Noi programe de finantare pentru ONG-uri derulate de Uniunea Europeana

Uniunea Europeana investeste in consolidarea societatii civile din Romania. Comisia Europeana si Guvernul Romaniei au lansat in data de 21 martie 2003 opt Cereri de Oferta de proiecte in valoare de 7 milioane EUR, in cadrul Fondului pentru Societate Civila finantat prin Programul PHARE al Uniunii Europene, cu un buget total de 10.000.000 EUR. Fondul isi propune cresterea capacitatii si credibilitatii sectorului ONG pentru o mai buna satisfacere a nevoilor si intereselor comunitatii. Fondul va sprijini indeosebi proiecte in domeniile drepturilor omului, democratiei si statului de drept, adoptarii si implementarii legislatiei UE in domeniul protectiei mediului si al dezvoltarii socio-economice, precum si anumite proiecte cu impact social.

“Intr-o societate democratica, organizatiile neguvernamentale joaca un rol important, inclusiv ca interfata, in relatia dintre guvern si cetateni. Suntem convinsi ca proiectele ce vor fi selectate pentru finantare vor avea un impact real asupra comunitatilor”, a declarat dna Anne de Ligne, Coordonatoarea Departamentului Phare pentru Coeziune Economica si Sociala, in cadrul Delegatiei Comisiei Europene in Romania.

Cele opt Cereri de Oferta de proiecte au urmatoarele obiective:

  1. incurajarea incluziunii sociale a indivizilor si grupurilor care risca sa fie marginalizate din punct de vedere economic, social sau politic (3.391.254 EUR);
  2. sprijinirea adoptarii si implementarii acquis-ului comunitar in domeniul protectiei mediului si al dezvoltarii socio-economice (1.100.000 EUR);
  3. imbunatatirea accesului organizatiilor neguvernamentale din Romania la servicii de instruire si de dezvoltare institutionala durabile, precum si sprijinirea dezvoltarii unor parteneriate durabile intre organizatiile neguvernamentale, autoritati locale si/sau sectorul de afaceri (1.053.750 EUR);
  4. sprijinirea proiectelor de educatie civica cu impact la nivel national sau regional, adresate copiilor si tinerilor (927.500 EUR);
  5. dezvoltarea si consolidarea mass media independente si profesioniste (417.503 EUR);
  6. sprijinirea procesului de creare a unui mecanism/unei agentii de autoreglementare a sectorului neguvernamental si nonprofit din Romania (291.254 EUR);
  7. infiintarea de Centre de Resurse pentru organizatii neguvernamentale (150.000 EUR);
  8. sprijinirea participarii organizatiilor neguvernamentale din Romania la evenimente multinationale la nivel european (100.000 EUR).

Pentru detalii tehnice privind cele opt Cereri de Oferte, consultati Anexa.

Persoane de contact: Dolores Neagoe (Delegatia Comisiei Europene in Romania, tel: 021-203.54.56, fax: 021-230.24.53, email: [email protected]);Ioana Derscanu (Delegatia Comisiei Europene in Romania, tel: 021-203.54.76, fax: 021-230.24.53, email: [email protected]); Anca Zgreaban (Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile, tel: 021-310.01.77, fax: 021-310.01.80, e-mail: [email protected] )

Anexa

1. Infiintarea de Centre de Resurse pentru organizatii neguvernamentale (RO 0104.03/1.3)

Activitati eligibile:

Se va acorda finantare nerambursabila proiectelor care isi propun infiintarea de Centre de Resurse pentru ONG-uri, capabile sa furnizeze servicii catre organizatiile neguvernamentale in domenii cum ar fi: informare si comunicare inclusiv informatii despre programe de finantare ale fundatiilor, corporatiilor si din alte surse, instruire si alte programe educationale, advocacy pentru imbunatatirea cadrului fiscal si legal pentru sector, dezvoltarea parteneriatului, etc.

Detalii financiare:

Valoarea finantarii nerambursabile este cuprinsa intre 10.000 si 50.000 EUR/ proiect (contributia UE nu poate depasi 90% din totalul costurilor eligibile ale proiectului)

Solicitanti eligibili:

Organizatii neguvernamentale si nonprofit din Romania.

Termen limita pentru primirea cererilor de finantare: 21 mai 2003, ora 16:00

2. Autoreglementarea sectorului neguvernamental (RO 0104.03/2.1)

Activitati eligibile:

Se va acorda sprijin financiar pentru procesul de autoreglementare a sectorului neguvernamental din Romania. Activitatile proiectului vor include consultarea larga a sectorului neguvernamental, dezvoltarea unui mecanism viabil de autoreglementare la nivelul sectorului, capabil sa promoveze reglementarile si standardele adoptate si sa asigure implementarea acestora in mod transparent.

