Informare privind proiectele depuse la sediul ADR Vest in cadrul POR la data de 6 aprilie 2011!

ADR Vest

Pana in acest moment, au fost contractate 138 proiecte, valoarea totala a acestora fiind de 348,93 milioane euro, dintre care 253,04 milioane euro reprezinta valoarea finantarii nerambursabile, gradul de contracte fiind de 60,75%.

392 proiecte se afla in diferite faze de evaluare, precontractare sau rezerva avand o valoare totala de aproximativ 775,05 milioane euro, dintre care aproximativ 560,43 milioane euro reprezinta valoarea finantarii nerambursabile.

In functie de axa prioritara si de domeniul de interventie in cadrul caruia au fost depuse proiectele, situatia centralizatoare a acestora este urmatoarea:

Axa Prioritara 1: Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor – poli urbani de crestere – alocare financiara 140,97 milioane euro
1.1: “Planuri integrate de dezvoltare urbana” – subdomeniul “Centre urbane” – alocare financiara 42,29 milioane euro.
• Total depuse: 10 planuri integrate, insumand 24 proiecte individuale, cu o valoare nerambursabila de 72,13 milioane euro
• Contractate: 4 planuri integrate, insumand 10 proiecte individuale, cu o valoare nerambursabila de 41,85 milioane euro
• In precontractare: 5 planuri integrate, insumand 12 proiecte individuale, cu o valoare nerambursabila de 22,69 milioane euro
• Respinse: 1 plan integrat, insumand 2 proiecte individuale, cu o valoare nerambursabila de 7,59 milioane euro
• Termenul limita de depunere a fost 31 martie 2009. Alocarea financiara este depasita cu 52,61%.

1.1: “Planuri integrate de dezvoltare urbana” – subdomeniul “Poli de dezvoltare urbana” – alocare financiara: 28,19 milioane euro.
• Acest subdomeniu de interventie poate fi accesat exclusiv de municipiile Arad si Deva, desemnate poli de dezvoltare urbana pentru Regiunea Vest prin HG nr.998/2008.

Municipiul Arad
• Total depuse: 1 plan integrat, insumand 7 proiecte individuale, cu o valoare nerambursabila de 14,24 milioane euro, din care au fost depuse 6 proiecte individuale cu o valoare nerambursabila a de 13,59 milioane euro.
• Nu a fost semnat inca niciun contractat de finantare
• In precontractare: 6 proiecte individuale, cu o valoare nerambursabila de 13,59 milioane euro

Municipiul Deva
• Total depuse: 1 plan integrat, insumand 8 proiecte individuale, cu o valoare nerambursabila de 14,49 milioane euro
• Nu a fost semnat inca niciun contractat de finantare
• In evaluare / precontractare: 7 proiecte individuale, cu o valoare nerambursabila de 13,84 milioane euro
• Respinse: 1 proiect individual, cu o valoare nerambursabila de 0,65 milioane euro

1.1: “Planuri integrate de dezvoltare urbana” – subdomeniul “Poli de crestere” – alocare financiara: 70,49 milioane euro.
• Acest subdomeniu de interventie poate fi accesat exclusiv de municipiul Timisoara, desemnat pol de crestere in Regiunea Vest, potrivit Hotararii de Guvern nr. 998/2008.
• Din Lista de proiecte aferenta Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Crestere Timisoara s-au depus opt proiecte in valoare de 28,87 milioane de euro.

Axa Prioritara 2: Imbunatatirea infrastructurii regionale si locale de transport – alocare financiara 88,84 milioane euro

2.1: “Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane – inclusiv constructia/reabilitarea soselelor de centura” -alocare financiara: 88,84 milioane euro.
• Total depuse: 52 proiecte, cu o valoare nerambursabila de 336,83 milioane euro
• Contractate: 13 proiecte, cu o valoare nerambursabila de 110,40 milioane euro
• In rezerva: 29 proiecte, cu o valoare nerambursabila de 171,89 milioane euro
• Respinse: 10 proiecte, cu o valoare nerambursabila de 54,54 milioane euro
• Domeniul de interventie a fost inchis in data de 31.08.2009 si nu se mai pot depune proiecte la sediul ADR Vest. Finantarea nerambursabila solicitata prin proiectele depuse depaseste cu 217,75% alocarea regionala.

