Subventionarea familiilor in vederea cresterii copiilor

Obiectiv

Sustinerea familiei in vederea cresterii copilului.

Beneficiari

– oricare dintre parintii firesti ai copilului.
– una dintre persoanele care au adoptat copilul, carora li s-a incredintat copilul in vederea adoptiei sau care au copilul in plasament ori in plasament in regim de urgenta, precum si persoana care a fost numita tutore.

Activitati subventionate

Cresterea copilului de catre unul dintre parinti, care intra in concediu.

Conditii de obtinere a subventiei
a) Conditii financiare

85% din totalul veniturilor.

b) Alte conditii de obtinere

– este cetatean roman, cetatean strain sau apatrid;
– are, conform legii, domiciliul sau resedinta pe teritoriul Romaniei;
– locuieste impreuna cu copilul/copiii pentru care solicita drepturile si se ocupa de cresterea si ingrijirea acestuia/acestora.

Plata drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta inceteaza cu ziua urmatoare celei in care:
– copilul a implinit varsta de 2 ani, respectiv de 3 ani, in cazul copilului cu handicap;
– a avut loc decesul copilului.

Plata drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se suspenda incepand cu luna urmatoare celei in care:
– beneficiarul este decazut din drepturile parintesti;
– beneficiarul este indepartat, conform legii, de la exercitarea tutelei;
– beneficiarul nu mai indeplineste conditiile prevazute de lege in vederea incredintarii copilului spre adoptie;
– beneficiarul nu mai indeplineste conditiile prevazute de lege in vederea mentinerii masurii de plasament;
– beneficiarul executa o pedeapsa privativa de libertate sau se afla in arest preventiv pe o perioada mai mare de 30 de zile;
– copilul este abandonat ori este internat intr-o institutie de ocrotire publica sau privata;
– beneficiarul a decedat.

Cum se obtine subventia

– Cererile pentru acordarea drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, reprezentand indemnizatie, stimulent sau alocatie de stat pentru copii, si documentele din care rezulta indeplinirea conditiilor legale de acordare a acestora se depun, dupa caz, la primaria comunei, orasului, municipiului, respectiv sectoarelor municipiului Bucuresti, pe raza careia/caruia solicitantul isi are domiciliul sau resedinta.

– Pana la data de 10 a fiecarei luni, primariile au obligatia de a transmite pe baza de borderou cererile inregistrate in luna anterioara, insotite de documentele justificative, la directiile judetene de munca, solidaritate sociala si familie, respectiv la directia de munca, solidaritate sociala si familie a municipiului Bucuresti, denumite in continuare directii teritoriale.

-Decizia se comunica solicitantului in termen de 5 zile lucratoare de la data emiterii.

Acte necesare

a) actul de identitate al solicitantului;
b) certificatul de nastere al copilului si, dupa caz, livretul de familie;
c) certificatul de persoana cu handicap al copilului, dupa caz;
d) adeverinta eliberata de autoritatile competente sau de catre angajator, dupa caz, din care sa rezulte indeplinirea conditiilor prevazute la art. 1;
e) adeverinta eliberata de platitorul indemnizatiei de maternitate sau, dupa caz, alte dovezi, din care sa reiasa ultima zi de concediu de maternitate;
f) declaratie pe propria raspundere din care sa reiasa ca solicitantul nu beneficiaza in acelasi timp de indemnizatie de maternitate;
g) declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca celalalt parinte natural sau, dupa caz, o alta persoana nu beneficiaza de drepturile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta;
h) declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca solicitantul se ocupa de cresterea si ingrijirea copilului si ca acesta nu este incredintat sau dat in plasament nici unui organism privat autorizat sau serviciu public autorizat ori unei persoane fizice;
i) dovada eliberata de autoritatile competente, de angajatori sau, dupa caz, declaratie pe propria raspundere, din care sa rezulte ca solicitantul se afla in concediu pentru cresterea copilului;
j) dovada eliberata de autoritatile competente sau, dupa caz, declaratie pe propria raspundere, din care sa rezulte ca
solicitantul realizeaza venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, cu
modificarile si completarile ulterioare;
k) dovada eliberata de autoritatile competente sau de catre angajator, dupa caz;
l) alte acte necesare, dupa caz, stabilirii dreptului, prevazute in normele metodologice pentru aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta.

Alte informatii utile

Ordonanta de urgenta nr. 148 din 03/11/2005 – Monitorul Oficial, Partea I nr. 1008 din 14/11/2005

Ordonanta de urgenta nr. 118 din 01/10/2008 – Monitorul Oficial, Partea I nr. 680 din 03/10/2008

Guvernul Romaniei
Piata Victoriei nr. 1, sector 1 , Bucuresti
Telefon: +40-21-314 34 00, 319 15 64

Daca intrebarile dumneavoastra se refera la:
– Locuri de munca: Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca – [email protected]
– Protectia copilului si adoptii: Autoritatea Nationala pentru Protectia Copilului si Adoptie – [email protected]
– Asigurari sociale: Casa Nationala de Pensii si alte Drepturi de Asigurari Sociale
– Protectia persoanelor cu handicap: Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap
– Relatii de munca: Inspectia Muncii

Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale (MMFPS)
Adresa: str. Dem.I.Dobrescu nr.2-4, sectorul 1, Bucureşti
Program de functionare: 8.30 – 16.30
Adresa electronică :
– pentru relaţia cu publicul: [email protected]
Centrala : 021.313.62.67; 021.315.85.56
Web-site: www.mmuncii.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.