Hotarare privind stabilirea unor masuri de accelerare a implementarii instrumentelor structurale

instrumente structurale, ipoteca, active fixe, finantare, beneficiar

ART. 1
(1) Prezenta hotarare stabileste cadrul general de implementare a unor masuri pentru stimularea absorbtiei si asigurarea unui management eficient al fondurilor externe nerambursabile postaderare provenite din instrumente structurale.

(2) Termenii “program operational”, “autoritate de management”, “organism intermediar” si “beneficiar” au intelesurile prevazute in Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispozitii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European si Fondul de coeziune si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999.

(3) Termenul “instrumente structurale” are intelesul prevazut in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, aprobata cu modificari prin Legea nr. 362/2009.

ART. 2
(1) Pentru asigurarea finantarii cheltuielilor necesare implementarii proiectului finantat din instrumente structurale, beneficiarul poate constitui garantii in favoarea unei institutii de credit, sub forma gajarii sau ipotecarii asupra activelor fixe care fac obiectul contractului/deciziei/ordinului de finantare, in conditiile legii si cu respectarea prevederilor contractului/deciziei/ordinului de finantare in cauza.

(2) Beneficiarul este obligat sa transmita autoritatii de management/organismului intermediar cu care a incheiat contractul/decizia/ordinul de finantare o copie a contractului de credit si gaj/ipoteca incheiat conform prevederilor alin. (1), in termen de maximum 10 zile lucratoare de la semnarea acestuia.

ART. 3
(1) Prin contractele/deciziile/ordinele de finantare sau prin acte aditionale la acestea in cazul proiectelor aflate in implementare se stabilesc termenii si conditiile specifice conform carora beneficiarii de proiecte finantate din instrumente structurale pot beneficia de prevederile art. 2 alin. (1).
(2) Termenii si conditiile specifice prevazute la alin. (1) asigura inclusiv respectarea art. 57 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului.

Sursa: Ministerul Economiei

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.