POAD: Consultare publică ghidul solicitantului – condiții specifice “Acordarea de materiale școlare”

scoala.jpg

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate 2014 – 2020 din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează în consultare publică ghidul solicitantului – condiții specifice „Acordarea de materiale școlare” – Operațiunea POAD „Precaritate materială de bază (lipsa materialelor școlare)”.

Status: Consultare
Depunere: –
Buget: 23.201.278,76 euro

Obiectiv

În cadrul prezentului apel de proiecte este vizat un singur obiectiv și anume: Prevenirea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii în rândul copiilor celor mai dezavantajați din învățământul de stat preșcolar, primar şi gimnazial, cursuri de zi, care sunt în întreținerea familiilor al căror venit mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie a fiecărui an, este de maximum 50% din salariul de bază minim brut pe țară, prin intensificarea sprijinului acordat acestora.

Strategii relevante

POAD contribuie la îndeplinirea obiectivelor Strategiei Naționale privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei 2015-2020.

La nivel european, România se înscrie în Strategia 2020 în domeniul luptei împotriva sărăciei și excluziunii. La data de 7 iulie 2010, Guvernul a aprobat valorile finale ale obiectivelor României pentru Strategia 2020, printre acestea numărându-se rata de părăsire timpurie a școlii – 11,3%. România va crește frecvența școlară și va reduce abandonul școlar.

Acțiuni sprijinite

Tipurile de activități eligibile care vor fi finanțate în contextul acestui apel de proiecte sunt în principal cele care vizează:

1. Constituirea prin ordin de ministru a echipei de proiect la nivelul UIP MEN

2. Constituirea listei de materiale școlare cu fundamentarea costului acestora

Solicitanti eligibili

  • Ministerul Educației Naționale

Parteneri eligibili:

  • Inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București

Durata proiectului

Durata de implementare a proiectului reprezintă durata aferentă perioadei de eligibilitate a cheltuielilor solicitate la rambursare.

La completarea cererii de finanțare va trebui evidențiată în sistemul electronic durata fiecărei activități și sub-activități incluse în proiect.

Grup țintă

În cadrul prezentului apel de proiecte, în funcție de activitățile care vor fi prevăzute în cererea de finanțare, grupul țintă va fi selectat după cum urmează:

a) copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat primar şi gimnazial, cursuri de zi, care sunt în întreținerea familiilor al căror venit mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie a fiecărui an, este de maximum 50% din salariul de baza minim brut pe țară, în baza Ordonanței Guvernului nr. 33/2001 privind acordarea de rechizite școlare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 126 din 18 martie 2002, și a Ordinului ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 4385/07.06.2012 privind aprobarea componenței pachetelor de rechizite școlare ce se acordă elevilor și a Metodologiei de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 33/2001 privind acordarea de rechizite școlare aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 126/2002;

b) copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat preșcolar, care beneficiază de stimulente educaționale conform Legii nr. 248 din 28 octombrie 2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările și completările ulterioare.

Buget

Valoarea maximă a proiectului, rata de cofinanțare

Valoarea maximă eligibilă a proiectului Valoarea maximă eligibilă a proiectului este 23.201.278,76 euro.

Cofinanțarea de la bugetul de stat și cofinanțarea UE

Valoarea cofinanțării proprii se stabilește în funcție de tipul entității care are calitatea de solicitant, adică, în acest caz, 85% cofinanțare UE și 15% contribuția beneficiarului.

Observaţiile şi sugestiile pot fi trimise până la data de 20 august 2018, pe adresa: [email protected]

DOCUMENTATIE

Ghidul solicitantului si anexe

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.