Guvernul României a discutat noi măsuri de sprijinire a economiei și sistemului sanitar

marcel-bolos.jpeg

Ministerul Fondurilor Europene a prezentat actele normative necesare implementării măsurilor de sprijinire a economiei, dar și pentru finanțarea spitalelor implicate în lupta cu COVID-19. Concret, au fost dezbătute programele naționale pentru pentru racordarea la rețeaua de gaze naturale, dar și cele pentru acordarea de granturi IMM-urilor, sprijinirea întreprinderilor de tip social din mediul rural și creșterea abilităților digitale ale angajaților din România. O altă măsură dezbătută a fost flexibilizarea implementării Programelor Operaționale Regionale în viitoarea perioadă de programare.

Valoarea totală a proiectelor depuse de spitale pentru dotări în contextul pandemiei cumulează 164 de milioane de euro, conform informării prezentate în Guvern de ministrul Marcel Boloș.

1 miliard euro pentru racordarea locuințelor și instituțiilor publice la rețeaua de gaze naturale

Programul Național de racordare a populației și consumatorilor non-casnici la rețeaua inteligentă de distribuție, reglementat de o Ordonanță de urgență a Guvernului, va avea o alocare totală de 1 miliard de euro. Va fi finanțat pe parcursul a două perioade de programare: 200 milioane euro în timpul actualului Cadru Financiar Multianual (2014-2020), prin intermediul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM) și 800 milioane euro în viitorul exercițiu financiar 2021-2021, orin intermediul Programului Operațional Transport. Concret, programul va putea fi implementat până la finalul anului 2029.

Finanțarea este posibilă în condițiile în care Comisia Europeană a aprobat pe 7 iulie 2020 modificarea axei prioritare 8 a POIM, fapt care a permis elaborarea proiectului de act normativ care va reglementa implementarea Programului.

Racordarea la gaze naturale are două obiective majore. Pe de o parte, Guvernul României și-a propus creșterea standardelor de viață al populației, prin îmbunătățirea condițiilor de încălzire și de preparare a hranei, dar și hranei, iar pe de altă parte prin reducerea poluării, având în vedere că multe dintre locuințe sunt acum încălzite pe bază de lemne, cu impact major în emiterea de noxe și poluanți, în contradicție cu politicile de mediu ale Uniunii Europene.

Vor fi finanțate proiecte care vizează:

– înființarea rețelelor de distribuție inteligentă a gazelor naturale pentru racordul locuințelor și instituțiilor publice, agenților economici precum și a altor categorii de consumatori;
– extinderea rețelelor de distribuție inteligentă a gazelor naturale pentru racordul consumatorilor;
– transformarea rețelelor de distribuție a gazelor naturale existente în rețele inteligente de distribuție a gazelor naturale pentru racordul.

Vor putea depune proiecte:

– unitățile administrativ teritoriale;
– parteneriate constituite din unități administrativ teritoriale cu condiția ca până la începerea etapei de operare a infrastructurii construite să se constituie în Asociații de Dezvoltare Intercomunitară.

1 miliard de euro, granturi pentru IMM-uri

Proiectul de Ordonanță de Urgență privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operațional Competitivitate 2014 – 2020, în contextul crizei COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene va permite acordarea de finanțări de 1 miliard de euro, IMM-urilor, pentru a le sprijini să își desfășoare activitate în contextul crizei sanitare generate de pandemia COVID-19.

Granturile acordate vor fi de trei tipuri:

Microgranturi – 100 milioane euro pentru: IMM-uri fără niciun angajat, PFA-uri și ONG-uri cu activitate economică în domeniiile cultural-artistice și cinematografie, cabinete medicale individuale implicate în tratarea pacienților infectați cu COVID. Valoarea unui microgrant va fi de 2.000 euro și vor fi sprijiniți aproximativ 50.000 de beneficiari.
Granturi pentru capital de lucru – 350 milioane euro pentru IMM-uri din domenii de activitate precum: HoReCa, serviciile de transport, industria de evenimente, editurile și bibliotecile. De aceste finanțări vor beneficia aproximativ 65.000 de firme din România.
Granturi de investiții – 550 milioane euro – IMM-urilor din industria alimentară, energie, echipamente, servicii de îngrijire, reparații și întreținere, turism, hoteluri, confecții etc. Valoarea acestora va fi între 50.000 euro și 200.000 euro, în funcție de nevoile de finanțare ale proiectelor de investiții depuse pentru contractarea de finanțări.

Granturile vor fi acordate de către administratorii schemei de ajutor de stat – Ministerul Economiei, Energiei și al Mediului de Afaceri (MEEMA) în parteneriat cu Agențiile pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului (AIMMAIPE) și Serviciul de Telecomunicații Speciale.

Programe implementate la nivel regional în viitoarea perioadă de programare

Proiectul de Ordonanță de urgență a Guvernului privind unele măsuri pentru asigurarea eficientizării procesului decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în România reglementează reglementează implementarea la nivel regional a 8 Programele Operaționale Regionale.