Axa Prioritara 3: Imbunatatirea infrastructurii sociale – alocare financiara 66,62 milioane euro

3.1: “Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate” – Alocare financiara 17,59 milioane euro.
• Total depuse: 26 proiecte, cu o valoare nerambursabila de 52,20 milioane euro
• Contractate: 3 proiecte, cu o valoare nerambursabila de 2,34 milioane euro
• In evaluare/precontractare: 18 proiecte, cu o valoare nerambursabila de 47,11 milioane euro
• Respinse: 5 proiecte, cu o valoare nerambursabila de 2,82 milioane euro
• Domeniul de interventie a fost inchis in data de 5 noiembrie 2010 si nu se mai pot depune proiecte la sediul ADR Vest. Finantarea nerambursabila solicitata prin proiectele depuse depaseste cu 181,13% alocarea regionala.

3.2: “Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale” – alocare financiara: 10,08 milioane euro.
• Total depuse: 42 proiecte, cu o valoare nerambursabila de 24,84 milioane euro
• Contractate: 7 proiecte, cu o valoare nerambursabila de 4,18 milioane euro
• In evaluare/precontractare: 16 proiecte, cu o valoare nerambursabila de 9,36 milioane euro
• Respinse: 19 proiecte, cu o valoare nerambursabila de 11,30 milioane euro
• Domeniul de interventie a fost inchis in data de 30 noiembrie 2010 si nu se mai pot depune proiecte la sediul ADR Vest. Finantarea nerambursabila solicitata prin proiectele depuse depaseste cu 34,33% alocarea regionala.

3.3: “Imbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale pentru interventii in situatii de urgenta” – alocarea financiara 10,08 milioane euro.
• Acest subdomeniu de interventie poate fi accesat exclusiv de Asociatia de dezvoltare intercomunitara pentru managementul situatiilor de urgenta (ADI Vest), constituita la nivel regional din toate Consiliile Judetene ale judetelor Regiunii Vest.
• Total depuse: 1 proiect, cu o valoare nerambursabila de 9,49 milioane euro
• Contractate: 1 proiect, cu o valoare nerambursabila de 9,49 milioane euro
• Suma ramasa disponibila: 0,59 milioane euro.

3.4: “Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua” – alocare financiara: 28,87 milioane euro.
• Total depuse: 71 proiecte, cu o valoare nerambursabila de 148,02 milioane euro
• Contractate: 18 proiecte, cu o valoare nerambursabila de 27,77 milioane euro
• In precontractare/rezerva: 41 proiecte, cu o valoare nerambursabila de 94,59 milioane euro
• Respinse: 12 proiecte, cu o valoare nerambursabila de 25,66 milioane euro
• Domeniul de interventie a fost inchis in data de 26 noiembrie 2009 si nu se mai pot depune proiecte la sediul ADR Vest. Finantarea nerambursabila solicitata prin proiectele depuse depaseste cu 323,83% alocarea regionala.

Axa Prioritara 4: Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local – alocare financiara 72,35 milioane euro

4.1: “Dezvoltarea durabila a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanta regionala si locala” – alocare financiara: 27,81 milioane euro.
• Total depuse: 23 proiecte, cu o valoare nerambursabila de 74,01 milioane euro
• Contractate: 2 proiecte, cu o valoare nerambursabila de 8,79 milioane euro
• In evaluare: 17 proiecte, cu o valoare nerambursabila de 50,61 milioane euro
• Respinse: 4 proiecte, cu o valoare nerambursabila de 14,61 milioane euro
• Domeniul de interventie a fost inchis in data de 8 februarie 2011 si nu se mai pot depune proiecte la sediul ADR Vest. Finantarea nerambursabila solicitata prin proiectele depuse depaseste cu 113,59% alocarea regionala.

