Update: Modalitatea de selectie si contractare a proiectelor depuse in cadrul POR 2014-2020

proiecte-europene.jpg

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional 2014-2020 (AMPOR) a emis o instructiune care explica Organismelor Intermediare (OI) ale POR din cadrul Agentiilor de Dezvoltare Regionala (ADR) modul de stabilire a ierarhiei proiectelor depuse in cadrul apelurilor pentru POR 2014-2020.

Apelurile de proiecte lansate in cadrul POR 2014-2020 sunt de doua tipuri:
a.     Competitive (proiectele depuse sunt finantate etapizat, in ordinea descrescatoare a punctajelor obtinute in urma evaluarii tehnice si financiare, in limita fondurilor alocate apelului de proiecte, cu respectarea elementelor detaliate mai jos)
b.    Non-competitive (proiectele depuse sunt finantate in ordinea depunerii in cadrul apelului daca obtin, in urma etapei de evaluare tehnica si financiara, punctajul minim pentru a fi acceptate la finantare, in limita fondurilor alocate apelului de proiecte)

Astfel, pentru apelurile competitive, selectarea si contractarea proiectelor se realizeaza tinand cont de aspectele de mai jos:
o Dupa etapa de evaluare tehnica si financiara, OI vor notifica solicitantii la finantare asupra punctajului obtinut si, daca este cazul, asupra respingerii cererilor de finantare. Punctajul minim necesar pentru ca un proiect sa fie admis (i.e. pragul de calitate aplicabil) este prevazut in ghidurile specifice aplicabile. Notificarile vor contine atat punctajul total obtinut, detaliat pe fiecare criteriu/subcriteriu in parte, cat si argumentele care au dus la obtinerea punctajului respectiv. Incadrarea in alocarea apelului de proiecte se va comunica numai in urma definitivarii listei de proiecte finantabile.
o Solicitantii la finantare vor fi informati asupra posibilitatii de a depune contestatii in termen de maximum 30 de zile de la primirea notificarii OI. Dupa expirarea acestui termen nu se mai accepta contestatii.

Astazi, 31 august, AM POR a revenit cu o erata, iar informatiile publicate au fost modificate, astfel incat paragraful:

o Lista proiectelor finantabile si demararea etapei precontractuale se realizeaza etapizat pentru intervalul aferent primelor 3 luni ale apelului deschis, si ulterior avand in vedere intervale calendaristice lunare. Termenul de 3 luni se va calcula prin includerea lunilor calendaristice, intre prima si ultima zi ale lunilor din interval (exemplu: daca apelul competitiv de proiecte se dechide in data de 15 iunie, intervalul primelor 3 luni va include luna 1 – (15-30 iunie), luna 2 (01-31 iulie) si luna 3 (01-31 august)

se va citi:

o Lista proiectelor finantabile si demararea etapei precontractuale se realizeaza etapizat pentru intervalul aferent primelor 3 luni ale apelului deschis, si ulterior avand in vedere intervale calendaristice lunare. Termenul de 3 luni se va calcula pe luni calendaristice intregi (exemplu: daca apelul competitiv de proiecte se deschide in data de 27 iulie intervalul primelor 3 luni calendarisice se va incheia in data de 26 octombrie). Pentru apelurile lansate in format clasic, cu depunerea la sediul agentiilor pentru dezvoltare regionala, daca termenul se implineste intr-o zi nelucratoare, acesta se prelungeste pana in prima zi lucratoare care urmeaza, pana la sfarsitul programului de lucru cu publicul din ziua respectiva.

iar paragraful:

o Prin exceptie de la punctul 3, pentru apelurile de proiecte aferente schemelor de minimis, termenul de 3 luni este redus la 2 luni. Pentru apelul de proiecte aferent prioritatii de investitii (PI) 2.1A/2016 Microintreprinderi, termenul de 2 luni se socoteste pe luni calendaristice intregi (exemplu: daca apelul competitiv de proiecte se deschide in data de 27 iulie intervalul primelor 2 luni calendarisice se va incheia in data de 27 septembrie).

