Stadiul proiectelor cu finantare din Programul Operaţional Sectorial Mediu (POS Mediu)

Ministerul Mediului (MM) are în pregătire un portofoliu vast de proiecte care vizează accesarea Fondurilor Structurale şi de Coeziune. Acest portofoliu cuprinde aproximativ 80 de proiecte majore de investiţii în infrastructura de apă/apă uzată, deşeuri, termoficare şi inundaţii, cu o valoare de peste 4 miliarde Euro, reprezentând circa 70% din fondurile europene disponibile pentru sectorul de mediu în perioada 2007-2013. Proiectele vor fi finalizate gradual până la jumătatea anului 2010.

Subliniem că proiectele majore sunt proiecte de anvergură pentru care se aplică regulamente comunitare specifice şi care implică elaborarea unor aplicaţii de finanţare complexe (incluzând următoarele documente: Master Plan, Studiu de Fezabilitate, Analiza Cost Beneficiu, Analiza Instituţională, Studiu de Impact asupra Mediului etc). De aceea, pregătirea acestora necesită o perioadă îndelungată de timp (între 2 şi 3 ani).

Pentru pregătirea proiectelor, MM a atras finanţări de aproximativ 60 milioane Euro, fondurile fiind asigurate din programele ISPA şi PHARE sau din credite externe.

Valoarea proiectelor majore de investiţii este estimată în medie între 30-100 milioane Euro.

I. Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată (Axa Prioritară 1 din POS Mediu)

Portofoliul de proiecte include aproximativ 40 de proiecte majore estimate să angajeze integral fondurile aferente Axei Prioritare 1.

Începând cu luna septembrie 2007, au fost transmise la CE şi aprobate 9 proiecte, după cum urmează:

Proiecte aprobate

  • Cluj-Sălaj (cca. 197 milioane Euro)
  • Giurgiu (cca. 72 milioane Euro)
  • Turda-Campia Turzii (cca. 80 milioane Euro)
  • Călăraşi (cca. 100 milioane Euro)
  • Tulcea (cca. 114 milioane Euro)
  • Sibiu (cca. 90 milioane Euro)
  • Teleorman (cca. 116 milioane Euro)
  • Olt (cca. 73 milioane Euro)
  • Gorj (cca. 90 milioane Euro)

Proiecte în curs de aprobare

  • Braşov (cca. 189 milioane Euro)

Proiecte în pregătire
Tot în sectorul de apă se află în curs de pregătire alte 33 de aplicaţii de finanţare din POS Mediu (Fondul de Coeziune). Se estimează că acestea vor fi finalizate gradual în cursul acestui an. Astfel:
a) Prin 3 proiecte de Asistenţă Tehnică finanţate din fonduri ISPA, bugetul de stat şi împrumut KfW, se pregătesc 15 aplicaţii de finanţare, pentru în judeţele Alba, Vâlcea, Hunedoara, Braşov, Satu-Mare, Timiş, Neamţ, Buzău, Prahova, Bacău, Iaşi, Mureş, Dâmboviţa, Covasna, Harghita.
Aceste judeţe se află, după caz, în etapa de aprobare a Master Planurilor sau elaborarea Studiilor de Fezabilitate.
Valoarea investiţiilor este estimată la aproximativ 1,5 miliarde Euro.

b) Prin 2 proiecte de Asistenţă Tehnică finanţate de MM (prin împrumut de la Banca Mondială) se pregătesc 10 aplicaţii de finanţare pentru următoarele judeţe: Vrancea, Brăila, Constanţa, Ialomiţa, Ilfov, Bistriţa Năsăud, Arad, Sibiu, Dolj şi Bihor. 
Aceste judeţe se află în etapa de elaborare a Studiilor de Fezabilitate.
Valoarea investiţiilor este estimată la aproximativ 1 miliard Euro.

c) Prin Memorandumurile de Finanţare pentru anumite măsuri ISPA în derulare, se pregătesc 7 aplicaţii de finanţare pentru următoarele judeţe: Suceava, Galaţi, Botoşani, Caraş Severin, Botoşani, Hunedoara (Deva), Mehedinţi. O ultimă aplicaţie este pregătită de judeţul Argeş prin resurse proprii.

Proiectele de apă/apă uzată sunt proiecte regionale care includ majoritatea localităţilor urbane din judeţele respective dar şi o parte din comunităţile rurale mai mari.

Se estimează că până la sfârşitul anului 2009 vor fi transmise gradual la CE pentru aprobare aplicaţiile de finanţare pentru judeţele de mai sus.

II. Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor (Axa Prioritară 2 din POS Mediu)

Domeniul major de intervenţie 1 – Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deşeurilor şi extinderea infrastructurii de management al deşeurilor

Portofoliul de proiecte aferent acestui domeniu de intervenţie include 37 de proiecte de infrastructură, estimate să angajeze integral fondurile alocate până la sfârşitul anului 2009.