Astfel, Agențiile pentru Dezvoltare Regională vor îndeplini funcțiile de management pentru cele 8 Programe Operaționale Regionale organizate la nivelul regiunile de dezvoltare (Bucureşti-Ilfov, Centru, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest, Sud şi Sud-Est). Acestea vor putea încredința gestionarea unor funcții ori părți ale Programelor Operaționale Regionale, unor organisme intermediare, prin încheierea unui acord de delegare între Organismul Intermediar și Autoritatea de Management în cauză.

În calitate de autorități de management pentru Programele Operaționale Regionale, Agențiile pentru Dezvoltare Regională vor efectua plăți către beneficiari. După adoptarea și publicarea Ordonanței de Urgență, ADR-urile vor trebui să se reorganizeze pentru a pregăti sistemul de management și de control pentru POR gestionat.

30 milioane pentru înființarea întreprinderilor sociale în mediul rural

Proiectul de Hotărâre de Guvern privind aprobarea Programului Național Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural va reglementa sprijinirea antreprenoriatului social în mediul rural.

Cu o alocare de 30 milioane euro, Programul va fi finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 și va fi implementat până pe 31 decembrie 2023. Va fi sprijinită înființarea a 100 entități de economie socială, dar și minimum 350 de tineri NEETs (Not in Education, Employment, or Training/ care nu sunt înscriși într-un program de educație, ocupare sau formare profesională) cu vârsta între 16-29 ani.

Cheltuielile aferente înființării și desfășurării afacerilor înființate în cadrul acestui program vor fi acordate sub formă de ajutor de minimis, și anume 200.000 euro pe plan de afaceri, ceea ce înseamnă 100% din totalul cheltuielilor eligibile.

Vor putea depune proiecte:

– entități ale economiei sociale, rețele, uniuni, federații din sectorul economiei sociale;
– furnizori de formare profesională, furnizori de servicii de ocupare, furnizori de servicii sociale, organizaţii sindicale şi organizațiile patronale, asociaţii profesionale, camere de comerț și industrie, ONG-uri;
– autorități publice centrale sau locale, exclusiv în calitate de parteneri, cu toate categoriile de entități eligibile menționate mai sus.

20 milioane euro pentru creșterea competențelor digitale ale angajaților IMM-urilor

Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Programului Naţional Competenţe digitale pentru angajaţii din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii va reglementa finanțarea dobândirii de competențe digitale atât de bază și avansate de către mii de angajați în industriile competitive.

Programul, cu o alocare de 20 milioane euro, va fi finanțat prin intermediul Programului Operațional Capital Uman și prin va asigura instruirea a minimum 5.000 angajați din minimum 500 de companii. Datorită implementării proiectelor, 60 de IMM-uri vor introduce programe de învățare la locul de muncă.

Vor putea depune proiecte:

– organizații patronale, federații patronale, confederații patronale sau uniuni patronale teritoriale, în calitate de beneficiari unici sau în parteneriat cu alte entități relevante, precum organizații sindicale și/sau furnizori de formare profesională;
– asociații de întreprinderi, în calitate de beneficiari unici sau în parteneriat cu alte entități relevante, precum organizații sindicale și/sau furnizori de formare profesională;
– camerele de comerț și industrie, în calitate de beneficiari unici sau în parteneriat cu alte entități relevante, precum organizații sindicale și/sau furnizori de formare profesională.

10 milioane euro pentru formarea competențelor digitale ale întreprinderilor mari

Programul Naţional Competenţe digitale pentru angajaţii din întreprinderi mari, reglementat tot de un proiect de Hotărâre de Guvern, îi va ajuta pe angajați să dobândească aptitudini care să-i mențină competitivi pe piața muncii și să fie productivi pentru angajatorii lor. Vor fi instruiți minimum 1.500 angajați din minimum 20 întreprinderi mari.

Cu o alocare de 10 milioane euro, Programul va fi finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman.

Proiecte în valoare de 164 milioane euro pentru finanțarea echipamentelor în spitale pentru combaterea COVID-19

Printr-o notă de informare, ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloș, a informat Guvernul României despre stadiul evaluării proiectelor depuse în cadrul apelului „Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19”. Apelul este finanțat în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM) și are o valoare de 350 milioane euro.

Până în prezent, au fost depuse spre evaluare 51 cereri de finanțare cu o valoare de 164,2 milioane euro:

– 41 de proiecte de tip A, în valoare de 155,4 milioane euro, prin care 50 de unități sanitare publice sunt dotate cu echipamente medicale/echipamente de protecție;
– 10 proiecte de tip C, în valoare de 8,8 milioane euro, prin care direcțiile generale de asistență socială sunt dotate cu echipamente de protecție.

Alte 125 cereri de finanțare sunt în curs de completare în sistemul informativ MySMIS. Proiectele sunt evaluate de către Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare (AM POIM), în parteneriat cu Ministerul Sănătății.

Apelul de proiecte este deschis până la data de 30 septembrie 2020 și este adresat următoarelor categorii de beneficiari:

  • Unități sanitare publice pentru care Ministerul Sănătății stabilește necesitatea dotării;
  • Ministerul Sănătății/ alte autorități publice centrale și autorități publice locale, sau unități aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea acestora, pentru achiziții necesare gestionării crizei de sănătate publică;
  • Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă.

Mai multe detalii găsiți aici. 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.