A fost modificat Ghidul de finantare a Programului de inlocuire sau de completare a sistemelor clasice de incalzire!

ghid finantare, energie solara, sisteme incalzire, finantare

Ca noutate, sunt considerati eligibili operatorii economici, constituiti potrivit Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu obiect principal de activitate “Hoteluri si alte facilitati de cazare similare” conform CAEN – diviziunea 55, grupa 551, clasa 5510.

De asemenea, unitatile administrativ-teritoriale sunt explicate dupa cum urmeaza: comune, orase/municipii si judete, legal infiintate si delimitate, administrate conform Legii nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, dar si subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiului Bucuresti.

Operatorii economici care vor sa acceseze acest program trebuie sa functioneze si sa aiba activitate economica de cel putin 6 luni la data depunerii cererii de finantare, sa nu fie insolvabili, in stare de reorganizare judiciara sau faliment, in incetare de plati sau in stare de insolventa, sa nu aiba suspendate activitatile economice, sa aiba indeplinite obligatiile exigibile de plata a taxelor, impozitelor si contributiilor catre bugetul de stat, bugetul local si Fondul pentru mediu.

De asemenea operatorii economici care doresc sa acceseze acest program trebuie sa nu sponsorizeze activitati cu efect negativ asupra mediului, sa nu fie considerati “Firma in dificultate”, conform dispozitiilor Instructiunilor Comisiei Europene privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea firmelor in dificultate (publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 244/2004), sa detina contributia proprie necesara implementarii proiectului si sa se angajeze in vederea sustinerii acesteia.

O alta conditie este ca valoarea totala a ajutoarelor de minimis acordate operatorului economic pe o perioada de 3 ani consecutivi, cumulata cu valoarea alocarii financiare acordate in baza schemei de minimis aprobata prin dispozitia presedintelui Autoritatii nr. 243 din 8 octombrie 2009, sa nu depaseasca echivalentul in lei, la data depunerii cererii de finantare, a 200.000 euro (100.000 euro in cazul operatorilor economici care activeaza si in sectorul transporturilor).

Finantarea Programului se realizeaza in continuare din Fondul pentru Mediu, iar pentru proiectele depuse si aprobate pentru anul 2009 este prevazuta suma de 310.000 mii lei, din care:
– 210.000 mii lei, pentru proiectele unitatilor administrativ-teritoriale;
– 100.000 mii lei, pentru proiectele operatorilor economici.

In cazul unitatilor administrativ-teritoriale, finantarea nerambursabila se acorda in procent de pana la 80% din cheltuielile eligibile ale proiectului, iar in cazul operatorilor economici, finantarea poate fi de pana la 50%.

In cadrul unei sesiuni de depunere, un solicitant poate depune cel mult doua proiecte. Fiecare proiect poate viza mai multe amplasamente aflate in proprietatea, concesiunea sau administrarea solicitantului. Suma solicitata prin cererea de finantare, reprezinta insumarea cheltuielilor eligibile pentru toate amplasamentele vizate prin proiect.

Pana in luna octombrie 2009 s-au organizeat deja doua sesiuni de depunere, urmand ca pana la finele anului sa se mai deruleze inca una destinata operatorilor economici.

Sursa: Ministerul Mediului

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.