POSDCA – Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Capacitatii Administrative

actualizat ianuarie 2012

POSDCA finanteaza:

– studii si cercetari privind experientele de reforma ale administratiei locale din alte state membre;
– studierea si dezvoltarea aspectelor privind reforma avansata, precum si managementul cunoasterii si folosirea tehnologiilor inovative in administratie;
– managementul reformei, inclusiv furnizarea de echipament pentru reformarea structurilor de management;
– asistenta tehnica pentru elaborarea de strategii privind informatizarea institutionala;
– asistenta tehnica pentru planurile de formare profesionala;
– training-ul si asistenta tehnica pentru sprijinul receptarii bunelor practici;
– studiile pentru dezvoltarea sistemelor informatice pentru sprijinul activitatilor de monitorizare si evaluare.

CINE poate obtine finantare prin POSDCA:

– administratia centrala si locala;
– institutiile de invatamant superior in parteneriat cu autoritatile publice locale;
– organizatiile neguvernamentale.

Bugetul total POSDCA:

2012 – 24.604.847 Euro
2013 – 22.706.759 Euro

Total 159.696.434 Euro

Axe prioritare POSDCA:

Axa prioritara 1: Imbunatatiri de structura si proces ale managementului ciclului de politici publice

Cererea de proiecte nr.1 din 2010 – “Cresterea capacitatii proprii a organizatiilor neguvernamentale de a colabora cu institutiile administratiei publice din Romania”

Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

Domeniul major de interventie 1- Imbunatatirea procesului de luare a deciziilor la nivel politico-administrativ

Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

Operatiunea “Strategii de dezvoltare locala
Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

Domeniul major de interventie 2 – Cresterea responsabilizarii administratiei publice

Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

Domeniul major de interventie 3 – Imbunatatirea eficacitatii organizationale

Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

Operatiunea “Revizuire de structuri si implementare de instrumente moderne
Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

Operatiunea “Module de pregatire in domenii ca achizitiile publice, ECDL, limbi straine, dezvoltarea de proiecte, licitarea si managementul proiectelor, etc.
Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

Operatiunea: “Elaborarea unor programe postuniversitare de dezvoltare manageriala a personalului cu functii de conducere din administratia publica
Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

Axa prioritara 2: Imbunatatirea calitatii si eficientei furnizarii serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare

Domeniul major de interventie 1 – Sprijin pentru procesul de descentralizare sectoriala a serviciilor

Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

Operatiunea “Optimizarea structurilor pentru noile servicii descentralizate /deconcentrate din cele trei sectoare prioritare
Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

Domeniul major de interventie 2 – Imbunatatirea calitatii si eficientei furnizarii serviciilor

Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

Operatiunea “Sprijinirea initiativelor de reducere a duratei de livrare a serviciilor publice
Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

Operatiunea “Introducerea si mentinerea in functiune a sistemelor de management, inclusiv EMAS

Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

Axa prioritara 3: Asistenta tehnica

Domeniul major de interventie 1 – Sprijin pentru implementarea, managementul general si evaluarea PODCA si pentru pregatirea urmatorului exercitiu de programare

Domeniul major de interventie 2 – Sprijin pentru activitatile de comunicare si de promovare ale PODCA

Institutii implicate

1. Autoritatea de Management: Ministerul Internelor si Reformei Administrative
Adresa: Piata Revolutiei nr.1 A, sect. 1, Bucuresti
Tel: 021 / 303.70.80
E-mail: [email protected]
Web: www.fonduriadministratie.ro