MDLPL reprezinta Autoritatea de Notificare pentru Gruparea Europeana de Cooperare Teritoriala

Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor reprezinta Autoritatea de Notificare pentru Gruparea Europeana de Cooperare Teritoriala.

Actul normativ aprobat de Executiv creeaza cadrul legal national pentru aplicarea Regulamentului nr. 1804 al Parlamentului European si al Consiliului din 5 iulie 2006. Regulamentul stabileste cadrul legislativ necesar infiintarii unor structuri cu personalitate juridica, denumite Grupari europene pentru cooperare teritoriala. Rolul acestor grupari este de a se concentra, in mod special, fie asupra managementului si impelmentarii proiectelor co-finantate de catre Uniunea Europana prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionala, Fondul Social European sau prin Fondul de Coeziune, precum si de a realiza alte actiuni specifice de cooperare teritoriala intre membrii lor, cu sau fara contributia financiara comunitara.

Astfel, Gruparea europeana de cooperare teritoriala se constituie prin asocierea, dupa caz, a autoritatilor centrale, a unitatilor administrativ-teritoriale, a organismelor de drept public, precum si a asociatiilor constituite de acestea in Romania, cu structuri similare din alte state membre ale Uniunii Europene pentru facilitarea si promovarea cooperarii teritoriale, in limitele competentelor de care dispun.

Autoritatea de Notificare are printre atributii:

– sa primeasca si sa analizeze proiectelor de conventie si statut ale GECT, intocmite potrivit prevederilor Regulamentului, denumite documente constituitve;

– sa emita autorizatia de functionare sau, dupa caz, de respingere a GECT ce urmeaza a avea sediul si a se inregistra in Romania;

– sa pastreze, la sediul sau, evidenta GECT prin registrul gruparilor europene de cooperare teritoriala;

– sa informeze Comitetul Regiunilor cu privire la inregistrarea GECT si la orice modificare ulterioara a conventiei si statutului in temeiul carora aceasta functioneaza;

– sa emita decizie de interzicere a functionarii unui GECT cu sediul in Romania sau retragerea membrului roman dintr-o GECT, daca activitatea acesteia contravine ordinii, securitatii, sanatatii sau moralitatii publice sau este contrara interesului public;

– sa solicite si sa primeasca de la membri GECT si de la institutiile implicate in functionarea GECT orice date, informatii sau documente in legatura cu activitatea GECT.

Gruparea europeana de cooperare teritoriala se inregistreaza in registrul GECT. Registrul este public si este tinut de Autoritatea de Notificare. Autoritatea este obligata sa elibereze, pe cheltuiala persoanei care a facut cererea, copii ale inregistrarilor efectuate in registru si ale docuemntelor prezentate pentru constituire, precum si alte informatii care decurg din inregistrarile in registrul GECT. Documentele pot fi cerute si eliberate prin corespondenta sau prin orice alte mijloace prevazute de lege.

Tarifele percepute pentru eliberarea de copii sau informatii, indiferent de modalitatea de transmitere, nu vor depasi costurile administrative implicate de eliberarea acestora.

Cuantumul tarifelor percepute se aproba prin ordin al ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor. Sumele provenite din incasarea tarifelor se constituie ca venit la bugetul de stat.

Controlul si auditul modului de utilizare a fondurilor publice gestionate de o GECT, constituita in Romania, se realizeaza de catre isntitutiile abilitate.

Pe teritoriul Romaniei, pentru constituirea GECT, sunt necesare urmatoarele documente:

– documentele constitutive, respectiv statutul si conventia, semnate de toti membrii GECT;

– Hotararea Consiliului local sau a Consiliului judetean, dupa caz, in situatia in care solicitantul sau solicitantii din Romania sunt unitati administrativ-teritoriale;

– avizele de participare la GECT emise pentru toti membrii;

– avizul conform al autoritatii publice centrale cu competente in domeniul de activitate al GECT.

In termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii cererii, insotita de documentele solicitate, Autoritatea de Notificare verifica indeplinirea conditiilor si decide, dupa caz, asupra autorizarii sau neautorizarii functionarii GECT.

In termen de 5 zile lucratoare de la data comunicarii autorizatiei de functionare, reprezentantii GECT inainteaza judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala urmeaza sa-si aiba sediul, o cerere de cosntituire a GECT, insotita de autorizatia de functionare eliberata de Autoritatea de Notificare si de documentele solicitate la obtinerea autorizatiei.

In termen de 10 zile lucratoare de la depunerea cererii si a documentelor, instanta verifica legalitatea acestora si dispune, prin incheiere, asupra constituirii GECT sau asupra respingerii cererii.

GECT dobandeste personalitate juridica de la data inscrierii in Registrul GECT. Dupa efectuarea inscrierii, GECT transmite, pe cheltuiala sa, un anunt de constituire Regiei Autonome Monitorul Ofiaicl al Romaniei si Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, spre publicare.

Gruparea europeana de cooperare teritoriala se dizolva de drept, prin hotarare judecatoreasca sau prin hotararea membrilor sai.

Gruparea inceteaza la data radierii din Registrul GECT.

GECT transmite, pe cheltuiala sa, actul prin care s-a constatat dizolvarea si un certificat eliberat de Autoritatea de Notificare privitor la efectuarea radierii Gruparii Regiei Autonome Monitorul Oficial spre publicare in “Monitorul Oficial” si un comunicat in acest sens Oficiului Publicatiilor Oficiale ale Comunitatilor Europene, in vederea publicarii in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Sursa: Guvernul Romaniei

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.