În prezent, se află în curs de pregătire 30 de aplicaţii de finanţare din POS Mediu (Fondul European de Dezvoltare Regională). Se estimează că acestea vor fi finalizate gradual în perioada ianuarie 2009 – iunie 2010. Astfel:

a) Prin 3 proiecte de Asistenţă Tehnică finanţate din fonduri ISPA, se pregătesc 15 aplicaţii în următoarele judeţe: Giurgiu, Bistriţa, Vrancea, Maramureş, Harghita-Covasna, Botoşani, Călăraşi, Olt, Suceava, Vaslui, Alba, Cluj, Sălaj, Caraş-Severin şi Hunedoara (Master Planuri aprobate, Studii de Fezabilitate şi aplicaţii de finanţare în diferite faze de pregătire). 
b) Printr-un proiect de asistenţă tehnică PHARE CES 2005 se pregătesc 5 aplicaţii în următoarele judeţe: Arad, Mureş, Sibiu, Dolj (Master Planuri în curs de aprobare), Neamţ (MP aprobat, SF în pregătire).
c) Printr-un proiect de asistenţă tehnică PHARE CES 2006 se pregătesc 7 aplicaţii în următoarele judeţe: Brăila, Buzău, Constanţa, Ialomiţa, Iaşi, Prahova, Tulcea (Master Planuri în pregătire).
d) Prin Memorandumurile de Finanţare pentru anumite măsuri ISPA în derulare, se pregătesc 3 aplicaţii de finanţare pentru continuarea investiţiilor în următoarele judeţe: Bacău, Argeş şi Galaţi (Master Planuri în pregătire).
Valoarea investiţiilor este de aproximativ 1 mld Euro de Euro.

Portofoliul de proiecte de deşeuri include şi pregătirea a încă 7 aplicaţii de finanţare pentru judeţele: Bihor, Braşov, Gorj, Hunedoara, Ilfov, Mehedinţi, Vâlcea. Elaborarea acestor proiecte este prevăzută a fi realizată în cadrul unui proiect de asistenţă tehnică finanţat în cadrul Axei 6 a POS Mediu – Asistenţă Tehnică (în curs de lansare).

Se estimează că până la sfârşitul anului 2009 vor fi transmise gradual la CE pentru aprobare 21 proiecte, restul urmând fi transmise pentru evaluare şi aprobare în anul 2010.

Domeniul major de intervenţie 2 – Reabilitarea siturilor contaminate istoric

Acest domeniu de intervenţie vizează pregătirea a 3-5 proiecte pilot de reabilitare a siturilor contaminate istoric. Selecţia proiectelor se va face la nivel naţional, pe baza unui document strategic privind managementul siturilor contaminate, document aflat în pregătire în cadrul unui proiect de asistenţă tehnică finanţat din programul PHARE CES 2006. Se estimează că pregătirea proiectelor ar putea fi finalizată în 2009.

III. Reabilitarea sistemelor de termoficare (Axa Prioritară 3 din POS Mediu)

În sectorul de termoficare, se află în pregătire (cu fonduri PHARE CES 2005) 3 aplicaţii de finanţare din POS Mediu (Fondul de Coeziune) în oraşele Timişoara, Iaşi şi Bacău. Master Planurile au fost aprobate iar Studiile de Fezabilitate sunt în fază avansată de pregătire. Se estimează că aplicaţiile de finanţare vor fi elaborate în trimestrul II 2009. Valoarea investiţiilor este estimată la aproximativ 180 milioane Euro.

Alte 5 aplicaţii de finanţare ce vizează reducerea poluării cauzate de sistemele municipale de termoficare sunt în pregătire prin programul PHARE CES 2006 (elaborarea Master Planurilor va începe imediat după finalizarea procesului de selectie a celor 5 proiecte – luna februarie 2009). Se estimează începerea implementării proiectelor în anul 2010.

IV. Protecţia naturii (Axa Prioritară 4 din POS Mediu)

În sectorul de protecţia naturii, a fost lansată prima sesiune de proiecte în luna octombrie 2007. La nivelul Organismelor Intermediare POS Mediu (responsabile de verificarea şi evaluarea proiectelor) au fost depuse în total 48 de proiecte. Dintre acestea, 22 au fost respinse, celelalte 26 (cu o valoare de aproximativ 12 milioane Euro) fiind propuse pentru revizuire. Dintre acestea, 15 proiecte au fost propuse spre aprobare, contractele de finanţare urmând a fi semnate în termenul cel mai scurt.

V. Inundaţii şi zona costieră (Axa Prioritară 5 din POS Mediu)

Domeniul major de intervenţie 1 – Protecţia împotriva inundaţiilor

Pregătirea proiectelor pentru protecţia împotriva inundaţiilor înregistrează o relativă întârziere faţă de celelalte axe prioritare, motivat de necesitatea de actualizare a strategiei naţionale de management al riscului la inundaţii.

În prezent, această strategie este în curs de revizuire, cu sprijin PHARE CES 2005, conform noilor prevederi comunitare ale Directivei 2007/60 privind evaluarea şi managementul riscului la inundaţii. În paralel cu elaborarea strategiei se pregătesc şi primele 4 proiecte de investiţii vor fi propuse pentru finanţare la sfârşitul anului 2009. Se estimează că aplicaţiile de finanţare vor fi finalizate în trimestrul II 2009. Perioada estimată de implementare a acestor proiecte este 2009 – 2011.

Domeniul major de intervenţie 2 – Reducerea eroziunii costiere 

În cadrul acestui domeniu de intervenţie se vizează finanţarea de proiecte de reabilitare a zonei costiere a Mării Negre. Se estimează că aplicaţia de finanţare pentru pregătirea primului proiect de investiţii va fi transmisă până la sfârşitul anului 2009. 

Beneficiarul unic al acestei Axe Prioritare este Administraţia Naţională Apele Române.

sursa:www.mmediu.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.