Reguli noi pentru receptia constructiilor

rHBf1lEaSc2nsbqYPQau_IMG_0177MDRAP a publicat la data de 17.06.2016 în consultare publică un proiect de hotărâre de guvern cu privire la realizarea recepţiei construcţiilor.

Astfel, se are în vedere abrogarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, aprobat prin H.G. nr. 273/1994.

Potrivit proiectului de act normativ, recepţia construcţiilor reprezintă procesul care se finalizează cu admiterea sau respingerea recepţiei la terminarea lucrărilor de către investitor; în acest sens se definesc şi sintagmele „data de începere a recepţiei” şi „data finalizării recepţiei”.

Proiectul de act normativ specifică concret cazurile în care reprezentanţii Inspectoratului de Stat în Construcţii participă, în mod obligatoriu, ca membri în comisia de recepţie şi atribuţiile acestora în această calitate.

Se prevede că, din componenţa comisiei de recepţie fac parte în mod obligatoriu:

a) un reprezentant desemnat de către investitor, care este și președintele comisiei;

b) un reprezentant desemnat de către administraţia publică locală care a emis autorizaţia de construire;

c) specialişti cu activitate în construcţii atestaţi/autorizaţi, alţii decât cei implicaţi în proiectarea/execuţia obiectivului de investiţie;

d) reprezentanţi ai ordonatorului principal de credite (în cazul în care acesta nu este investitorul), autorităţilor administraţiei publice şi ai organelor cu atribuţii de control, după caz, în funcţie de categoria de importanţă a construcţiilor, clasa de importanţă a clădirilor, includerea acestora pe lista monumentelor istorice, etc;

De asemenea, se prevede că reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice şi ai organelor cu atribuţii de control în comisia de recepţie au drept de veto, pentru un plus de obiectivitate în derularea procesului de recepţie şi în vederea eliminării situaţiilor în care investitorul, prin votul membrilor numiţi în comisie, să ignore propunerile reprezentanţilor autorităţilor administraţiei publice şi ai organelor cu atribuţii de control.

Proiectul de act normativ prevede, ca obligaţie a proiectantului, întocmirea şi prezentarea în faţa comisiei de recepţie a referatelor pe specialități, în vederea evidențierii modului în care lucrările executate asigură nivelul de calitate corespunzător cerințelor fundamentale aplicabile, așa cum au fost stabilite prin proiectul tehnic şi detaliile de execuţie.

Referatele pe specialități vor cuprinde obligatoriu următoarele:

a) modul de îndeplinire a obligațiilor ce îi revin potrivit prevederilor din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările ulterioare;

b) respectarea pe parcursul execuției lucrărilor a prevederilor autorizației de construire, a proiectului tehnic, a detaliilor de execuție și a reglementărilor tehnice în vigoare,

responsabilizându-se, astfel, proiectantul, în scopul asigurării asistenţei tehnice pe parcursul execuţiei lucrărilor.

Totodată, se stabilesc, printr-o enumerare specifică şi completă, totalitatea atribuţiilor comisiei de recepţie; aceasta poate decide amânarea recepţiei, respectiv poate propune admiterea sau respingerea recepţiei.

Recepţia se admite numai dacă nu există obiecţii, în vederea evitării situaţiilor în care executantul, uneori, cu acceptul investitorului nu soluţionează obiecţiile consemnate de comisia de recepţie, în termenele prevăzute de acesta.

Sursa: www.mdrap.ro

About Constantin Armasu

Constantin Armasu este consultant pentru institutii publice si companii de peste 14 ani si este specializat in consultanta pentru proiecte de infrastructura. Are o vasta experienta in implementarea de proiecte de infrastructura finantate din fonduri nerambursabile, in elaborarea documentatiilor de achizitie, in verificarea procedurilor de achizitie si a cererilor de rambursare, identificarea neregulilor in cadrul proiectelor finantate din fonduri europene. A participat la elaborarea a peste 60 de proiecte de investitii in infrastructura cu finantare din fonduri europene. A fost implicat ca director de proiect, expert achizitii publice, expert financiar-contabil in peste 10 proiectele de asistenta tehnica pentru autoritati publice centrale. In calitate de expert achizitii publice a verificat respectarea legislatiei in domeniul achizitiilor publice pentru mai mult de 100 de proceduri de achizitie realizate in cadrul unor proiecte cu finantare europeana.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.