Investitii privind lucrari de refacere si modernizare a infrastructurii rutiere afectate de inundatii in anul 2010 – Masura 322 d

Fonduri pentru refacerea si modernizarea drumurilor comunale, podurilor si podetelor, afectate de inundatiile din 2010
PNDR: Masura 322 d) “Investitii privind lucrari de refacere si modernizare a infrastructurii rutiere afectate de inundatii in anul 2010”

Obiectivele programului

Obiectivele submasurii 322d:
a. Cresterea numarului de elemente de infrastructura edilitara imbunatatite (refacute, inclusiv modernizate, daca este cazul) in urma inundatiilor din anul 2010;
b. Diminuarea efectelor pagubelor aparute ca urmare a inundatiilor din anul 2010.

Solicitanti eligibili

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin submasura 322d sunt:
Comunele cu infrastructura tehnico-edilitara afectate de inundatii in anul 2010, incluse in Anexa la HG nr. 378/2011, prin reprezentantii lor legali conform legislatiei nationale in vigoare;
Asociatiile de Dezvoltare Intercomunitare (ADI) realizate intre doua sau mai multe comune cu infrastructura tehnico-edilitara afectate de inundatii in anul 2010, incluse in Anexa la HG nr. 378/2011, infiintate conform legislatiei nationale in vigoare (Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale cu modificarile si completarile ulterioare si Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare).

Activitati eligibile

Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor eligibili pentru:
• Refacerea si modernizarea drumurilor comunale, podurilor si podetelor, afectate de inundatiile din 2010 si care apartin proprietatii publice a unitatii administrative (comuna) afectate de inundatiile mentionate mai sus pe teritoriul careia se afla, asa cum sunt definite si clasificate in conformitate cu legislatia nationala in vigoare (OG 43/1997 republicata privind regimul drumurilor, cu modificarile si completarile ulterioare).

• Costurile generale legate de intocmirea proiectului, precum taxe pentru arhitecti, ingineri si consultanti, studii de fezabilitate / documentatia de avizare a lucrarilor de interventii, taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor necesare implementarii proiectelor, asa cum sunt ele mentionate in legislatia nationala, achizitionarea de patente si licente, sunt eligibile in limita a maxim 10% din valoarea eligibila a proiectului, in conformitate cu prevederile art. 55 din Reg. (CE) 1974/2006.

Proiectele prin care se solicita finantare sunt supuse unui sistem de selectie, in baza caruia fiecare proiect declarat eligibil este punctat conform urmatoarelor criterii de selectie:
1. Gradul de afectare al infrastructurii rutiere propuse prin proiect, calculat ca pondere a lungimii drumului afectat propus a fi refacut prin proiect din lungimea totala a drumului comunal;
2. Infrastructura rutiera propusa prin proiect asigura direct (intersecteaza) accesul la principalele cai rutiere, respectiv drumurile nationale, judetene, comunale;
3. Localitatile rurale care nu au primit sprijin anterior din fonduri comunitare pentru investitii in infrastructura rutiera;
4. Localitati rurale din regiunile cu grad de saracie ridicat;
5. Proiecte care se incadreaza intr-o strategie de dezvoltare locala sau judeteana.

Conditii de finantare
Sprijinul public (comunitar si national) acordat in cadrul submasurii 322d va fi:
– de pana la 100% din totalul cheltuielilor eligibile, iar valoarea totala eligibila a proiectului nu va depasi 1,5 milioane euro/ proiect.
Termene limita

Proiectele se depun pana la 31 august 2011, ora 12:00.

Finantator: Uniunea Europeana
Sursa: Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit
Informatii suplimentare
Folositi instrumentele urmatoare pentru a obtine detalii complete despre acest program de finantare
Nu exista nici un instrument.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.