Initiativa EUREKA

EUREKA.jpg

Initiativa EUREKA este o retea interguvernamentala, ce se doreste a deveni o platforma principala pentru organizatiile de C-D din Europa si din lume.

Status: INACTIV
Depunere incepand cu: 10.01.2013
Suma minima: 500.000 lei
Suma maxima: 700.000 lei

EUREKA promoveaza cercetarea si inovarea internationala orientata catre piata prin suportul pe care il ofera pentru IMM-uri, companii industriale, universitati si institute de cercetare. Prin EUREKA, aceste organizatii promoveaza noi produse, procese si servicii pentru piata, facand Europa puternica economic si sanatoasa social.

Reteaua EUREKA are in componenta Secretariatul EUREKA (ESE, localizat la Bruxelles) si Secretariatele Eureka nationale, gazduite de ministere sau departamente responsabile cu cercetarea din fiecare din statele membre. Secretariatul roman Eureka se afla la Autoritatea Nationala pentru Cercetare stiintifica (ANCS), sub coordonarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului. Secretariatul roman furnizeaza servicii de informare, consultanta si legaturi cu celelalte Secretariate nationale.

Finantarea proiectelor nationale se realizeaza de catre ANCS prin agentia de finantare Unitatea Executiva pentru Finantarea invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI).

Obiective

Initiativa EUREKA este deschisa pentru companiile inregistrate in Romania, interesate in propuneri de proiecte comune de cercetare-dezvoltare pentru piata, conduse de industrie.

Proiectele in cadrul acestei initiative sprijina dezvoltarea experimentala si cercetarea industriala realizata de companii din Romania in parteneriat cu parteneri din tarile EUREKA si se concentreaza pe:

  • stimularea companiilor romanesti, in special IMM-uri pentru patrunderea pe piata internationala si europeana cu produse si tehnologii inovative dezvoltate in cadrul proiectelor EUREKA;
  • stimularea IMM-urilor ce au un profil si / sau productie inovativa;
  • intarirea colaborarii intre organizatiile de cercetare din Romania (institute si universitati) si IMM-uri cu entitati similare din statele initiativei Eureka.

Tipuri de proiecte

Initiativa EUREKA poate gazdui proiecte care sunt deschise pentru companiile inregistrate in Romania, care tintesc sa obtina rezultate tangibile si beneficii vizibile, cu alt stat membru EUREKA, contribuind tehnologic si financiar prin participantii sai.

Conditia de baza pentru a avea un proiect EUREKA este ca el sa fie orientat catre piata si ca participantii la proiect sa fie din cel putin doua state membre EUREKA, sau dintr-un stat membru si unul asociat.

Proiectele sunt elementul central al initiativei EUREKA, rolul determinant in initierea, realizarea si finalizarea lor avandu-l participantii si, daca este cazul, cei care contribuie la finantarea acestor proiecte. Caracteristica de baza a proiectelor este flexibilitatea principiului “de jos in sus” (bottom-up), ceea ce conduce la reducerea maxima a influentei factorului birocratic.

Proiectele EUREKA sunt evaluate, aprobate si finantate de fiecare tara, pe baza regulilor nationale proprii. Dupa evaluarea pozitiva la nivel national, propunerea de proiect Eureka devine proiect EUREKA in momentul in care este aprobata de reuniunile periodice ale Coordonatorilor Nationali de Proiecte (NPC) EUREKA, prin sustinerea lor de catre NPC din fiecare tara participanta in proiect. Aceste decizii sunt ulterior aprobate de reuniunile Grupului la Nivel inalt (HLG) EUREKA, care au loc simultan cu reuniunile NPC.

Proiectele EUREKA sunt proiecte unitare, care isi propun atingerea unor rezultate masurabile si valorificabile, dar desfasurarea lor poate fi modulara, in care fiecare tara contribuie tehnologic si financiar, prin participantii sai.

Rezultatele proiectului se valorifica in comun, conform Acordului de colaborare incheiat intre participanti, care contine un capitol destinat drepturilor de proprietate intelectuala si de utilizare a rezultatelor. Activitatile se pot desfasura separat in fiecare tara participanta, urmand a se realiza, atunci cand proiectul o cere, coordonarea, schimbul de informatii si interconectarea tehnologica a “iesirilor” (outputs) din proiect.

In cadrul initiativei EUREKA se pot derula urmatoarele trei tipuri de proiecte:

Proiecte EUREKA traditionale (individuale)

Un proiect individual EUREKA este un proiect orientat catre piata, ce a primit statutul EUREKA, bazat pe abordarea de jos in sus (bottom-up), adesea condus de catre un IMM.

Printr-un astfel de proiect, consortiul sau dezvolta un nou produs, tehnologie si / sau serviciu pentru care partenerii isi dau acordul asupra drepturilor de proprietate intelectuala si ca parteneriatele astfel construite sa patrunda pe noi piete.

Finantarea proiectelor individuale de CD orientate spre piata reprezinta in continuare activitatea de baza a retelei EUREKA.

