Guvernul a stabilit regulile pentru cheltuielile eligibile

Guvernul a aprobat cadrul legal cu privire la regulile nationale de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale.

Actul normativ stabileste regulile generale potrivit carora o cheltuiala este declarata eligibila si plafoanele stabilite in cazul unor categorii de cheltuieli. Autoritatilor de Management le revine sarcina de a elabora liste de cheltuieli eligibile in functie de continutul Programului Operational gestionat.

Astfel, pentru a fi eligibila, o astfel de cheltuiala trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

– sa fie efectiv platit de catre beneficiar, intre 1 ianuarie 2007 si 31 decembrie 2015, daca autoritatea de management nu decide altfel prin contractul de finantare;

– sa fie insotita de facturi, in conformitate cu prevederile legislatiei nationale sau de alte documente contabile cu valoarea probatorie, echivalente facturilor, pe baza carora cheltuielile sa fie auditate si identificate;

– sa fie in conformitate cu prevederile contractului de finantare, incheiat de catre autoritatea de management sau organismul intermediar, pentru si in numele acesteia, pentru aprobarea operatiunii;

– sa fie in conformitate cu prevederile legislatiei nationale si comunitare.

In cazul operatiunilor supuse ajutorului de stat, potrivit prevederilor Art. 87 din Tratatul privind Uniunea Europeana, conditiilor pe care trebuie sa le indeplineasca o cheltuiala pentru a fi eligibila li se adauga si prevederile nationale si comunitare specifice ajutorului de stat aplicabil, in masura in care acestea sunt mai stricte.

Prin derogare de la prevederile mentionate anterior, cheltuielile din cadrul schemelor de ajutor de stat sunt eligibile in conformitate cu prevederile art. 78 din Regulamentul Consiliului nr. 1083/2006. Cheltuielile privind instrumentele de inginerie financiara sunt eligibile in conformitate cu prevederile art. 78 din Regulamentul Consiliului nr. 1083/2006 si art. 43-36 din Regulamentul Comisiei nr. 1828/2006.

Contributia in natura poate fi considerata cheltuiala eligibila daca este sub forma terenurilor, cladirilor, echipamentelor, materialelor. In acest caz, este considerata cheltuiala proprie a beneficiarului si nu trebuie sa depaseasca cumulativ 20% din totalul contributiei acestuia, stabilita prin contractul de finantare.
In cazul terenurilor, cladirilor si echipamentelor, valoarea este certificata de un evaluator independent autorizat. In cazul cladirilor si echipamentelor, acestea trebuie sa faca parte integranta si inseparabila din rezultatul operatiunii. Terenurile si cladirile trebuie sa fie libere de sarcini si sa nu faca obiectul unor litigii aflate pe rol.

Actul normativ stabileste conditiile in care sunt eligibile si alte categorii de cheltuieli: amortizarea, cheltuielile generale de administratie, costul achizitiei de teren.

Hotararea stabileste o serie de categorii care nu sunt eligibile, printre care: taxa pe valoare adaugata, dobanda si alte comisioane aferente creditelor, cheltuielile colaterale care intervin intr-un contract de leasing, achizitia de echipamente second-hand, amenzile, penalitatile si cheltuielile de judecata.

Autoritatile de management vor stabili procedurile specifice in vederea verificarii si confirmarii eligibilitatii cheltuielilor efectuate.

Sursa: Guvernul Romaniei

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.