Granturile SEE: Apelul de proiecte “Coerent”

Omuleti.jpg

Apelul “Coerent” vizeaza stimularea cooperarii dintre entitatile publice si cele private (incluzand aici si sectorul non-profit) si sprijinirea masurilor care au in vedere imbunatatirea accesului la servicii publice, la formare, la retele de schimb de experienta, precum si participarea societatii civile la procesul de decizie.

Status: INACTIV
Depunere pana la: 19.05.2014
Buget: 4.458.598 euro
Suma minima: 100.000 euro

OmuletiObiective specifice

Principalele rezultate asteptate ale acestui apel sunt urmatoarele:

 • masuri coerente la nivel local si regional care sa vizeze inegalitatea, discriminarea si marginalizarea, initiate intr-o maniera participativa de catre actorii institutionali locali si societatea civila;
 • relatii de parteneriat relevante stabilite intre actorii implicati in promovarea incluziunii sociale si a anti-discriminarii;
 • profesionisti mai bine pregatiti implicati in domeniul incluziunii sociale.

In ceea ce priveste indicatorii de rezultat, OP estimeaza ca, in urma implementarii proiectelor finantate in cadrul acestui apel:

 • autoritatile locale, regionale si nationale, precum si actori apartinand mediului privat si societatii civile vor initia cel putin 10 noi retele de schimb si transfer de bune practici, parteneriate, coalitii si alte asocieri, in scopul combaterii practicilor discriminatorii si excluziunii sociale a grupurilor dezavantajate;
 • cel putin 300 de reprezentanti ai autoritatilor locale, judetene, regionale sau nationale si ai sectorului privat si societatii civile vor dobandi cunostinte noi si specifice, ca rezultat al participarii lor la sesiuni de formare, seminarii, conferinte, activitati de tip retea axate pe teme precum: egalitatea de gen, egalitatea de sanse, discriminare, intelegerea interculturala, respect pentru diversitate etc. (din aceste 300 de persoane, cel putin 100 vor fi reprezentantiai autoritatilor locale si judetene din zone/localitati cu procentaj ridicat de romi);
 • reprezentanti ai autoritatilor locale, judetene, regionale si/sau nationale si ai sectorului privat si societatii civile vor dezvolta, in parteneriat, cel putin 15 metodologii, instrumente, proiecte, planuri de actiune sau planuri de dezvoltare locala, alte masuri menite sa asigure internalizarea valorilor si practicilor anti-discriminatorii si incluzive, bazate pe principiul egalitatii de sanse etc. in lucrul cu/ in folosul grupurilor dezavantajate.

Solicitanti eligibili

Promotorii de Proiect eligibili sunt entitati publice sau organizatii neguvernamentale din Romania. In cazul in care PP este o entitate publica, trebuie sa fie, de asemenea, ordonator de credite. Un PP poate sa trimita o singura aplicatie in cadrul acestui apel.

In cazul in care PP este o entitate publica, parteneriatul cu cel putin un ONG din Romania, Statele donatoare, Statele beneficiare sau cele vecine Romaniei este obligatoriu.

In cazul in care PP este un ONG, parteneriatul cu cel putin o entitate publica din Romania care lucreaza cu grupul/rile tinta ale proiectului este obligatorie.

Activitati eligibile

Exemple de activitati eligibile:

 1. Studii menite sa documenteze expunerea persoanelor defavorizate la contexte/masuri discriminatorii, sa identifice si sa evalueze nevoile lor specifice de sprijin, ca punct de pornire pentru elaborarea de politici publice, strategii si planuri locale, regionale sau nationale de actiune, de planuri de dezvoltare locala, planuri de monitorizare si evaluare, de programe, proiecte, proceduri, metodologii, instrumente specifice etc. destinate combaterii/reducerii discriminarii/inegalitatilor si imbunatatirii accesul grupurilor vulnerabile la servicii publice etc. si/ sau pentru a evalua impactul acestor masuri, strategii, planuri, proceduri, metodologii etc.;
 2. Campanii de informare si constientizare cu privire la aspectele abordate in cadrul apelului (incluziune sociala, discriminare, inegalitati, diversitate etc.), realizate la nivel local, regional sau national, prin utilizarea instrumentelor moderne de comunicare (inclusiv social media);
 3. Dezvoltarea la nivel local, regional sau national, folosind o abordare participativa, de politici publice, strategii, planuri de actiune, planuri de dezvoltare locala, planuri de monitorizare si evaluare, programe, proiecte, proceduri, metodologii, instrumente etc. destinate combaterii/reducerii discriminarii/ inegalitatilor si promovarii incluziunii sociale, diversitatii si intelegerii interculturale;
 4. Ajustarea/dezvoltarea si testarea unor standarde de furnizare a unor servicii locale/regionale, testarea planurilor de actiune, planurilor de dezvoltare locala, programelor, proiectelor, metodologiilor, instrumentelor etc. dezvoltate in cadrul proiectului in scopul combaterii/ reducerii discriminarii/ inegalitatilor;
 5. Activitati de tip retea, destinate facilitarii schimbului si transferului de bune practici,combaterii practicilor discriminatorii, excluziunii sociale si economice a grupurilor defavorizate, precum si promovarii diversitatii si intelegerii interculturale, inclusiv seminarii, conferinte, ateliere de lucru, vizite de studiu etc.;
 6. Sesiuni de instruire adresate grupurilor tinta eligibile, in vederea modernizarii sectorului public si cresterii accesibilitatii acestuia pentru grupurile vulnerabile, sau care sa raspunda nevoilor de sprijin ale entitatilor private, inclusiv non-profit, care lucreaza cu persoane dezavantajate expuse excluziunii sociale si economice, cu accent special pe teme precum: egalitatea de gen, egalitatea de sanse, discriminare, inegalitate, intelegere interculturala, respect pentru diversitate, reducerea saraciei etc., sesiuni de instruire furnizate de entitatile autorizate/ certificate in acest sens;
 7. Crearea de facilitati corespunzatoare pentru furnizarea de servicii specifice, inclusiv lucrari de mica infrastructura (de exemplu: lucrari de constructie sau reabilitare a cladirilor in care vor fi prestate serviciile pentru beneficiari, de conectare a acestora la utilitati – apa, canalizare, electricitate etc., in scopul crearii de conditii decente pentru furnizarea respectivelor servicii);
 8. Dezvoltarea de structuri formale sau non-formale de cooperare la nivel local, regional, national, cu scopul de a contribui la procesul de luare a deciziilor si/ sau la identificarea de masuri, instrumente etc. care sa fie puse in aplicare in scopul combaterii inegalitatilor sociale;
 9. Activitati bilaterale cum ar fi: seminarii, conferinte, ateliere de lucru, vizite de studiu etc. menite sa faciliteze schimbul si transferul de bune practici intre entitati din Romania si entitati din statele donatoare;
 10. Alte activitati (inovatoare), care sa contribuie la realizarea obiectivelor si la atingerea rezultatelor specifice ale apelului, care vor fi mentionate in Ghidul aplicantului.