Umbrelele EUREKA sunt retele tematice in cadrul EUREKA, care sunt orientate pe un domeniu tehnologic specific sau intr-un anumit sector economic. Principalul scop al unei umbrele este sa faciliteze generarea de proiecte EUREKA in domeniul sau specific. Activitatile umbelelor sunt coordonate si implementate de grupuri de lucru constand din reprezentanti ai Secretariatului EUREKA (ESE) si experti din industrie.

Un proiect umbrela este un proiect EUREKA individual generat si derulat sub una din umbrelele EUREKA.

Proiecte EUREKA Cluster

Clusterele EUREKA sunt initiative industriale strategice importante, pe termen lung. Ele au, de regula, un mare numar de participanti, si tintesc sa dezvolte tehnologii generice de importanta cheie pentru competitivitatea europeana, in principal in TIC, energie si biotehnologie. Ele conecteaza companiile mari, adesea in competitie, impreuna cu IMM-urile, institutele de cercetare si universitatile, pentru a imparti atat riscurile cat si beneficiile inovarii. Ele se concentreaza pe dezvoltarea si comercializarea exploatarii de noi tehnologii. Scopul lor este de a asigura mentinerea Europei intr-o pozitie importanta pe piata mondiala.

Clusterele sunt initiate de mediul industrial in stransa colaborare cu autoritatile nationale finantatoare, fiecare cluster avand un plan tehnologic ce defineste domeniile strategice cele mai importante. Planurile si proiectele clusterelor sunt adaptate continuu ca raspuns la schimbarile tehnologice rapide si cerintele pietei. Scopurile specifice sunt atinse prin acordarea de punctaje corespunzatoare proiectelor individuale, depuse ca urmare a apelurilor periodice ale acestor clustere.

Coordonatorul consortiului din Romania trebuie sa probeze participarea sa intr-o propunere de proiect Eureka-cluster prin transmiterea formularului de proiect Eureka, acordul de parteneriat international si adresa oficiala transmisa Secretariatului roman Eureka de catre secretariatul clusterului, care mentioneaza selectia propunerii de proiect in urma apelului international.

Proiecte EUROSTARS

Programul Eurostars este un Program European Comun dedicat IMM-urilor ce realizeaza C-D, si este co-finantat de Comunitatea Europeana si cele 33 de state membre Eurostars. IMM-urile ce realizeaza C-D sunt acele IMM-uri care dedica cel putin 10% din cifra de afaceri sau din activitate pentru activitati de C-D. Se doreste stimularea acestor IMM-uri pentru a coordona proiecte internationale colaborative de cercetare si inovare prin inlesnirea accesului la asistenta si finantare. Programul este concentrat pe nevoile IMM-urilor si pe dezvoltarea de noi produse, procese si servicii, precum si accesul la pietele transnationale si internationale.

Prin acest Program, bazat pe Articolul 185 al Tratatului de la Lisabona, se combina cele doua deziderate cu abordarea de jos in sus (bottom-up), cu o transmitere si evaluare internationala independenta centralizate, si cu finantarea nationala sincronizata din cele 33 de state.

Proiectele Eurostars sunt colaborative, adica ele trebuie sa implice cel putin doi participanti legali din doua state Eurostars. In plus, coordonatorul proiectului trebuie sa fie un IMM ce realizeaza C-D, din aceste state. Rolul participantilor de tip IMM trebuie sa fie semnificativ, adica cel putin 50% din activitatile proiectului trebuie sa fie realizate de IMM-uri. Acest procentaj poate include totusi o subcontractare minora. Consortiul trebuie sa fie bine echilibrat, adica nici un participant sa nu investeasca mai mult de 75% din costurile totale ale proiectului. Durata maxima a proiectului este de trei ani (exceptie: proiectele biomedicale si medicale), iar in urmatorii doi ani de la terminarea lui, produsul cercetarii trebuie sa fie gata de a fi lansat pe piata.

Participantii intr-un proiect Eurostars vor primi dupa evaluarea internationala independenta o scrisoare oficiala de la Secretariatul Eurostars privind rezultatul evaluarii (aprobat sau nu pentru finantare). Pe baza acestei scrisori, numai daca este asigurata finantarea tuturor celorlalti parteneri din proiect, coordonatorul consortiului romanesc (companie sau IMM) poate incepe procesul de contractare cu agentia finantatoare, UEFISCDI. Aceasta scrisoare de la Secretariatul Eurostars confirma starea proiectului Eurostars si trebuie atasata.

Finantarea proiectelor EUREKA

Finantarea proiectelor Eureka se face in fiecare tara participanta prin granturi sau imprumuturi conform programelor nationale accesate. Procentul de finantare din surse proprii ale participantilor este in conformitate cu programele nationale accesate sau este integral daca participantul la proiect nu obtine alte finantari.

