Programul SAPARD Masura 3.3 Metode agricole de productie proiectate sa protejeze mediul si sa mentina peisajul rural

ATENTIONARE: Acest program nu este activ in acest moment!

Introducere

Programul SAPARD a fost conceput pentru a sprijini financiar dezvoltarea mediului
rural si a agriculturii astfel incat, dupa momentul integrarii, tarile candidate
din Europa Centrala si de Est sa fie pregatite din punct de vedere economic
pentru participarea la Politica Agricola Comuna, dar mai ales sa se poata adapta
usor modului de lucru specific structurilor europene.

Asistenta este oferita in perioada 2000-2006.

Obiectivele programului

Obiectivele Programului sunt
acelea de a contribui la implementarea acquis-ului comunitar referitor
la Politica Agricola Comuna si alte politici conexe. Mai mult, astfel se
ofera posibilitatea
de a ne insusi principiile de accesare a fondurilor structurale, inclusiv
procedurile financiare si mecanismele de control ale Uniunii Europene.

Solicitanti eligibili

In aceasta categorie intra:

 • Producatori individuali, conform Legii 507/2002 si 300/2004, fara personalitate
  juridica;
 • Asociatii agricole familiale cu statut juridic, conform Legii nr.
  300/2004, fara personalitate juridica;
 • Asociatii agricole si grupuri de producatori cu personalitate
  juridica, organizate conform Legii 277/2004, cu personalitate
  juridica;
 • Societati comerciale agricole cu capital privat egal/mai
  mult decat 75%, ce functioneaza in baza Legii nr. 31/ 1990,
  cu personalitate
  juridica;
 • Societati comerciale agricole cu capital privat egal/mai
  mult decat 75%, ce functioneaza in baza Legii nr. 15/1990,
  cu personalitate
  juridica.

Activitati eligibile

Masura consta intr-un numar de activitati pilot voluntare la care fermierii
vor fi invitati sa participe in schimbul unor plati anuale pe o perioada
de minim 5 ani. Acordul care va rezulta va lua forma unui contract semnat
de fermier si Agentia SAPARD. Fiecare contract va fi specific pentru
fiecare fermier in parte.

In cadrul acestei masuri vor fi oferite fermierilor, urmatoarele 3 sub-masuri
pilot:

1. Conservarea solului si protectia impotriva eroziunii:

 • Transformarea terenului arabil in pajisti (grassland).
  Cultivarea terenului arabil cu amestecuri de ierburi perene, exceptand
  prasitoarele. (Amestecurile
  obligatorii de ierburi se vor recomanda pentru fiecare amplasament
  tinand cont de volumul si distributia precipitatiilor si conditiile
  pedologice
  ). – Nu se pasuneaza in primul an – actiuni care merg dincolo
  de Bunele Practici Agricole. In anii urmatori se practica pasunatul
  rational
  pentru
  a asigura regenerarea anuala a pajistii. Nu se folosesc ingrasaminte
  de sinteza si pesticide – actiuni conforme cu Bunele Practici
  Agricole.
 • Amenajarea de benzi inierbate (aplicabila la terase in
  culturi perene cand panta e mai mare de 8%) Amplasarea de benzi inierbate
  orientate pe directia generala a curbelor de nivel. Pentru zonele
  cu precipitatii
  medii anuale peste 650 mm benzile vor fi inclinate cu 1
  – 1,5 % fata de curbele de nivel, spre emisari sau debusee – inclinate
  spre josul
  pantei pentru a crea scurgeri de apa – actiuni care merg
  dincolo de Bunele Practici Agricole. Acestea nu vor fi pasunate
  si nu se
  vor utiliza pesticide
  si ingrasaminte chimice – actiuni conforme cu Bunele Practici
  Agricole. Latimea minima a benzii inierbate este de 5 m. Distanta
  maxima intre
  benzile inierbate este de 80 m – actiuni care merg dincolo
  de Bunele Practici Agricole.
 • Infiintarea de cultura verde ascunsa pe teren arabil
  dupa recoltat. Culturile verzi ascunse care vor fi utilizate
  ca ingrasaminte verzi
  sau furaje,
  trebuie infiintate imediat (nu mai tarziu de 30 zile)
  dupa recoltarea culturii principale. Dupa aceste culturi aratul
  se efectueaza nu
  mai tarziu de 2 saptamani inainte de semanatul urmatoarei
  culturi. Se folosesc
  amestecuri de culturi anuale (graminee, leguminoase,
  rapita,
  mustar, etc.). Inierbarea se face cu lucrari superficiale
  prin discuit, renuntand
  la lucrarea de arat – actiuni in plus fata de Bunele
  Practici Agricole.

