Guvernul simplifica acordarea de subventii pentru fundatiile romane care administreaza unitati de asistenta sociala

bani_plic.jpg

Asociatiile si fundatiile din Romania care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala vor avea nevoie de mai putine documente decat pana acum, atunci cand solicita subventii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale. Guvernul a revizuit, totodata, conditiile de eligibilitate si criteriile de evaluare a cererilor de subventii, pentru a incuraja dezvoltarea serviciilor sociale si, implicit, facilitarea accesului persoanelor aflate in situatii de dificultate la servicii sociale.

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala, au fost modificate si completate in acest sens de catre Guvern.

Noile reglementari elimina din dosarul de solicitare a subventiei mai multe documente, si anume, dovada personalitatii juridice, certificatul de acreditare si licenta de functionare, dovada situatiei juridice a sediului, autorizatia sanitara de functionare si raportul de activitate pe 12 luni. De asemenea, a fost devansata cu o luna data limita de depunere a documentatiei de solicitare a subventiei de la bugetul de stat, ultima zi lucratoare a lunii septembrie, in loc de ultima zi lucratoare a lunii octombrie, cum era prevazut de normele metodologice in vigoare. Pentru anul 2017, termenul limita pentru depunerea documentatiei necesare ramane 31 octombrie 2016. In acest mod, autoritatile abilitate vor avea mai mult timp la dispozitie pentru derularea procedurilor de evaluare si selectia cererilor de finantare si vor putea analiza un numar mai mare de dosare.

Guvernul a clarificat prin acest act normativ si modul in care se stabileste cuantumul mediu lunar al subventiei pe beneficiar pentru situatiile in care serviciile sunt acordate complementar iar o persoana fizica beneficiaza simultan de serviciile acordate de mai multe unitati de asistenta sociala. Astfel, cuantumul cumulat al subventiei lunare pe persoana asistata nu poate depasi 175 lei pentru serviciile acordate in cadrul unui adapost de noapte sau centru de zi, complementar/cumulat cu masa la cantina sociala sau alte servicii de acordare a hranei. Pentru serviciile acordate prin unitatea de ingrijire la domiciliu complementar/cumulat cu masa la cantina sociala, cuantumul cumulat al subventiei lunare pe persoana asistata nu poate depasi 120 lei. In cazul subventiilor acordate din bugetul local, acest cuantum si tipurile de servicii sociale subventionate se stabilesc prin hotarare a consiliului local. Conform Legii nr. 34/1998, subventiile se aloca de la bugetul de stat prin bugetul MMFPSPV, daca asociatia sau fundatia selectata acorda servicii de asistenta sociala pentru persoane din mai multe judete, sau de la bugetul local, daca aceste servicii sunt acordate pentru persoanele dintr-un singur judet.

In ceea ce priveste conditiile de eligibilitate, principalele modificari constau in eliminarea obligativitatii de incadrare in liniile prioritare de subventionare si eliminarea conditiei de prestare a serviciilor sociale de cel putin 12 luni. In acest mod, asociatiile si fundatiile pot participa la selectie dupa obtinerea certificatului de acreditare si a licentei de functionare pentru serviciile sociale.

Pe de alta parte, noile reglementari incurajeaza furnizorii de servicii sociale sa atraga voluntari din categoria persoanelor varstnice, prin mentionarea in mod expres, in cererea de solicitare a subventiei, a contractelor de voluntariat incheiate cu persoane varstnice, ceea ce va asigura o mai mare vizibilitate a acestei nise de voluntariat si valorificarea potentialului sau.

Subventia se acorda in baza conventiei pentru servicii de asistenta sociala incheiata intre asociatia sau fundatia selectata si Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice (MMFPSPV) prin agentia judeteana de plati si inspectie sociala, respectiv, a Municipiului Bucuresti sau, dupa caz, intre asociatia sau fundatia selectata si consiliul local.

Asociatiile si fundatiile selectionate, precum si nivelul subventiilor ce urmeaza sa fie acordate de la bugetul de stat sunt aprobate prin ordin al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice, iar cele de la bugetul local sunt aprobate prin hotarare a consiliului local. Subventia se acorda lunar, incepand cu luna ianuarie. Tot lunar se verifica de catre agentia judeteana de plati si inspectia sociala, respectiv, a Municipiului Bucuresti, sau, dupa caz, de catre ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale, daca acordarea serviciilor de asistenta sociala si utilizarea subventiei s-au realizat conform conventiei incheiate.

Evaluarea si selectionarea asociatiilor si fundatiilor se realizeaza de catre comisia de evaluare si selectionare constituita la nivelul agentiei judetene de plati pe raza careia isi are sediul asociatia sau fundatia, pentru subventiile acordate de la bugetul de stat, sau, dupa caz, comisia constituita la nivelul consiliului local, in cazul subventiilor acordate de la bugetul local. Rezultatul selectiei, motivat in cazul neacordarii subventiei, se comunica asociatiilor si fundatiilor solicitante in scris, prin posta, fax sau e-mail, in termen de 3 zile de la data primirii ordinului ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice, respectiv, de la data adoptarii hotararii consiliului local.
Lista asociatiilor si fundatiilor care au incheiat conventii definitive, unitatile de asistenta sociala si nivelul subventiilor acordate se publica in Monitorul Oficial in 30 de zile de la data incheierii acestora.

Programul de subventionare a asociatiilor si fundatiilor care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala functioneaza neintrerupt din anul 1998, in baza prevederilor Legii nr. 34/1998.

Sursa: Guvernul Romaniei

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.