Pentru Romania, finantarea nationala se face in cadrul Programului INOVARE – PNCDI II, prin grant obtinut prin selectarea in regim de competitie a propunerii de proiect in cadrul unei Sesiuni de Evaluare pentru proiecte Eureka traditionale sau selectarea de catre juriile internationale in cazul apelurilor organizate de Clusterele Eureka sau de catre Programul Eurostars.

Contractarea si finantarea, pentru proiectele Eureka traditional si Eurostars, pot incepe dupa ce ANCS aproba lista si bugetele proiectelor pentru care toti partenerii internationali au finantarea asigurata (din bugetul public national sau prin auto-finantare), numai dupa aprobarea lor de catre Grupul la Nivel inalt (HLG).

Proiectele Eureka cluster pot incepe contractarea si finantarea dupa comunicarea obtinerii statutului de proiect Eureka acordat de catre juriul clusterului.

Precizari privind proiectele finantate in cadrul Programului INOVARE

In cadrul Programului INOVARE proiectele au denumirea generica de PROIECTE DE CERCETARE – DEZVOLTARE – INOVARE, reprezentand proiecte de inovare si transfer tehnologic pentru produse / tehnologii / servicii si pot fi incadrate in una din urmatoarele subcategorii:

  • PDP – proiect dezvoltare produs,
  • PDT – proiect dezvoltare tehnologie,
  • PDS – proiect dezvoltare serviciu.

Beneficiarii directi, in conditiile reglementate de Schema de ajutor de stat pentru cercetare-dezvoltare-inovare, sunt intreprinderi mici si mijlocii si intreprinderi mari.

Coordonatorul proiectului pentru parteneriatul roman este o intreprindere (IMM sau mare).

Costurile proiectului sunt sustinute in intregime de intreprinderea care beneficiaza de rezultatele proiectului. Aceste costuri se acopera din ajutorul de stat furnizat si din fondurile proprii ale beneficiarului. in cazul unui consortiu cu o organizatie de cercetare sau universitate, activitatile realizate in cadrul proiectului de catre aceasta se vor finanta in totalitate de intreprinderile participante.

Proiectele se finanteaza pe tipuri de activitati, aplicandu-se cotele de finantare, pe fiecare companie, partener din consortiu.

Activitati eligibile

In cadrul Programului INOVARE se pot finanta de la bugetul de stat urmatoarele tipuri de activitati definite in documentul emis de catre Comisia Europeana C(2007)6545, care sta la baza Deciziei Presedintelui ANCS 9451/2007:

  • activitati de cercetare industriala;
  • activitati de dezvoltare experimentala (independente sau in colaborare);
  • studii de fezabilitate tehnica pentru cercetare industriala si dezvoltare experimentala;
  • protejarea drepturilor de proprietate industriala si intelectuala pentru cercetare industriala si dezvoltare experimentala;

Totalul activitatilor de cercetare industriala trebuie sa nu depaseasca 40% din valoarea finantata de la buget a proiectului iar totalul activitatilor de dezvoltare experimentala sa fie mimim 60% din valoarea finantata de la buget a proiectului.

Durata

Durata proiectului este de maximum 36 luni la care se adauga o perioada de monitorizare anuala a efectelor economice pentru inca 24-36 de luni de la finalizarea proiectului.

Raportarea efectelor economice se realizeaza obligatoriu de catre intreprinderile contractoare, din surse proprii cheltuieli neeligibile, intr-o perioada de maxim 36 luni de la finalizarea cercetarii confirmand introducerea in fabricatie, punerea in functiune, operarea, aplicarea produselor – tehnologiilor – serviciilor rezultate si veniturile obtinute prin comercializarea acestora sau valorificarea drepturilor de proprietate intelectuala.

Buget

Finantarea prin bugetul Programului Inovare pentru proiectele de cooperare europeana se supune schemei ajutorului de stat, dar nu mai mult de:
• 500.000 lei / an pentru proiecte EUREKA traditionale (individuale) pe baza Acordului de parteneriat european si a statutului de proiect EUREKA;
• 700.000 lei / an pentru proiecte cluster, pe baza Acordului de parteneriat european si adresa oficiala de la Secretariatul clusterului respectiv, care dovedeste ca proiectul a fost selectat ca urmare a unei competitii internationale;
• 700.000 lei / an pentru proiectele Eurostars, pe baza Acordului de parteneriat european si adresa oficiala de la Secretariatul Eurostars, care atesta faptul ca proiectul a fost aprobat pentru finantare.

Proiectele se vor depune continuu, avand termen de acumulare Sesiunile de evaluare programate pe parcursul anului 2013.

Depunerea propunerilor de proiecte se va face utilizand platforma de depunere on-line www.uefiscdi-direct.ro ce va fi disponibila incepand cu 10 ianuarie 2013.

Termenul de depunere la prima Sesiune de Evaluare este de 31 ianuarie 2013, ora 24.

Sursa: ANCS

Finantator: ANCS

DOCUMENTATIE

Puteti descarca urmatoarele documente utile:

Ghidul programului

Anexe

[caseta-final-fise]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.