2. Conservarea biodiversitatii prin
practici agricole traditionale:

 • Mentinerea unor zone temporar umede prin cultivarea
  traditionala a orezului. Se vor introduce asolamente de
  cel putin 33% orez – actiuni in plus fata
  de Bunele Practici Agricole, si fara
  utilizarea fertilizantilor minerali pe baza de azot si pesticide –
  actiuni conforme
  Bunelor Practici
  Agricole;
 • Conservarea pasunilor si fanetelor alpine prin
  asigurarea exploatarii rationale a
  acestora cu o incarcatura de
  0,3 – 0.5 UVM / hectar –
  actiune conforma Bunelor Practici Agricole;
 • Eliminarea efectelor eroziunii prin
  suprainsamantare cu specii autohtone,
  intretinerea suprafetelor prin cosit cel putin o data pe
  an, nu inainte de data
  de 15 iunie, prevenirea
  acidifierii solului, prin neutilizarea
  a cel putin 20 % din suprafata pasuni neutilizate
  prin rotatie
  timp
  de un
  an – actiuni in plus fata
  de Bunele Practici Agricole, si renuntarea
  la fertilizarea cu ingrasaminte minerale,
  pesticide sau insecticide
  — actiuni in plus fata de Bunele
  Practici Agricole.

3. Agricultura ecologica:

 • Conversia la metode ecologice de productie
  agricola;
 • Mentinerea metodelor de productie
  ecologica existente.

Conditii de finantare

Solicitantul trebuie sa respecte urmatoarele conditii generale pentru
a fi eligibil:

 • Sprijinul va fi acordat potentialilor beneficiari care intra voluntar
  intr-o schema de agromediu si care incheie contracte pentru aplicarea
  obligatiilor privind masurile de agro-mediu pe o perioada de cinci
  ani.
 • Potentialii beneficiari vor prezenta un plan de agromediu
  al intregii ferme.
 • De asemenea potentialii beneficiari vor dovedi tinerea
  registrelor de ferma si pregatirea contabilitatii fermei (detaliat
  in procedura
  de implementare).
 • Potentíalul beneficiar trebuie sa dovedeasca ca indeplineste,
  pe intreaga suprafata, standardele verificabile ale bunelor
  practici agricole ( prezentat
  in Anexa nr.3).
 • Potentialii beneficiari vor face dovada proprietatii
  terenului sau a arendarii-concesionarii sau alt document care sa certifice
  dreptul de
  utilizare a terenului conform legislatiei in vigoare pentru
  cel putin 5 ani de la data cererii primei compensatorii prin
  masura
  SAPARD 3.3,
  in vederea realizarii actiunilor de agromediu.
 • Beneficiarii finali vor anexa planurile cadastrale ale
  intregii suprafete detinute, care se solicita la primariile locale
  si trebuie avizate de
  Oficiul Judetean de Cadastru si Publicitate Imobiliara.
  Beneficiarii acestei masuri trebuie sa aplice Bunele practici agricole
  pe intreaga suprafata pe care o detin nu numai pe parcelele
  pentru
  care au
  solicitat sprijin financiar.
 • Responsabilul legal si/sau tehnic al proiectului trebuie
  sa dovedeasca experienta profesionala in domeniu dovedita
  prin
  copie a diplomei
  de studii sau a unui document care sa dovedeasca o experienta
  de cel putin
  3 ani in domeniu (copie dupa cartea de munca) si un angajament
  scris ca acesta sau unul din angajati va urma un curs
  de pregatire profesionala
  in cadrul masurii 4.1, iar pentru beneficiarii submasurii
  C un curs suplimentar de instruire (imbunatatirea pregatirii
  profesionale),
  inainte de efectuarea
  primei plati a primei compensatorii.
 • Contractul de finantare va cuprinde angajamentele reciproce
  ale statului roman si ale beneficiarului
  de sprijin.
 • Beneficiarii trebuie sa-si dea acordul in scris ca
  vor oferi cunostinte despre metode agricole de productie
  proiectate sa protejeze mediul
  si sa mentina peisajul rural la cererea altor producatori
  agricoli.
 • Ca o conditie de eligibilitate, standardele verificabile
  ale Bunelor Practici Agricole, trebuie sa fie respectate
  pe intreaga
  suprafata
  a fermei in cadrul masurii 3.3 “Metode agricole
  de productie proiectate sa protejeze mediul si sa mentina
  peisajul
  rural”.
 • Toti fermierii care primesc sprijin in baza masurii
  3.3 trebuie sa indeplineasca standardele verificabile
  ale
  Bunelor Practici
  Agricole pe durata proiectului
  lor de agromediu. Aceste standarde trebuie sa
  fie indeplinite pe toata suprafata agricola administrata
  de catre detinatorul
  proiectului.
 • Sprijinul de agromediu va compensa numai fermierii
  care aplica masurile pentru trecerea dincolo
  de Bunele Practici
  Agricole.
  Aceasta este asigurata,
  deoarece, cerintele fiecarei sub masuri, implica
  mai mult decat oricare dintre activitatile
  identificate ale Bunei
  Practici
  Agricole.
 • In cadrul legislatiei Uniunii Europene “buna
  practica agricola” este definita in baza
  art.23(2) din Regulamentul
  (CE) nr.
  1257/1999 ca “standard
  de ferma pe care un fermier rezonabil trebuie
  sa-l indeplineasca in regiunea mentionata”.
  In Romania,
  standardul minim
  al Bunei Practici Agricole
  este interpretat in conformitate cu legilatia
  de mediu legata de activitatile agricole.
  Acolo unde
  a fost
  cazul, au fost
  introduse referiri aditionale
  la versiunea initiala din 2002 a Codului
  Bunelor Practici Agricole (CBPA), pregatit in conformitate
  cu Cadrul
  de lucru indicat
  in Anexa 3 a Deciziei
  Guvernului Nr. 964 (Octomber 13, 2000) pentru
  a aproba Planul de
  Actiuni pentru protectia apei impotriva poluarii
  cu nitrati din surse agricole.
 • Codul Bunelor Practici Agricole este o publicatie cu caracter consultativ
  care are ca scop recomandarea celor mai folositoare practici, masuri
  si metode care sa fie utilizate de catre fiecare fermier astfel incat
  sa protejeze mediul. Prevederile specifice ale Codul Bunelor Practici
  Agricole vor deveni obligatorii pentru fermieri din zonele desemnate
  ca fiind cu continut ridicat de nitrati ca urmare a implementarii Directivei
  CE Nitrati 91/776 privind protectia apelor impotriva poluarii cauzate
  de nitratii din sursele agricole.
 • Buna Practica Agricola este un concept nou care se aplica in Romania
  si este esential sa se asigure ca standardele verificabile propuse sa
  fie a) relevante pentru actualele probleme de mediu; b) clare si practice
  pentru fermierii pentru a le adopta in actualul context agronomic si
  socio-economic, si c) usor de controlat. Implementarea programelor pilot
  de agromediu prin masura 3.3 furnizeaza o oportunitate importanta pentru
  a testa care dintre standardele de buna practica se potrivesc Romaniei
  si, care pot fi cel mai clar definite si usor de controlat la nivelul
  fermei.

Au fost identificate 4 domenii pentru Bunele Practici Agricole care
au derivat din legislatia de agromediu specifica, referitoare la activitatile
fermierilor din Romania si anume:

 • Protectia apei;
 • Protectia solului;
 • Protectia plantelor;
 • Conservarea biodiversitatii.

