Programul “Parteneriate – Proiecte Colaborative de Cercetare Aplicativa”, competitia 2013

cercetare2.jpg

Competitia “Parteneriate – Proiecte Colaborative de Cercetare Aplicativa”, derulata de Ministerul Educatiei, finanteaza proiectele de cercetare experimentala si dezvoltare tehnologica realizate in parteneriat si concretizate prin realizare de produse, tehnologii si servicii inovative, menite sa rezolve si sa implementeze solutii la probleme complexe socio-economice, de prioritate nationala si actualitate internationala.

Status: INACTIV
Depunere pana la: 24.05.2013
Suma maxima: 2.500.000 lei
Buget total: 300.000.000 lei

cercetare2 Obiectivele programului

 •  Stimularea activitatilor de cercetare – dezvoltare realizate in parteneriat (organizaţii de cercetare, intreprinderi, ONG-uri si/sau asociaţii profesionale etc.), pentru scurtarea drumului de la cunoasterea stiintifica la tehnologie cu impact socio-economic, in aliniere cu cerintele si evolutia pieţii;
 • Racordarea cercetarii aplicative si a progresului tehnologic din Romania la evolutia si cerinţele mediului socio-economic naţional si global, prin dezvoltarea, de produse originale, tehnologii avansate si servicii, competitive pe plan internaţional si cu impact socio-economic major;
 • Stimularea cresterii cheltuielilor sectorului privat in cercetare – dezvoltare, atat in cadrul propriilor activitaţi, cat si pentru colaborarea cu universitaţi si institute de cercetare, in vederea realizarii de activitaţi care sa asigure validarea viabilitatii unor noi produse, tehnologii si servicii inovative cu potential economic si transferul acestora catre piaţa;
 • Dezvoltarea infrastructurii, a capacitaţii instituţionale si a competenţelor resursei umane dedicate cercetarii aplicative si dezvoltarii de tehnologii inovative in Romania.

Solicitanti eligibili

Se finanteaza proiecte realizate de un parteneriat format din cel putin doua institutii, persoane juridice din Romania, din care cel putin una este organizatie de cercetare de drept public sau privat si cel putin una intreprindere (are in obiectul sau de activitate cercetarea si/sau dezvoltarea tehnologica), in sensul legislatiei in vigoare din domeniul ajutorului de stat.

Din parteneriat pot face parte si alte institutii legal constituite ce nu au cercetarea si/sau dezvoltarea tehnologica in obiectul de activitate, in calitate de parteneri.

Aceste institutii trebuie sa participe cu contributie financiara proprie si nu pot solicita fonduri de la bugetul programului.

Dimensiunea parteneriatului se justifica in concordanta cu specificul proiectului.

Activitati eligibile

Programul Parteneriate se dezvolta pe noua domenii prioritare de cercetare, care includ direcţii de cercetare aplicativa distincte si arii tematice prioritare specifice:

 1. Tehnologia informaţiei si comunicaţii
 2. Energie
 3. Mediu
 4. Sanatate
 5. Agricultura, siguranţa si securitate alimentara
 6. Biotehnologii
 7. Materiale, procese si produse inovative
 8. Spaţiu si securitate
 9. Cercetare socio-economica si umanista

Pot primi finantare urmatoarele tipuri de activitati:

 • Activitati de cercetare si dezvoltare tehnologica, care sa reflecte obiectivele cheie ale proiectului si care sa aiba ca scop progresul fata de starea de fapt existenta in domeniul acestuia, incluzand activitati de coordonare stiintifica;
 • Activitati demonstrative, utilizate pentru a proba viabilitatea noilor tehnologii ce ar urma sa ofere un potential avantaj economic, dar care nu pot fi comercializate direct (ex: testarea de prototipuri ale unor produse);
 • Activitati care se leaga in mod direct de obiectivele proiectului (asa cum sunt acestea identificate in planul de realizare sau documentele competitiei) si care sa aiba un potential impact asupra rezultatelor proiectului (ex: etica in proiectele de stiintele vietii, dreptul de proprietate intelectuala etc.);
 • Activitati legate de diseminarea rezultatelor cercetarii  si pregatirea in vederea utilizarii acestora, inclusiv managementul cunoasterii si activitati legate de protectia rezultatelor cercetarii (tangibile si intangibile), obtinute in urma implementarii proiectului;
 • Instruire pentru cercetatori seniori, doctoranzi, postdoctoranzi, manageri ai activitatilor de cercetare din industrie (in special pentru IMM-uri), precum si pentru potentiali utilizatori ai cunoasterii generate de proiect.

Termenul limita de implementare al proiectelor acceptate la finantare este 30 noiembrie 2015.

Conditii de finantare

Pentru un proiect finantarea maxima acordata de la bugetul programului este de 2.500.000 lei, la care se adauga cel putin 15% contributie financiara a partenerilor care nu sunt organizatii de cercetare de drept public in sensul legislatiei in vigoare din domeniul ajutorului de stat.

Bugetul maxim alocat prezentei competitii este de 350.000.000 lei, fonduri publice.

Termene-limita

Termenul limita de transmitere a propunerilor de proiecte este 24.05.2013, ora 24.00.

Platforma de depunere on-line a cererilor de finantare este disponibila la adresa: http://uefiscdi-direct.ro (incepand cu 16 aprilie 2013).

Afisare lista proiecte eligibile: 31 Mai 2013

Primirea contestaţiilor: 03-05 Iunie 2013

Raspuns contestatii: 10 Iunie 2013

Procesul de evaluare: Iunie  – Septembrie 2013

Rezultate finale si contractare: Octombrie 2013

DOCUMENTATIE

Lista documentelor ce se incarca in platforma de depunere:
Anexa 2.1: Declaratie privind incadrarea in definitia organizatiei de cercetare
Anexa 2.2: Declaratie privind incadrarea intreprinderii
Anexa 2.3a: Declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea organizatiei de cercetare
Anexa 2.3b: Declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea intreprinderii
Anexa 2.4: Declaratie in vederea certificarii efectului stimulativ
Anexa 3.1: Cererea de finantare (limba romana)
Anexa 3.2: Cererea de finantare (limba engleza)
Anexa 4: Fisa de evaluare
Anexa 5: Acord de parteneriat
Declaratie privind nefinantarea din alte surse

Pentru relatii suplimentare puteti contacta responsabilii de proiect.

Finantator: Ministerul Educatiei

Sursa: UE FISCDI

[caseta-final-fise]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.