Forme de sprijin direct al statului pentru sectorul zootehnic in anul 2007

Pentru anul 2007, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, acorda sprijin financiar producatorilor agricoli din sectorul zootehnic, crescatori de animale, persoane fizice/sau persoane juridice care detin, cresc sau exploateaza animale, individual sau in forme de asociere conform legislatiei in vigoare.

Beneficiarii de subventii trebuie: sa fie inscrisi in Registrul agricol sau sunt inregistrati in Registrul national al exploatatiilor, precum si grupurile de producatori recunoscute si asociatiile profesionale ale crescatorilor de animale, constituite conform legislatiei in vigoare.

In baza OUG 123/2006, in scopul dezvoltarii sectorului zootehnic, se acorda sprijin financiar din bugetul de stat pentru:

– ameliorarea populatiilor de animale;

– imbunatatirea calitatii produselor de origine animala;

– imbunatatirea calitatii productiei obtinute pe pajisti;

– sustinerea masurilor privind producerea si comercializarea produselor apicole.

Ordinul 850/2006, pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activitatile din sectorul zootehnic si HG 141/2007, privind aprobarea cuantumului pentru sprijinul financiar acordat in sectorul zootehnic, stabilesc urmatoarele:

1. Sprijin financiar pentru Familiile de albine:

Beneficiari: persoane fizice si persoane juridice.

Conditii de eligibilitate: beneficiarii sa detina, creasca si sa exploateze familii de albine inscrise in RA conform legislatiei in vigoare; productia sa fie livrata la unitati: de procesare autorizate; de procesare autorizate in regim prestare de servicii; proprii de procesare autorizate; sprijinul financiar se acorda pe familie de albine elita/productie, care livreaza minim 10 kg miere fiecare familie de albine.

Termene de depunere a cererii: 30 zile de la data efectuarii platii mierii livrate; 30 zile de la data facturii fiscale de procesare; 30 zile de la data intrarii mierii in unitatea unitatea de procesare proprie.

Cuantum: 20 lei/familie.

2. Sprijin financiar pentru Pui broiler:

Beneficiari: persoane fizice si persoane juridice.

Conditii de eligibilitate: sa livreze pui broiler la abatoare autorizate sanitar veterinar si licentiate, cu o greutate de peste1,950 kg/cap.
Termene de depunere a cererii: 30 zile de la data efectuarii platii puilor broiler abatorizati; 30 zile de la data inscrierii in nota de intrare-receptie in abator a puilor.

Cuantum: 1,6 lei/cap.

3. Sprijin financiar pentru Porcine:

Beneficiari: persoane fizice si persoane juridice.

Conditii de eligibilitate: primesc sprijin financiar producatorii agricoli care livreaza la unitati autorizate sanitar veterinar porcine; animalele abatorizate in abatoare sunt clasificate pe carcase conform Sistemului de clasificare a carcaselor EUROP. Sprijinul financiar se acorda numai claselor de calitate “E” si “U”; carcasele sa fie in greutate de la 60 kg la 100 kg.

Termene de depunere a cererii: 30 zile de la data efectuarii platii pentru porcii abatorizati; 30 zile de la data inscrierii in nota de intrare-receptie in abator a porcinelor.

Cuantum: carcasa E 120 lei/carcasa; carcasa U 100 lei/carcasa.

4. Sprijin financiar pentru Scrofite de reproductie la prima fatare:

Beneficiari: persoane fizice si persoane juridice.

In functie de valoarea biologica a scrofitelor de reproductie, sprijinul financiar se acorda diferentiat: scrofite din ferme de reproductie in rasa pura; scrofite de reproductie din ferme de hibridare; scrofite din ferme comerciale care provin din ferme de reproductie in rasa pura sau hibridare.

Termene de depunere a cererii: pana in data de 10 a lunii urmatoare fatarii scrofitelor.

Cuantum: 150 lei/cap.

5. Sprijin financiar pentru Bovine adulte:

Beneficiari: persoane fizice si persoane juridice.

Conditii de eligibilitate: producatorii agricoli beneficiaza de sprijin financiar pentru bovinele adulte abatorizate in abatoare care clasifica carcasele conform Sistemului de clasificare a carcaselor EUROP, animale individualizate in sistemul national conform legislatiei in vigoare: a) livrate la abatoare autorizate; b) abatorizate in regim de prestare de servicii; c) abatorizate in abatoare proprii, autorizate, in cadrul unitatilor integrate si a caror activitate este evidentiata distinct.
Termene de depunere a cererii: 30 zile de la data efectuarii platii pentru bovine adulte; 30 zile de la data inscrierii in nota de intrare-receptie in abator.

Cuantum: 100 lei/carcasa.

6. Sprijin financiar pentru Prima de lapte:

Beneficiari: producatori agricoli din sectorul zootehnic; crescatori de animale, persoane fizice/juridice care detin, cresc sau exploateaza animale, individual sau in forme de asociere conform legislatiei in vigoare inregistrati in Registrul Agricol (RA)/Registrul National al Exploatatiilor (ANSVSA); grupuri de producatori recunoscute; asociatii profesionale ale crescatorilor de animale.

Conditii de eligibilitate: laptele de vaca indeplineste cerintele standard de calitate al U.E.

Termen de depunere a cererii: cererea se depune trimestrial, in prima luna dupa incheierea trimestrului.

Cuantum: 0,3 lei/litru.

7. Sprijin financiar pentru Sustinerea achizitionarii de medicamente in vederea combaterii varoozei:

Beneficiari: crescatori de albine, persoane fizice/juridice, membri ai formelor asociative constituite la nivel local cu reprezentare judeteana sau ai grupurilor de producatori recunoscute.

Conditii de eligibilitate: Grupurile de producatori trebuie sa intocmeasca un proiect, pentru a putea beneficia de acest sprijin, care trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente: numarul, numele si datele de identificare ale membrilor formei asociative sau grupului de producatori recunoscut si numarul familiilor de albine ale acestora; lista medicamentelor folosite in combaterea varoozei din care se aleg maximum 2 medicamente; valoarea totala a medicamentelor contra varoozei in functie de numarul total de familii de albine; devizul cheltuielilor defalcat pe familia de albine.

Termen de depunere a cererii: 15 mai a fiecarui an. Se comunica solicitantului aprobarea sau respingerea proiectului in termen de 30 de zile de la data depunerii.

Cuantum: 6 lei/familie.

8. Sprijin financiar pentru Sustinerea repopularii in stupi pe teritoriul national prin achizitionarea matcilor din rasa autohtona:

Beneficiari: crescatori de albine, persoane fizice/juridice, membri ai formelor asociative constituite la nivel local cu reprezentare judeteana sau ai grupurilor de producatori recunoscute.

Conditii de eligibilitate: Grupurile de producatori trebuie sa intocmeasca un proiect, pentru a putea beneficia de acest sprijin, care trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente: numarul, numele si datele de identificare ale membrilor formei asociative sau grupului de producatori recunoscut; numarul si numele membrilor care urmeaza sa beneficieze de matci achizitionate in baza acestui proiect; numarul de matci din rasa autohtona pentru achizitia carora se solicita sprijin financiar; devizul cheltuielilor pentru achizitionarea matcilor.

Termen de depunere a cererii: 15 mai a fiecarui an. Se comunica solicitantului aprobarea sau respingerea proiectului in termen de 30 de zile de la data depunerii.

Cuantum: 15 lei/familie.

In baza Ordinului 295/2007 producatorii agricoli vor primi un sprijin financiar sub forma de:

1. Prima de exploatatie – se acorda o data pe an, in functie de efectivul de bovine inregistrat in Registrul national al exploatatiilor la data de 31 ianuarie 2007. Producatorii agricoli trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii: exploatatia sa fie de minimum 3 capete de bovine; varsta bovinelor sa fie de minimum 6 luni; exploatatia sa fie inregistrata in Registrul national al exploatatiilor la data solicitarii primei; sa nu aiba datorii la bugetul de stat si la bugetul local.

2. Prima pe cap de animal – se acorda o data pe an, pentru ovine si/sau caprine, producatorilor agricoli care indeplinesc, cumulativ, urmatoarele conditii: efectivul din exploatatie sa fie de minimum 50 de capete de ovine/ 25 de capete de caprine, care au fatat in anul pentru care se face solicitarea primei; efectivul de ovine si/sau caprine pentru care se solicita prima este inscris in Registrul Agricol la data de 31 decembrie a anului anterior solicitarii primei; efectivul de ovine si/sau caprine pentru care se solicita prima sa fie mentinut in exploatatie in perioada de control, 1 iunie – 31 august, la adresa mentionata in cerere; sa nu aiba datorii la bugetul de stat si la bugetul local.

Pentru a putea beneficia de aceste prime, solicitantii trebuie sa depuna o cerere la sucursala judeteana a Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura pana la data de 15 iunie 2007.
Dupa finalizarea procesului de inregistrare a cererilor, se stabileste nivelul primei de exploatatie, in functie de efectivul de bovine.

Sursa: Agra.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.