se va citi:

o Prin exceptie, pentru apelurile de proiecte aferente schemelor de minimis, termenul de 3 luni este redus la 2 luni. Pentru apelul de proiecte aferent prioritatii de investitii (PI) 2.1A/2016 Microintreprinderi, termenul de 2 luni se va incheia in data de 26 septembrie, orele 24.00, fiind un apel derulat prin aplicatia electronica MYSMIS.

o Dupa expirarea celor 30 de zile pentru depunerea contestatiilor, pot aparea urmatoarele situatii:
i. Daca, pentru proiectele care au obtinut cel putin punctajul corespunzator pragului de calitate (stabilit in ghidul specific al fiecarui apel), nu s-au depus contestatii, pentru acestea se va demara, conditionat, etapa de precontractare;
ii. Daca, pentru proiectele care au obtinut cel putin punctajul corespunzator pragului de calitate (stabilit in ghidul specific al fiecarui apel), s-au depus contestatii, se va astepta solutionarea acestora si, ulterior, se va demara, conditionat, etapa de precontractare;
iii. Daca, pentru proiectele care au obtinut sub punctajul corespunzator pragului de calitate (stabilit in ghidul specific al fiecarui apel), s-au depus contestatii, se va astepta solutionarea acestora si, ulterior, daca se obtine cel putin punctajul minim de calitate, se va demara, conditionat, etapa de precontractare;
iv. Restul proiectelor depuse care au intrunit punctajul minim necesar pentru a fi considerate admise, vor intra in competitie cu cele depuse incepand cu luna a 4-a a apelului respectiv (a 3-a apelului aferente schemelor de minimis)
o Etapa de precontractare conditionata presupune indeplinirea urmatoarelor conditii:
a. incadrarea in alocarea apelului
b. intocmirea Listei proiectelor finantabile pentru sesiunea in care a fost depus proiectul (i.e. primele 3 luni ale apelului, ulterior lunar)
c. solutionarea contestatiilor pentru proiectele depuse in cadrul sesiunii din care face parte proiectul (primele 3 luni ale apelului, ulterior lunar)
o Demararea acestei etape se realizeaza tinand cont de ordinea descrescatoare a punctajelor obtinute la evaluarea tehnica si financiara, in limita bugetului regional alocat apelului respectiv.
o Documentele pe care solicitantul le furnizeaza la solicitarea OI, in etapa de precontractare, precum si demersurile pe care acesta le intreprinde in vederea respectarii cerintelor OI, nu asigura contractarea proiectului, daca nu sunt indeplinite conditiile de la punctele a.- c. de mai sus si daca, dupa verificare, se constata nerespectarea criteriilor de acordare a finantarii.
o La finalul evaluarii tuturor proiectelor si solutionarii tuturor contestatiilor depuse in cadrul apelului se va definitiva si publica Lista finala a proiectelor finantabile (pentru detalii, a se vedea tabelul exemplificativ). OI va notifica solicitantii cu privire la includerea in lista de rezerva, daca proiectele depasesc alocarea bugetara regionala a apelului.

Perioada depunerii de proiecte este prevazuta in cadrul ghidurilor specifice, iar mecanismul de mai sus nu afecteaza respectivul interval.

Pentru apelurile non-competitive, OI vor notifica solicitantii cu privire la rezultatul evaluarii tehnice si financiare. Notificarile vor contine punctajul total obtinut, detaliat pe fiecare criteriu/subcriteriu in parte, argumentele care au dus la obtinerea punctajului respectiv, precum si posibilitatea de a depune contestatii in conformitate cu prevederile ghidului specific apelului.

Pentru a beneficia de consultanta pentru depunerea proiectelor completati acest formular.

Sursa: Inforegio

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.