilii pot dispune asupra destinatiei unei sume, reprezentand pana la 2% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil, castigul net anual impozabil din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare, in cazul societatilor inchise, castigul net anual din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, si orice alte operatiuni de acest gen, pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii, unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private, conform legii.

(3) Organul fiscal competent are obligatia calcularii, retinerii si virarii sumei reprezentand pana la 2% din impozitul datorat pe:

a) venitul net anual impozabil;

b) castigul net anual impozabil din transferul titlurilor devaloare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare, in cazul societatilor inchise;

c) castigul net anual din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, si orice alte operatiuni de acest gen.

(4) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (1), (2) si (3) se stabileste prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(5) *** Abrogat.

(6) *** Abrogat.

Norme metodologice:

ART. 84

*** Abrogat.

1811. Sfera de cuprindere a entitatilor nonprofit este cea prevazuta la punctul 1171 dat in aplicarea art. 57 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

1812. Contribuabilii, pe baza declaratiei de impunere depuse in conformitate cu prevederile art. 83 din Codul fiscal, au obligatia calcularii impozitului datorat pe venitul net anual impozabil/castigul net anual impozabil si a diferentelor de impozit anual datorate/de recuperat, rezultate prin regularizarea impozitului anual datorat cu platile anticipate stabilite.

Explicatii ANAF:

FORMULAR 230 (OPANAF 4018/2014) Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii si asimilate salariilor

Se depune de catre persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii si asimilate acestora, in urmatoarele situatii: – au efectuat in anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private conform Legii nr.376/2004 privind bursele private, cu modificarile si completarile ulterioare si solicita restituirea acestora; – opteaza pentru virarea unei sume reprezentand pana la 2% din impozitul anual, pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii sau unitatilor de cult; contribuabilii care isi exprima aceasta optiune pot solicita directionarea acestei sume catre o singura entitate nonprofit sau unitate de cult. Se completeaza de mana, in doua exemplare, din care unul ramane la contribuabil. Cererea se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata.

DECLARATIA 200 (OPANAF 3883/2013) Declaratie privind veniturile realizate din Romania

Declaratia se depune de catre persoanele fizice care realizeaza, in mod individual sau intr-o forma de asociere, venituri in bani si/sau in natura din Romania, provenind din: (1) activitati independente, (2) cedarea folosintei bunurilor, (3) activitati agricole pentru care venitul net se stabileste in sistem real, (4) piscicultura, (5) silvicultura, (6) transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise, (7) operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si orice alte operatiuni similare, altele decat cele cu instrumente financiare tranzactionate pe piete autorizate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare. Declaratia se completeaza inscriind cu majuscule, citet si corect, datele prevazute de formular. Se completeaza in doua exemplare, din care unul ramane la contribuabil. Declaratia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata.