Programul national multianual 2002-2009 de sustinere a investitilor realizate de catre intreprinderi nou-infiintate si microintreprinderi, precum si a investitiilor de modernizare-retehnologizare a IMM-urilor

ATENTIONARE: Acest program nu este activ in acest moment!

Solicitanti eligibili

Beneficiari sunt intreprinderile nou-infiintate, microintreprinderile, precum si intreprinderile mici si mijlocii care indeplinesc cumulativ urmatoarele criterii de eligibilitate:

 1. sunt definite conform art. 2 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare;
 2. isi desfasoara activitatea in Romania;
 3. au capital social integral privat;
 4. si-au indeplinit la termen obligatiile exigibile de plata a contributiilor, impozitelor si taxelor catre bugetul de stat, bugetele speciale si bugetele locale, prevazute de legislatia in vigoare;
 5. nu au credite restante;
 6. nu sunt in stare de faliment ori de lichidare, nu au afacerile administrate de un judecator-sindic, nu au activitatile comerciale suspendate sau nu se afla intr-o situatie similara cu cele mentionate mai sus, reglementata de lege;
 7. nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea lor in una dintre situatiile prevazute la lit. f);
 8. au o cifra de afaceri anuala neta de pana la 50 milioane de euro, echivalent in RON, sau detin active totale care nu depasesc echivalentul in RON a 43 milioane de euro, conform ultimei situatii financiare aprobate (prin active totale se inteleg active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli in avans);
 9. au un numar mediu anual de salariati de pana la 249, inclusiv;
 10. indeplinesc criteriile de eligibilitate prevazute de normele specifice de creditare ale bancii, pentru a obtine creditul asociat.
Activitati eligibile

AFN poate fi utilizata pentru achizitionarea de active corporale si necorporale de tipul: cladiri si constructii industriale, masini, utilaje si echipamente ( inclusiv software-ul aferent), mijloace de transport de marfuri ( numai cu cabina simpla), brevete de inventie, licente.
Se pot finanta numai achizitiile de masini, utilaje, echipamente, mijloace de transport de marfuri care sunt noi (nu second-hand).

Conditii de finantare

Ajutor Financiar Nerambursabil poate fi acordat unui beneficiar eligibil dupa cum urmeaza:

 • nu poate depasi echivalentul in RON a 10.000 euro, pentru intreprinderi nou-infiintate si microintreprinderi, exclusiv taxa pe valoarea adaugata si in acelasi timp nu poate acoperi mai mult de 60% din valoarea proiectului de investitii;
 • nu poate depasi echivalentul in RON a 50.000 euro, in cazul intreprinderilor mici si mijlocii, exclusiv taxa pe valoarea adaugata, si in acelasi timp nu poate acoperi mai mult de 60% din valoarea proiectului de investitii;
 • Banca va acorda beneficiarului eligibil un credit de finantare , reprezentand minim 25% din valoarea proiectului de investitii, credit acordat in conditiile de piata si care nu este garantat de stat..
  Contributia proprie a beneficiarului eligibil trebuie sa fie de minim 15% din valoarea proiectului de investitii, in natura sau in numerar.

Termene limita

Acest program nu are termen limita.

Finantator: Centrul de Studii si Cercetari
Sursa: Centrul de Studii si Cercetari
Informatii suplimentare
Folositi instrumentele urmatoare pentru a obtine detalii complete despre acest program de finantare
Nu exista nici un instrument.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.