PNDR Masura 7 – Servicii de baza si reinnoirea satelor in zonele rurale 2014-2020

sate.jpg

Aceasta fisa este in stadiul de DRAFT si nu reprezinta pozitia oficiala a Comisiei Europene. In urma aprobarii de catre Comisia Europeana (COM) a PNDR 2014-2020, acest material va suferi modificarile de rigoare.

sateDescriere generala si obiective principale

Spatiul rural romanesc cuprinde 2.861 de comune, fiind deosebit de importante din punct de vedere economic, social si din punct de vedere al dimensiunii, diversitatii, resurselor naturale si umane pe care le detin. Infrastructura si serviciile de baza neadecvate constituie principalul element care mentine decalajul accentuat dintre zonele rurale şi zonele urbane din Romania şi care, cu atat mai mult, reprezinta o piedica in calea egalitatii de şanse şi a dezvoltarii socio-economice a zonelor rurale.

Obiectivele principale sunt asadar dezvoltarea infrastructurii de baza şi a serviciilor in zonele rurale, crearea de locuri de munca in mediul rural, conservarea mostenirii rurale si a tradiţiilor locale si reducerea gradului de saracie si a riscului de excluziune sociala.

Pentru diminuarea decalajelor care persista inca intre mediul rural si cel urban si pentru crearea unor conditii decente de viaţa la nivelul populatiei rurale, masura va sprijini urmatoarele tipuri de actiuni, mai concret in doua sub-masuri:

 • investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica din spatiul rural;
 • investitii asociate cu protejarea patrimoniului cultural din spatiul rural.

PNDR Sub-masura 7.1. Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica

Obiectiv: prin aceasta sub-masura vor fi sprijinite investitii pentru imbunatatirea infrastructurii de baza la scara mica in vederea unei dezvoltari economice durabile si a reducerii saraciei in spatiul rural. Scopul sprijinului acordat prin masura este pentru cresterea numarului de locuitori din zonele rurale care beneficiaza de infrastructura de baza imbunatatita.

Operatiuni/Actiuni eligibile

1. Investitii in active corporale

Infrastructura rutiera de interes local si infrastructura de apa/apa uzata:

 • constructia, extinderea si/sau modernizarea retelei publice de apa;
 • constructia, extinderea si/sau modernizarea retelei publice de apa uzata;
 • constructia, extinderea si/sau modernizarea retelei de drumuri de interes local.

Infrastructura educationala:

 • infiintarea si modernizarea (inclusiv dotarea) gradinitelor si a creselor;
 • extinderea si modernizarea (inclusiv dotarea) institutiilor de invatamant secundar superior, filiera tehnologica cu profil resurse naturale si protectia mediului si a scolilor profesionale in domeniul agricol.

Infrastructura sociala:

 •  infiintarea si modernizarea (inclusiv dotarea) infrastructurii de tip after-school).

2. Investitii in active necorporale

Costurile generale ocazionate de cheltuielile cu constructia sau renovarea de bunuri imobile si achizitionarea sau cumpararea prin leasing de masini si echipamente noi, in limita valorii pe piata a activului precum onorariile pentru arhitecti, ingineri si consultanti, onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economica si de mediu, inclusiv studiile de fezabilitate, vor fi realizate in limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevad si constructii – montaj, si in limita a 5% pentru proiectele care prevad simpla achizitie.

 Tipul de sprijin: Rambursarea cheltuielilor eligibile. Plata in avans, cu conditia respectarii unei garantii bancare sau echivalente corespunzatoare procentului de 100% din valoarea avansului, in conformitate cu art. 45 (4) si art. 63 ale Regulamentului 1305/2013.

Beneficiari: Comunele si asociatiile acestora conform legislatiei nationale in vigoare, ONG-uri/ pentru investitii in infrastructura educationala (gradinite) si sociala ( infrastructura de tip after-school).

Cheltuieli eligibile:

Pentru proiectele privind infrastructura rutiera de interes local si infrastructura de apa/apa uzata:

 • constructia, extinderea si/sau modernizarea retelei publice de apa in localitati rurale care fac parte din aglomerari intre 2.000 – 10.000 l.e.;
 • constructia, extinderea si/sau modernizarea retelei publice de apa uzata in localitati rurale care fac parte din aglomerari intre 2.000 – 10.000 l.e.;
 • constructia, extinderea si/sau modernizarea retelei de drumuri de interes local.

Pentru proiectele de infrastructura educationala/sociala :

 • infiintarea si modernizarea (inclusiv dotarea) gradinitelor si a creselor, inclusiv demolarea, in cazul in care expertiza tehnica o recomanda;
 • extinderea si modernizarea (inclusiv dotarea) institutiilor de invatamant secundar superior, filiera tehnologica cu profil resurse naturale si protectia mediului si a scolilor profesionale in domeniul agricol;
 • infiintarea si modernizarea (inclusiv dotarea) infrastructurii de tip after-school, inclusiv demolarea, in cazul in care expertiza tehnica o recomanda.

