POS AT – Programul Operational de Asistenta Tehnica

actualizat octombrie 2012

POS AT finanteaza:

– asigurarea sprijinului si a instrumentelor adecvate in vederea unei coordonari si implementari eficiente a instrumentelor structurale pentru perioada 2007-2013 si pregatirea pentru urmatorea perioada de programare a instrumentelor structurale;
– asigurarea unei diseminari coordonate la nivel national a mesajelor generale cu privire la instrumentele structurale si implementarea Planului de Actiuni al Autoritatii pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale pentru comunicare in linie cu Strategia Nationala de Comunicare pentru Instrumentele Structurale.

CINE poate obtine finantare prin POS AT:

– Autoritatile de Managament responsabile de gestionarea Programelor Operationale;
– Organismele Intermediare;
– Autoritatea de Certificare si Plata;
– Autoritatea de Audit.

Bugetul total POS AT:

2012 – 38.078.930 Euro
2013 – 38.840.510 Euro

Total: 164.348.287 Euro

Axe prioritare POS AT:

Axa prioritara 1: Sprijin pentru implementarea Instrumentelor Structurale si coordonarea programelor

Domeniul major de interventie 1.1 – Sprijin pentru managementul si implementarea Instrumentelor Structurale

Domeniul major de interventie 1.2 – Evaluare

Domeniul major de interventie 1.3 – Formare orizontala in domeniul gestionarii programelor/proiectelor

Domeniul major de interventie 1.4 – Functionarea Autoritatii de Management pentru POAT, a ACIS, a Autoritatii de Certificare si Plata si a Autoritatii de Audit

Axa prioritara 2: Dezvoltarea in continuare si sprijin pentru functionarea Sistemului Unic de Management al Informatiei

Domeniul major de interventie 2.1 – Dezvoltarea si mentenanta SMIS si a retelei sale digitale

Domeniul major de interventie 2.2 – Functionarea Unitatii Centrale SMIS si a retelei de coordonatori

Domeniul major de interventie 2.3 – Formarea utilizatorilor, distribuirea ghidurilor de proceduri si a manualelor de utilizator,precum si activitati de informare privind SMIS

Domeniul major de interventie 2.4 – Achizitia de echipamente si servicii TI&C

Axa prioritara 3: Diseminarea informatiei si promovarea Instrumentelor Structurale

Domeniul major de interventie 3.1 – Diseminarea informatiilor generale si derularea activitatilor de publicitate cu privire la instrumentele structurale alocate Romaniei

Domeniul major de interventie 3.2 – Functionarea Centrului de Informare pentru Instrumentele Structurale

Institutii Implicate

1. Autoritate de Management: Ministerul Economiei si Finantelor
Adresa: Strada Apolodor nr. 17, sector 5, cod 050741, Bucuresti
Tel: 021 319 97 59
Fax: 021 312 25 09
E-mail: [email protected]
Web: www.minind.ro