4.2: “Reabilitarea siturilor industriale poluate si neutilizate si pregatirea de noi activitati”– alocarea financiara: 23,85 milioane euro.
• Total depuse: 3 proiecte, cu o valoare nerambursabila de 31,86 milioane euro
• In evaluare / precontractare: 3 proiecte, cu o valoare nerambursabila de 31,86 milioane euro
• Alocarea financiara a fost depasita cu 33,58%, dar se mai pot depune proiecte la sediul ADR Vest pana in momentul emiterii de catre AMPOR a instructiunii de suspendare a depunerii de proiecte.

4.3: “Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor” – alocarea financiara pentru primul apel de proiecte cu termen limita 16 iunie
2008, a fost de 4,08 milioane euro. In cadrul acestui apel de proiecte au fost depuse 79 de proiecte, cu o valoare nerambursabila de 6,60 milioane euro, din care au fost contractate 39 proiecte, cu o valoare nerambursabila de 3,39 milioane euro. Din cele 39 de proiecte contractate, 14 proiecte in valoare de 1,09 milioane de euro au fost reziliate.

In data de 23 noiembrie 2009 a fost lansata, de catre AMPOR, o noua cerere de proiecte cu depunere continua pe acest domeniu de interventie. Alocarea financiara pentru acest apel de proiecte: 17,37 milioane euro.
• Total depuse: 304 proiecte, cu o valoare nerambursabila de 42,98 milioane euro
• Contractate: 39 proiecte, cu o valoare nerambursabila de 4,79 milioane euro
• In evaluare/precontractare/rezerva: 219 proiecte, cu o valoare nerambursabila de 32,32 milioane euro
• Respinse: 46 proiecte, cu o valoare nerambursabila de 6,02 milioane euro
• Domeniul de interventie a fost inchis in data de 27 august 2010, si nu se mai pot depune proiecte la sediul ADR Vest. Finantarea nerambursabila solicitata prin proiectele depuse depaseste cu 113,64% alocarea regionala.

De asemenea, verificarea preliminara a cererilor de finantare depuse in perioada 9 – 27 august 2010 a fost suspendata.

Din cele 38 de proiecte contractate, 1 proiect in valoare de 0,05 milioane de euro a fost reziliat.

Axa Prioritara 5: Dezvoltarea durabila si promovarea turismului – alocare financiara: 47,74 milioane euro

5.1: “Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, precum si crearea/modernizarea infrastructurilor conexe” – alocare financiara 23,85 milioane euro.
• Total depuse: 18 proiecte, cu o valoare nerambursabila de 66,00 milioane euro
• Contractate: 3 proiecte, cu o valoare nerambursabila de 24,50 milioane euro
• In evaluare/rezerva: 6 proiecte, cu o valoare nerambursabila de 13,81 milioane euro
• Respinse: 9 proiecte, cu o valoare nerambursabila de 27,69 milioane euro
• Domeniul de interventie a fost inchis in data de 19 noiembrie 2010 si nu se mai pot depune proiecte la sediul ADR Vest. Finantarea nerambursabila solicitata prin proiectele depuse depaseste cu 60,63% alocarea regionala.

5.2: “Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale si cresterea calitatii serviciilor turistice” – alocare financiara: 23,89 milioane euro.
• Total depuse: 30 proiecte, cu o valoare nerambursabila de 90,98 milioane euro
• Contractate: 3 proiecte, cu o valoare nerambursabila de 15,54 milioane euro
• In precontractare/rezerva: 10 proiecte cu o valoare nerambursabila de 29,89 milioane de euro
• Respinse: 17 proiecte, cu o valoare nerambursabila de 45,55 milioane euro
• Domeniul de interventie a fost inchis in data de 19 mai 2010 si nu se mai pot depune proiecte la sediul ADR Vest. Finantarea nerambursabila solicitata prin proiectele depuse depaseste cu 90,16% alocarea regionala.

* Valorile proiectelor au fost calculate, conform instructiunilor AMPOR, la cursul 1 euro = 4,2344 lei

Sursa: Agentia pentru Dezvoltare Regionala Vest

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.