Programul GEF de Granturi Mici in Romania, al cincilea ciclu de finantare pentru Romania

ATENTIONARE: Acest program nu este activ in acest moment!

Introducere

Misiunea pe termen lung a Programului de granturi mici (“Small Grants Programme” – SGP) al Fondului Global de Mediu (“Global Environment Facility” – GEF) in Romania, denumit in continuare GEF SGP, este de a contribui la obtinerea unor beneficii de mediu globale cu ajutorul actiunilor intreprinse la nivel de comunitate, prin proiecte implementate de organizatii neguvernamentale (ONG) si organizatii comunitare (OC)1 in vederea reducerii schimbarilor climatice, conservarii biodiversitatii, protejarii apelor internationale, managementului durabil al terenurilor si eliminarii poluantilor organici persistenti.

In acelasi timp, GEF SGP isi propune sa contribuie si la obtinerea de beneficii locale pentru comunitati, din perspectiva reducerii saraciei si a capacitarii comunitatilor locale de a participa la luarea deciziilor.

Solicitanti eligibili

Aplicantii directi sunt organizatiile eligibile care primesc fonduri in mod direct de la GEF SGP. Acestia raspund de depunerea intregii documentatii legate de proiect.

Organizatiile eligibile ca aplicanti directi la GEF SGP sunt organizatii neguvernamentale (ONG) si organizatii comunitare (OC) inregistrate legal in Romania, cu conditia sa aiba cel putin un partener (in conformitate cu sectiunea VIII.1.2) din aria de implementare a proiectului, care sa desfasoare activitati in cadrul proiectului.

Experienta anterioara a aplicantilor directi privind lucrul in parteneriat, in special cu parteneri locali din zona de implementare a proiectului si/sau cu comunitatile locale din zona proiectului constituie un avantaj.

Solicitarile de finantare se pot inainta de catre ONG-uri si OC-uri care isi desfasoara activitatea in diferite domenii, cu conditia ca interesele acestora sa corespunda scopurilor si principiilor GEF SGP.

Activitati eligibile

Domeniile tematice ale GEF sunt:

 • schimbarile climatice (SC)
 • conservarea biodiversitatii (CB)
 • ape internationale (AI)
 • managementul durabil al terenurilor (MDt)
 • poluanti organici persistenti (POP).

In aceasta sesiune se primesc propuneri de proiecte pentru TOATE domeniile tematice GEF, dar un accent deosebit se pune pe domeniul referitor la SCHIMBARILE CLIMATICE. Astfel, aproximativ 50% din resursele pentru granturi vor fi alocate pentru proiecte in domeniul schimbarilor climatice.

Un proiect este eligibil daca vizeaza cel putin un domeniu tematic GEF in cadrul zonelor geografice selectate. In plus, in aceasta sesiune sunt avantajate proiectele care se adreseaza mai multor domenii tematice in acelasi timp (cel putin doua, de exemplu: conservarea biodiversitatii si schimbarile climatice; ape internationale si conservarea biodiversitatii; managementul durabil al terenurilor si conservarea biodiversitatii/schimbarile climatice s.a.).

Acest criteriu nu se aplica proiectelor referitoare la schimbari climatice, care se pot adresa exclusiv acestui domeniu prioritar pentru sesiunea curenta de proiecte.

Domeniile conexe ale Programului GEF SGP sunt:

 • reducerea saraciei;
 • capacitarea comunitatilor locale de a participa la luarea deciziilor, cu accent pe implicarea si capacitarea femeilor si tineretului din zona rurala, precum si a grupurilor defavorizate.