Detalii financiare:

In cadrul acestei Cereri de Oferte de proiecte se va finanta un singur proiect.

Valoarea finantarii nerambursabile este cuprinsa intre 50.000 si 291.254 EUR (contributia UE nu poate depasi 90% din totalul costurilor eligibile ale proiectului)

Solicitanti eligibili:

– Organizatii neguvernamentale si nonprofit din Romania.

Finantarea nerambursabila trebuie solicitata in parteneriat cu cel putin 7 organizatii. Parteneriatul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

– sa fie incheiat intre organizatii neguvernamentale si nonprofit din cel putin 6 dintre urmatoarele domenii: cultura si recreere, educatie si cercetare, sanatate, servicii sociale, protectia mediului, dezvoltare economica si sociala, democratie si drepturile omului, filantropie si voluntariat, cooperare internationala, religie, asociatii profesionale;

– sa includa cel putin cate o organizatie din fiecare regiune de dezvoltare a Romaniei.

Termen limita pentru primirea cererilor de finantare: 22 mai 2003, ora 16:00

3. Instruire pentru ONG-uri si proiecte in parteneriat (RO 0104.03/2.2)

Activitati eligibile corespunzator urmatoarelor doua Sectiuni:

Sectiunea I: Se va acorda finantare nerambursabila pentru proiecte ce isi propun dezvoltarea institutionala a organizatiilor din Romania, prin dezvoltarea abilitatilor si competentelor angajatilor ONG-urilor (inclusiv voluntari). Instruirea si activitatile de dezvoltare organizationala se vor planifica si se vor desfasura ca raspuns la nevoile organizatiilor neguvernamentale de a realiza, la standarde inalte de profesionalism, obiectivele si misiunile proprii.

Sectiunea II: Se va acorda finantare nerambursabila pentru proiectele derulate in parteneriat, care raspund nevoilor locale prin utilizarea eficienta a resurselor locale. De asemenea, proiectele trebuie sa evidentieze rolul si importanta parteneriatului in derularea activitatilor propuse.

Detalii financiare:

– Valoarea finantarii nerambursabile, corespunzatoare fiecarei sectiuni, este cuprinsa intre:

– Sectiunea I: 5.000 si 75.000 EUR/proiect (contributia UE nu poate depasi 90% din totalul costurilor eligibile ale proiectului)

– Sectiunea II: 10.000 si 75.000 EUR/proiect (contributia UE nu poate depasi 60% din totalul costurilor eligibile ale proiectului)

Solicitanti eligibili:

Pentru Sectiunea I: Organizatii neguvernamentale si nonprofit din Romania

Pentru Sectiunea II: Organizatii neguvernamentale si nonprofit din Romania, in parteneriat cu cel putin o autoritate locala si/sau o persoana juridica cu scop lucrativ din cadrul comunitatii de afaceri locale. In plus, partenerii obligatorii trebuie sa aiba sediul sau o sucursala activa, fara personalitate juridica, in aceeasi comunitate ca si solicitantul; numai autoritatile locale la nivel de judet pot avea sediul in alte comunitati decat solicitantul, dar in acelasi judet cu acesta.

Termen limita pentru primirea cererilor de finantare: 22 mai 2003, ora 16:00

4. Educatie civica (RO 0104.03/3.1)

Activitati eligibile: Se va acorda finantare nerambursabila pentru proiectele care isi propun desfasurarea de activitati de educatie civica adresate copiilor si tinerilor. Sunt incurajate in mod special proiectele care isi propun sa aiba impact la nivel national, fiind acceptate si cele cu impact la nivel regional.

Detalii financiare:

Valoarea finantarii nerambursabile este cuprinsa intre 10.000 si 250.000 EUR/proiect (contributia UE nu poate depasi 90% din totalul costurilor eligibile ale proiectului)

Solicitanti eligibili:

-Organizatii neguvernamentale si nonprofit din Romania
Solicitantii trebuie sa actioneze in parteneriat cu alte organizatii, dupa cum urmeaza:

In functie de obiectivul ales, parteneriatul cu cel putin o institutie nonprofit relevanta din sistemul formal de invatamant din Romania sau cu cel putin o organizatie de mass media, nonprofit sau profit, publica sau privata, din Romania, este obligatoriu.

Termen limita pentru primirea cererilor de finantare: 23 mai 2003, ora 16:00.

5. Mass media independenta (RO 0104.03/3.2)

Activitati eligibile:

Se va acorda finantare nerambursabila pentru proiectele care dezvolta si consolideaza jurnalismul profesionist si independent, ca instrument al democratizarii in Romania.