Costurile legate de managementul proiectului nu vor depasi 15% din valoarea totala a costurilor.

Costurile aferente activitatilor de cercetare (studii, evaluari de nevoi si de impact etc.) nu vor putea depasi 10% din valoarea totala a proiectului.

Costurile aferente derularii campaniilor de informare si constientizare nu vor putea depasi 20% din valoarea totala a proiectului, iar impactul acestui tip de activitati/ costuri va trebui sa fie bine documentat.

Costurile de investitii (infrastructura, echipamente etc.) nu vor putea depasi 15% din valoarea totala a proiectului (in functie de impactul proiectului).

Testarea planurilor de actiune, planurilor de dezvoltare locala, programelor, proiectelor, metodologiilor, instrumentelor etc. dezvoltate in cadrul proiectului in scopul combaterii/ reducerii discriminarii/ inegalitatilor este o activitate obligatorie in cazul fiecarui proiect.

Conditii de finantare

In total, suma alocata acestui apel este de 4.458.598 euro, din care 3.566.878,4 euro fonduri SEE. Aceasta suma ar putea fi suplimentata in urma alocarii de fonduri suplimentare pentru program de catre Statele donatoare.

Valoarea minima a sumei care poate fi solicitata pentru implementarea unui proiect este de 100.000 de euro, iar cea maxima este de 300.000 de euro.

 1. In cazul in care Promotorul de Proiect (PP) este o entitate finantata in totalitate sau partial de la bugetul statului, rata grantului (finantarea proiectului) este de 100% din cheltuielile eligibile ale proiectului (din care 85% provine din fonduri SEE si 15% reprezinta cofinantare de la bugetul de stat).
 2. In cazul in care PP este un ONG, rata de finantare a grantului este de 90% din cheltuielile eligible ale proiectului (10% urmand a fi asigurat de PP).

Este posibila contributia in natura, dar nu poate depasi 50% din co-finantarea pe care trebuie sa o asigure Promotorul de Proiect.

Durata minima eligibila a proiectului este de 10 luni, iar durata maxima, de 20 de luni. In orice situatie, activitatile proiectului se vor incheia nu mai tarziu de data de 30 aprilie 2016.

Termen-limita

Cererile de finantare vor fi redactate in limba romana, cu un rezumat in engleza, si vor fi transmise in doua exemplare tiparite (original si copie), plus o copie electronica (pe CD), identica cu copia tiparita.

Cererea de finantare va fi semnata si stampilata de catre PP. Propunerea de proiect va fi transmisa la oricare dintre sediile OP (din Bucuresti, Alba-Iulia sau Iasi), pana la termenul limita – 19.05.2014, ora 16:00 – la una din urmatoarele adrese:

 • pentru Bucuresti: str. Eugeniu Carada nr. 1, etaj 3, sector 3, Bucuresti;
 • pentru Alba-Iulia: str. Miron Costin nr. 2, apt. 6, camera nr. 1, Alba-Iulia, judetul Alba;
 • pentru Iasi: Cutia postala 2731, Oficiul Postal Iasi, judetul Iasi.

DOCUMENTATIE

Puteti descarca urmatoarele documente utile:

Ghidul solicitantului (PDF)

Finantatori: Norvegia, Islanda, Liechetnstein, Guvernul Romaniei

Sursa: FRDS

 [caseta-final-fise]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.