Programul de dezvoltare si modernizare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata

La sediul Centrului EUROPE DIRECT Constanta se va organiza vineri 13 iunie 2008, ora 10.00, seminarul de informare asupra oportunitatilor de finantare din Fonduri Comunitare.

Seminarul va avea ca tematica axele prioritare, domeniile de interventie, beneficiarii eligibili si activitatile eligibile ale Programului Operational Cresterea Competitivitatii Economice. In cadrul acestui seminar se va prezenta si Programul de dezvoltare si modernizare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata.

Prin Ordinul nr. 724 din 30 mai 2008 al Ministrului pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii liberale, domnul Ioan Ovidiu Silaghi, publicat in Monitorul Oficial nr. 431 din 9 iunie 2008, a devenit operational Programul de dezvoltare si modernizare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata.

Programul se finanteaza din bugetul Ministerului pentru intreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale (MIMMCTPL) pe anul 2008 iar derularea Programului se realizeaza prin intermediul oficiilor teritoriale pentru intreprinderi mici si mijlocii si cooperatie (OTIMMC).

Obiectivul principal al Programului il constituie sprijinirea operatorilor economici, societati comerciale, societati cooperative, persoane fizice autorizate, sa desfasoare activitati economice in mod independent prin facilitarea accesului la achizitionarea de masini, utilaje, instalatii de lucru, mijloace moderne de evidenta a gestiunii si promovarea activitatii, cu scopul imbunatatirii performantelor economice si tehnice ale operatorilor economici, urmarind adaptarea la cerintele determinate de noul statut al Romaniei de stat membru al Uniunii Europene, prin cresterea nivelului de competitivitate, sporirea protectiei consumatorilor si securitatii alimentare.

Programul urmareste:

  • intarirea capacitatii operatorilor economici de promovare a produselor si serviciilor de piata;
  • dezvoltarea si modernizarea activitatii comerciantilor si prestatorilor de servicii de piata.

Bugetul alocat pentru anul 2008 este de 14.700 mii lei, suma ce va fi utilizata pentru acordarea alocatiilor financiare nerambursabile.

Beneficiarii eligibili sunt operatorii economici (intreprinderi mici si mijlocii definite conform prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, societati comerciale, societati cooperatiste si persoane fizice care desfasoara activitati economice in mod independent, inclusiv asociatii familiale care au obligatia preschimbarii certificatului de inmatriculare pe parcursul anului 2008) care indeplinesc cumulativ la data solicitarii urmatoarele criterii de eligibilitate:

a) sunt persoane juridice sau persoane fizice care desfasoara activitati economice in mod independent – inclusiv asociatii familiale care au obligatia preschimbarii certificatului de inmatriculare pe parcursul anului 2008, care au ca obiect de activitate comercializarea produselor si serviciilor de piata si au cel putin 1 an de activitate;

b) au capital social integral privat;

c) au inregistrat venituri din exploatare in cel putin ultimele 3 luni in activitatea eligibila accesata in cadrul Programului;

d) nu au datorii la bugetul general consolidat si bugetele locale atat pentru sediul social/profesional, cat si pentru toate punctele de lucru;

e) au o cifra de afaceri anuala neta de pana la 50 milioane de euro, echivalent in lei, sau detin active totale care nu depasesc echivalentul in lei a 43 milioane de euro, la finele anului fiscal anterior (prin active totale se intelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli in avans);

f) au un numar mediu anual de salariati cuprins intre 1 si 249 inclusiv, in anul fiscal anterior (cu exceptia persoanelor fizice autorizate care desfasoara activitati economice in mod independent si care nu au salariati);

g) au obtinut profit din exploatare sau venit net realizat din activitatea de baza, dupa caz, in exercitiul financiar precedent depunerii cererii de finantares;

h) au sediul social/profesional, sunt inregistrate la oficiul registrului comertului si isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei;

i) nu sunt in stare de dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, insolventa, faliment sau suspendare temporara a activitatii;

j) nu sunt in dificultate, in conformitate cu prevederile “Comunicarii Comisiei – Linii directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea firmelor in dificultate”, publicata in JOCE nr. 244/2004;

k) au obtinut cel putin 12 puncte in urma evaluarii formularului de preselectie, la inregistrarea on-line.

Prin Program beneficiarii eligibili primesc o valoare a alocatiei nerambursabile de maximum 60% din valoarea cheltuielilor eligibile efectuate pentru fiecare masina, utilaj, instalatie de lucru, mijloace moderne de evidenta a gestiunii si promovarea activitatii (exclusiv TVA), dar nu mai mult de valorile specificate in procedura programului pentru fiecare activitate.

Valoarea maxima a alocatiei financiare nerambursabile nu poate depasi suma de 50.000 lei pentru fiecare beneficiar.

Alocatia financiara nerambursabila se acorda pentru urmatoarele categorii de activitati eligibile:

a) achizitionarea de tehnica de calcul (tip PC, inclusiv sisteme portabile, format din: unitate centrala, monitor, imprimanta, licenta sistemului de operare);

b) realizarea unui site pe internet pentru operatorii economici care nu detin alt site si care trebuie sa fie functional la data depunerii cererii de eliberare a AFN;

c) achizitionarea de cititoare pentru cod cu bare;

d) achizitionarea de cantare electronice cu/fara printer pentru etichetare inclus;

e) achizitionarea de aparate de marcat electronice fiscale;

f) achizitionarea de masini, utilaje si instalatii tehnologice, care sunt mijloace fixe (valoarea fiecarei pozitii, fara TVA, trebuie sa fie mai mare sau egala cu 1.800 lei, conform Hotararii Guvernului nr. 105/2007 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe).

Pentru mai multe detalii:

Sediu O.T.I.M.M.C. Constanta

Adresa: Bld. Tomis, nr.79-81, et.1, cod postal 900669

Tel. 0241.66.12.53

Fax. 0241.66.12.54

Sursa: Redactie Finantare.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.