Detalii financiare:

Valoarea finantarii nerambursabile este cuprinsa intre 10.000 and 100.000 EUR/proiect (contributia UE nu poate depasi 90% din totalul costurilor eligibile ale proiectului)

Solicitanti eligibili:

Organizatii neguvernamentale si nonprofit din Romania

Termen limita pentru primirea cererilor de finantare: 23 mai 2003, ora 16:00

6. ACCESS – Social (RO 0104.03/4.1)

Activitati eligibile:

Se va acorda finantare nerambursabila pentru proiectele care vizeaza initierea/ extinderea/ imbunatatirea serviciilor sociale integrate, inclusiv servicii de sanatate, in zone unde nevoile specifice ale persoanelor si grupurilor marginalizate nu sunt acoperite corespunzator, precum si pentru proiecte care contribuie la formularea si/sau implementarea unor politici eficiente in beneficiul persoanelor si grupurilor marginalizate.

Detalii financiare:

Bugetul acestei Cereri de Oferte de proiecte, este impartit pe sectiuni, dupa cum urmeza:

“Sectiunea I: Proiecte care se adreseaza localitatilor rurale, sau localitatilor rurale si urbane” 2.000.000 EUR

“Sectiunea II: Proiecte care se adreseaza numai localitatilor urbane ” 1.391.254 EUR

Pentru ambele sectiuni, valoarea finantarii nerambursabile este cuprinsa intre 10.000 si 150.000 EUR/proiect (contributia UE nu poate depasi 90% din totalul costurilor eligibile ale proiectului)

Solicitanti eligibili:

Organizatii neguvernamentale si nonprofit din Romania

Termen limita pentru primirea cererilor de finantare: 19 mai 2003, ora 16:00

7. ACCESS “Acquis comunitar in domeniul protectiei mediului si al dezvoltarii socio-economice (RO 0104.03/4.2)”

Activitati eligibile:

Se va acorda finantare nerambursabila pentru proiecte care isi propun sa sprijine adoptarea si implementarea acquis-ului comunitar in urmatoarele doua domenii:

A. Protectia mediului;

B. Dezvoltare socio-economica.

Detalii financiare:

valoarea finantarii nerambursabile este cuprinsa intre 10.000 si 100.000 EUR/proiect (contributia UE nu poate depasi 90% din totalul costurilor eligibile ale proiectului)

Solicitanti eligibili:

Organizatii neguvernamentale si nonprofit din Romania

Termen limita pentru primirea cererilor de finantare: 20 mai 2003, ora 16:00

8. ACCESS “Participare la retele europene (RO 0104.03/4.3)”

Activitati eligibile:

Participarea organizatiilor neguvernamentale si nonprofit la evenimente multinationale organizate la nivel european, in domeniul adoptarii si implementarii acquis-ului comunitar privitor la protectia mediului si la dezvoltarea socio-economica, precum si in domeniul social.

Detalii financiare:

– valoarea finantarii nerambursabile nu va depasi 5.000 EUR/proiect;

Nu exista restrictii privitoare la valoarea minima a finantarii nerambursabile.

Solicitanti eligibili:

Organizatii neguvernamentale si nonprofit din Romania

Termene limita pentru primirea cererilor de finantare:

– 20 mai 2003, ora 16:00

– 24 iulie 2003, ora 16:00

– 24 septembrie 2003, ora 16:00

Cererile de finantare pentru toate Cererile de Oferte de proiecte prezentate mai sus, vor fi trimise in termenele limita mentionate mai sus la una din urmatoarele adrese:

Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile, Splaiul Independentei 2K, Intrarea 1, etaj 4, Bucuresti-3 SAU Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile, CP 22 “219, Bucuresti.

Seturile de documente necesare (Ghidul solicitantului si Cererea de finantare) aferente tuturor Cererilor de Oferte, se pot obtine de la:

– Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile, Splaiul Independentei 2K, Intrarea 1, etaj 4, Bucuresti-3 tel. 021-310.01.77, e-mail: [email protected]

– Centrul de Informare al Comisiei Europene in Romania, Calea Victoriei 88, Bucuresti-1, tel. 021-315.34.70, e-mail: [email protected]

– www.fdsc.ro si www.infoeuropa.ro

Persoane de contact:

Dolores Neagoe (Delegatia Comisiei Europene in Romania, tel: 021-203.54.56, fax: 021-230.24.53, email: [email protected]).

Ioana Derscanu (Delegatia Comisiei Europene in Romania, tel: 021-203.54.76, fax: 021-230.24.53, email: [email protected]).

Anca Zgreaban (Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile, tel: 021-310.01.77, fax: 021-310.01.80, e-mail: [email protected]).

Sursa: Delegatia Comisiei Europene in Romania

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.