Procedura sprijin 2.500 lei acordați firmelor pentru lucrătorii afectați de SARS-CoV-2

image-2017-04-18-21720023-47-subventii-pentru-ucenici-stagiari.jpg

La final de an 2020 a apărut Ordonanță de Urgență 220/2020 privind aplicarea unor măsuri de protecție socială după 1 ianuarie 2021 în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 care prevede că angajatorii vor putea primi 50%  din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei pentru 12 luni.  Sumele se decontează din bugetul asigurărilor pentru șomaj fiind asimilate protecției sociale. În 6 ianuarie a apărut în Monitorul oficial și procedura.

Companiile care în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2021 încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, una din cele trei categorii de angajați  de mai jos primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată (din această categorie), 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei.

Cele trei categorii pentru care se aplică:

  • Persoane în vârstă de peste 50 de ani ale căror raporturi de muncă au încetat din motive neimputabile lor, în perioada stării de urgenţă sau de alertă.
  • Persoane cu vârsta cuprinsă între 16 şi 29 de ani înregistraţi ca şomeri în evidenţa agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.
  • Cetăţeni români, încadrați în aceleași categorii de vârstă, cărora le-au încetat raporturile de muncă cu angajatorii străini aflate în derulare pe teritoriul altor state, din motive neimputabile lor, prin concediere. (și din procedură înțelegem că trebuie să se afle în categoriile de vârstă de la punctele 1 și 2: adică peste 50 ani și 16-29 de ani).

Angajatorii au obligaţia menţinerii raporturilor de muncă pentru o perioadă de minimum 12 luni de la împlinirea termenului de 12 luni.
Sumele se acordă pentru plata salariului proporţional cu timpul efectiv lucrat de salariat şi nu se cumulează, pentru acelaşi angajat, cu subvenţiile care se acordă angajatorilor care au încheiat cu agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, respectiv a municipiului Bucureşti contracte sau convenţii în temeiul art. 80, 85 şi 93 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.
Sumele se decontează din bugetul asigurărilor pentru şomaj, la cererea angajatorilor, depusă prin mijloace electronice la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, precum şi a municipiului Bucureşti în raza cărora aceştia îşi au sediul social, după plata de către angajator a drepturilor salariale.

Companiile trebuie să încheie cu agențiie pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului Bucuresti, o convenție după un model care se gasește chiar în procedura publicată acum în Monitorul oficial.

Trebuie să facă asta nu mai târziu de 1 septembrie 2021. Pentru asta trebuie să depună o cerere (se află deja în Monitor) însoțită de:

1. Declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal din care să rezulte că nu sunt în faliment, dizolvare, lichidare și că nu sunt instituții și autorități publice
2. Actele de identitate ale persoanelor încadrate în muncă din categoriile prevăzute mai sus, în copie
3. Actele în baza cărora au fost încadrate în muncă persoanele din acele categorii (tot în copie)

Pentru cetățenii români din categoriile de vârstă respective cărora le-au încetat raporturile de muncă cu angajatorii străini de pe teritoriul altor state din motive neimputabile lor, prin concediere, pe lângă documentele de mai sus, angajatorii trebuie să depună actele în baza cărora au încetat munca, în copie, însoțite de traducerea legalizată în limba română sau, după caz, documentele care atestă încetarea raporturilor de muncă.

Dacă documentele nu sunt lizibile sau angajatorul nu a depus tot ce trebuie, agenția pentru ocuparea forței de muncă va solicita redepunerea acestora în 5 zile lucrătoare de la data primirii solicitării.

Sumele se acordă în situația în care persoanele din categoriile menționate sunt înregistrate ca șomeri în evidența agențiilor pentru ocuparea forței de muncă.

Sumele se acordă și pentru perioada concediului de odihnă.

Angajatorii nu pot beneficia decât de măsura asta, ori de cea din Legea 76/2002 (adică ce 2.250 lei pentru șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri care sunt părinți unici susținători ai familiilor monoparentale, șomeri de lungă durată sau tineri NEET primesc lunar). Adică angajatorii vor trebui să opteze pentru una din cele două pentru angajații respectivi. Procedura dă de înțeles că nu pot fi cumulate pentru același angajat.

Pentru decontarea sumelor, angajatorii vor trebui să depună până la data de 25 ale lunii următoare celei pentru care solicită aceste sume, prin mijloace electronice, un tabel nominal (se găsește în Monitorul oficial), alături de pontaș și statul de plată pentru luna respectivă semnat de salariați, extras, în copie certificată de angajator sau în situația în care plata se face prin virament bancar se atașează și ordinele de plată a salariului și extrasele de cont aferente.

Surse: Hotnews.ro, Just.ro,

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.