Sume si rate de sprijin aplicabile

Sprijinul public nerambursabil acordat in cadrul acestei submasuri va fi 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele aplicate de autoritatile publice locale si ONG-uri care sunt negeneratoare de
profit si nu va depasi:

 • 1.000.000 Euro/comuna, pentru investitii care vizeaza un singur tip de sprijin (infrastructura de drumuri, apa sau apa uzata);
 • 2.500.000 Euro/comuna, pentru investitii care vizeaza infiintarea infrastructurii de apa si apa uzata si 1.500.000 euro pentru extinderea acestei infrastructuri;
 • 500.000 Euro, pentru proiectele de infrastructura educationala/sociala;
 • 4.000.000 euro, pentru proiectele colective (ADI din care fac parte comune) (proiecte care vizeaza mai multe comune) fara a depasi valoarea maxima /comuna/tip de sprijin.

Sprijinul public nerambursabil acordat in cadrul acestei submasuri va fi de max. 80% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de profit aplicate de ONG-uri care vizeaza infrastructura educationala (gradinite) si sociala (infrastructura de tip after-school) si nu va depasi 100.000 euro.

PNDR Sub-masura 7.2 Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural

Obiectiv: se va oferi va oferi sprijin financiar pentru protejarea obiectivelor de patrimoniu cultural de interes local, asezaminte monahale inclusiv a asezamintelor culturale. Investitiile vor avea un impact pozitiv asupra turismului local si vor ajuta la stimularea dezvoltarii mediului de afaceri local.

Operatiuni/Actiuni eligibile

1. Investitii in active corporale pentru:

 • restaurarea, conservarea si dotarea cladirilor/monumentelor din patrimoniul cultural imobil de interes local de clasa B:
 • constructia, extinderea si/sau modernizarea drumurilor de acces ale asezamintelor monahale de clasa B;
 • restaurarea, conservarea si/sau dotarea asezamintelor monahale de clasa B;
 • modernizarea, renovarea si/sau dotarea asezamintelor culturale (camine culturale).

2. Investitii in active necorporale:

Costurile generale ocazionate de cheltuielile cu constructia sau renovarea de bunuri imobile si achizitionarea sau cumpararea prin leasing de masini si echipamente noi, in limita valorii pe piata a activului precum onorariile pentru arhitecti, ingineri si consultanti, onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economica si de mediu, inclusiv studiile de fezabilitate, vor fi realizate in limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevad si constructii – montaj, si in limita a 5% pentru proiectele care prevad simpla achizitie.

Tipul sprijinului: Rambursarea cheltuielilor eligibile.

Beneficiari:

 • Comunele, definite conform legislatiei in vigoare:
 • ONG-uri, definite conform legislatiei in vigoare:
 • Unitati de cult, conform legislatiei in vigoare:
 • Persoane fizice autorizate/societati comerciale, care detin in administrare obiective de patrimoniu cultural de utilitate publica, de clasa B.

Cheltuieli eligibile: 

 • restaurarea, conservarea, si dotarea cladirilor/monumentelor din patrimoniul cultural imobil de interes local de clasa B;
 • constructia, extinderea si/sau modernizarea drumurilor de acces ale asezamintelor monahale de clasa B;
 • restaurarea, conservarea si /sau dotarea asezamintelor monahale de clasa B;
 • modernizarea, renovarea si/sau dotarea asezamintelor culturale (camine culturale).

Sume si rate de sprijin aplicabile

Sprijinul public nerambursabil acordat in cadrul acestei submasuri va fi 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publica, negeneratoare de profit si nu va depasi 500.000 euro.

Sprijinul public nerambursabil acordat in cadrul acestei submasuri va fi 85% din totalul cheltuielilor
eligibile pentru proiectele generatoare de profit si nu va depasi 200.000 euro.

Alocarea financiara a submasurii este de 15% din alocarea totala a masurii.

Ghidul solicitantului

Sursa: MADR

[caseta-final-fise]

One thought on “PNDR Masura 7 – Servicii de baza si reinnoirea satelor in zonele rurale 2014-2020”

 1. gyula dane spune:

  Am un teren la tara langa drum principal,si vreau sa imi deschid un service auto+spalatorie auto prin fondur europene nerambursabil, in zona nu exista alte service auto autorizate. am 27 de ani si lucrezi de 8 ani in functia mechanic auto si vreau sa pornesc propria mea service la tara. cum asi putea sa pornesc,ce hartii trebuiesc sau la cine pot sa apelezi sa ma poata ajuta.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.