GEF SGP nu finanteaza:

 • activitati de infiintare sau reabilitare a unor zone de recreere, sau de colectare a deseurilor, daca astfel de activitati nu influenteaza in mod direct imbunatatirea parametrilor de mediu in domeniile prioritare ale GEF SGP si nu se asigura continuitatea acestora;
 • participarea la seminarii/simpozioane/conferinte, daca acestea nu sunt direct legate de implementarea proiectului;
 • constructia de cladiri;
 • achizitionarea de terenuri, vehicule, cladiri;
 • plata personalului institutiilor publice, al companiilor de stat, regiilor si al companiilor private care sunt parteneri in proiect (de exemplu, primarii, Romsilva etc.). IMPORTANt: Sumele aferente contributiei la proiect a personalului institutiilor publice, companiilor de stat, regiilor, companiilor private etc. pot fi cuantificate in cadrul proiectului drept cofinantare in numerar sau in natura din partea institutiilor/companiilor respective partenere in proiect;
 • cheltuielile legate de consultanti/experti straini, inclusiv firme/companii;
 • proiectele cu o singura componenta/functie, de ex.: numai constientizare/numai cresterea capacitatii prin sesiuni de instruire/numai diseminare de informatii etc.
Conditii de finantare

Suma maxima pentru un grant alocat este de 50000 dolari SUA.

Proiectele trebuie sa aiba o cofinantare de minimum 40% (recomandabil 50%) din costurile totale. Cofinantarea se poate face in numerar si in natura (contributii proprii ale organizatiei ce solicita finantarea si/ sau ale unor organizatii partenere, ale altor donori, consilii locale, consilii judetene, firme, comunitati locale etc.). Din totalul cofinantarii, se recomanda ca cca 50% sa fie in numerar si cca 50% in natura.

Cele patru zone geografice in care se vor putea desfasura proiecte finantate de GEF SGP in cadrul acestui ciclu de finantare sunt urmatoarele:

 • judetele Maramures, Bistrita Nasaud, Suceava, Neamt, Harghita, Mures, Cluj, Salaj, Bihor si Satu Mare;
 • judetele Galati, Braila, Tulcea si Constanta;
 • judetele Caras Severin, Mehedinti si Hunedoara;
 • coridorul verde al Dunarii.

Nota: Coridorul verde al Dunarii inferioare se defineste astfel:

 • in plan longitudinal: acopera zona cuprinsa intre Portile de Fier II si gurile de varsare ale Dunarii in Marea Neagra, incluzand Delta Dunarii;
 • in plan transversal include: fluviul Dunarea; ostroavele de pe Dunare; zona dig-mal (lunca activa, cuprinsa intre malul Dunarii si dig2); incintele indiguite pana la prima terasa (fosta lunca inundabila a Dunarii).

Latimea Coridorului este cuprinsa intre aproximativ 15 si 30 km de o parte si de alta a Dunarii.

Un partener este o organizatie eligibila care colaboreaza cu un aplicant direct in elaborarea, implementarea si evaluarea unui proiect GEF SGP.

Partenerii pot fi:

 • comunitati locale in zonele geografice eligibile in cadrul GEF SGP;
 • alte ONG-uri si/sau OC-uri, asociatii profesionale, asociatii de proprietari de terenuri privati, composesorate, asociatii de fermieri etc.;
 • autoritatile locale din zonele geografice eligibile in cadrul GEF SGP;
 • filiale ale unor organizatii internationale;
 • intreprinderi private;
 • institutii guvernamentale nationale si locale (ministere, institute de cercetare, agentii etc.);
 • institutii sociale si de invatamant (spitale, camine pentru batrani sau pentru copii, centre comunitare, institutii pentru persoanele cu handicap etc., precum si scoli, universitati etc.).
Termene limita

Termenul limita de depunere a propunerilor de proiect este 2 iulie 2007, orele 16:00.

Plicul cu propunerile de proiect se va trimite prin curier sau se va depune la adresa: Casa ONU, Bd. Primaverii, Nr. 48A, Sector 1, 011975, Bucuresti. Plicul va purta mentiunea: “ATTN: Mihaela Dupleac – Programul GEF de granturi mici”.

Finantator: UNDP/ GEF – Programul de granturi mici in Romania
Sursa: UNDP/ GEF – Programul de granturi mici in Romania
Informatii suplimentare
Folositi instrumentele urmatoare pentru a obtine detalii complete despre acest program de finantare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.