In cadrul acestei masuri fermierii pot participa la una sau toate submasurile,
concomitent, iar in cadrul aceleiasi submasuri la toate actiunile cu
exceptia submasurii A: conservarea solului si protectia impotriva eroziunii,
unde este redat tabelul de combinatie a actiunilor si care dintre acestea
pot fi derulate concomitent.

Producatorii din agricultura ecologica care solicita prima compensatorie
vor trebui sa respecte legislatia elaborata in acest domeniu si anume:

 • sa detina calitatea de producator in agricultura ecologica (fisa de
  inregistrare aprobata de DADR si avizata de MAPDR) si sa aiba un
  contract cu un organism
  de inspectie si certificare acreditat de MAPDR (Ordinul Ministrului
  nr. 527/2003), mentionat in Anexa 1, in vederea controlului si certificarii;
 • certificatul de produs ecologic emis de un organism de
  control acreditat de MAPDR (pentru producatorii certificati);
 • Mentionam ca legislatia nationala este integral armonizata cu
  legislatia UE (Regulamentul CEE nr. 2092/1991) si a fost creata
  si structura institutionala
  necesara pentru implementarea acestei legislatii. (Cap. VII
  din PNADR – Anexe Legislatie).

Primele compensatorii pentru conversie vor fi acordate pe durata primilor
doi / trei ani de conversie (dupa cum se poate vedea in Planul de Dezvoltare,
deoarece perioada de conversie difera pentru fiecare tip de cultura),
si atunci cand productia este certificata, beneficiarilor care incheie
angajamente cu Agentia Sapard privind masurile de agro-mediu pe o perioada
de cel putin cinci ani de la data incheierii contractului de finantare.

Submasurile detaliate mai sus sunt actiuni pilot de agromediu si vor
fi amplasate astfel:

 • Submasura A: “Combaterea si prevenirea eroziunii
  solului”:
  Din totalul de 42 de judete ale
  Romaniei, eroziunea solului peste limita admisibila
  este prezenta in 34 judete. Tinand cont de forma si intensitatea
  eroziunii solului s-a propus ca implementarea sub masurii A sa se realizeze
  in
  urmatoarele 7 judetele: Vrancea (17 tone/ha/an), Alba (14,3 tone/ha/an),
  Prahova (14,2 tone/ha/an), Dambovita (14 tone/ha/an), Valcea (12
  tone/ha/an) , Buzau (12 tone/ha/an) si Bacau (12 tone/ha/an).
 • Submasura B: “Conservarea biodiversitatii prin
  practici agricole traditionale”:
  Pentru actiunea pilot
  “Mentinerea de zone temporar umede prin cultivarea
  traditionala a orezului” s-au selectat 7 judete ca zone pilot
  din Lunca si Delta Dunarii: Braila, Ialomita, Calarasi, Constanta,
  Teleorman,
  Olt, Dolj.
 • Submasura C: “Agricultura ecologica”: Va fi aplicabila
  in cinci judete: Suceava (12,4 mii ha), Galati (16 mii ha), Timisoara
  (7,4 mii ha),
  Calarasi (8 mii ha), Arad (3 mii ha).

Participarea fermierilor la masura de agromediu va fi voluntara, dar
odata acceptati ei isi vor angaja participarea pentru maximum 5 ani.
Platile vor fi acordate numai acelor beneficiari care realizeaza activitatile
in termen, conform contractului de agromediu.

Termene limita

Cererile de finantare se depun in sesiuni lunare, intre prima si ultima zi
lucratoare a fiecarei luni, pana la ora 16.00. Orice cerere adusa pentru depunere
dupa termenul limita nu va fi acceptata pentru a fi depusa.

Finantator: Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit
Sursa: Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (A.P.D.R.P.)
Informatii suplimentare
Folositi instrumentele urmatoare pentru a obtine detalii complete despre acest program de finantare
Nu exista nici un instrument.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.