Programul RO05 „Eficienta energetica”

eficienta-energetica-img.jpg

Ministerul Fondurilor Europene, in calitate de operator de program pentru Programul RO05 – Eficienta Energetica, finantat prin MF SEE 2009-2014, lanseaza apelul de propuneri de proiecte pentru un buget total de 139,417 euro aferent Fondului pentru Relatii Bilaterale la nivelul Programului RO05 – Eficienta energetica.

Status: INACTIV
Depunere pana la: 28.02.2017
Buget: 139.417 Euro

Obiectivul Programului

Obiectivul general al programului este acela de a reduce emisiile de gaze cu efect de sera si de poluanti atmosferici. Fondul pentru Relatii Bilaterale aferent Programului RO05 va sprijini si consolida relatiile dintre tarile donatoare si Romania in domeniul eficientei energetice.

Activitati eligibile

Fondul este destinat sustinerii initiativelor ce corespund obiectivului general al Programului, respectiv Reducerea emisiilor gazelor cu efect de sera si a poluantilor atmosferici si a urmatoarelor rezultate:

• Cresterea eficientei energetice in cladiri;
• Cresterea eficientei energetice in industrie si in sectorul transporturilor;
• Utilizarea eficienta a caldurii rezultate;
• Imbunatatirea capacitatii la nivel national, regional si local, sa intreprinda masuri de eficienta energetica;
• Cresterea constientizarii si educatiei in domeniul eficientei energetice.

Astfel, initiativele finantate in cadrul prezentului apel de propuneri vor include activitati menite sa consolideze dimensiunea bilaterala a programului si sa contribuie la dezvoltarea relatiilor bilaterale prin cooperare si transfer de cunostinte intre beneficiari si parteneri eligibili din Romania si statele donatoare in domeniul eficientei energetice si in conformitate cu obiectivelor descrise mai sus. In aplicatia de finantare, aplicantii trebuie sa descrie si sa detalieze modul in care activitatile propuse vor contribui la indeplinirea acestui obiectiv.

In acest scop, se considera eligibile urmatoarele activitati: organizarea de conferinte, seminarii, vizite de studiu, workshop-uri, cursuri, training-uri si alte actiuni similare.

In cadrul prezentului apel, se vor avea in vedere urmatoarele definitii pentru „eficienta energetica”:

• Eficienta energetica = raportul dintre rezultatul constand in performanta, servicii, bunuri sau energie si energia folosita in acest scop (Directiva 2012/27/UE);
• Economisirea de energie = reducerea consumului de energie prin schimbarea comportamentului sau prin diminuarea activitatii economice (Planul pentru eficienta energetica, Comisia Europeana, 8 martie 2011).
• Utilizarea eficienta a energiei, cresterea eficientei energetice = realizarea unei unitati de produs, bun sau serviciu fara scaderea calitatii sau performantelor acestuia, concomitent cu reducerea cantitatii de energie cerute pentru realizarea acestui produs, bun sau serviciu (Legea 199/2000 privind utilizarea eficienta a energiei, modificata prin Legea 120/2002).

Beneficiari eligibili si parteneri

Beneficiarii si partenerii eligibili in cadrul Fondului sunt urmatoarele categorii de entitati inregistrate in Romania sau Statele Donatoare, relevanti pentru domeniul eficientei energetice:

• Institutii publice, autoritati publice centrale sau locale;
• Organizatii interguvernamentale;
• Agentii guvernamentale;
• Institutii de invatamant superior si institute de cercetare;
• Organizatii non-guvernamentale, asociatii, fundatii, sindicate, patronate care activeaza in domeniul eficientei energetice (sunt eligibili numai aplicantii din aceasta categorie care indeplinesc conditia de a fi derulat aceasta activitate timp de cel putin un an fiscal integral).

Buget si finantare

Bugetul apelului: 139.417 Euro.

Valoarea minima al unei aplicatii: 30.000 Euro.

Valoarea maxima a unei aplicatii: 139.417 Euro

Rata de finantare: 100%

Aplicantul poate opta fie pentru sistemul de plata in avans, fie pentru rambursare, in functie de necesitatile de finantare ale initiativei propuse, in urmatoarele conditii:

– Plata in avans presupune acordarea unui avans pentru desfasurarea activitatilor programate de maxim 100% pentru institutiile publice, respectiv maxim 70% pentru alte entitati, din valoarea eligibila a initiativei (in concordanta cu OUG 23/2013 cu completarile ulterioare), pe baza unei cereri de avans, daca este cazul, a unei plati finale, pe baza unei cereri de plata finala, conform Anexei 3 si Anexei 5 la prezentul Ghid; cererea de avans va fi depusa in functie de perioada in care se vor derula activitatile.
– Rambursarea (disponibila doar in cazul aplicantilor privati) presupune plata cheltuielilor deja efectuate si suportate de catre Beneficiar, pe baza unei cereri de rambursare, conform Anexei 3 si Anexei 5 la prezentul Ghid.

Eligibilitatea cheltuielilor

Urmatoarele tipuri de cheltuieli se vor considera eligibile:

(a) Costurile deplasarilor internationale (tur-retur), clasa economic;
(b) Cheltuielile de sedere: cazare, asigurare medicala si diurna (in limita maxima prevazuta prin legislatia aplicabila fiecarei entitati);
(c) Transportul local in Romania sau in tara in care aplicantul se va deplasa;
(d) TVA, cu conditia sa nu poata fi recuperata de catre beneficiar si/sau partener;
(e) Cheltuieli de deplasare si salarii pentru vizitele expertilor/lectorilor (nu pentru personalul implicat in implementarea initiativei);
(f) Onorarii si cheltuieli de deplasare pentru participarea la conferinte, seminarii, cursuri, intalniri si ateliere de lucru;
(g) Costuri aferente studiilor de fezabilitate si pentru pregatirea de analize financiare si economice;
(h) Costurile ocazionate de conferinte, seminarii, cursuri, intalniri si ateliere de lucru;
(i) Cheltuielile aferente activitatilor de promovare si informare;
(j) Onorariile aferente consultantei externe;
(k) Costul raportului de audit (daca este cazul).

Costurile de deplasare se finanteaza in conformitate cu prevederile Ordinul MFE nr. 1055/2014, astfel:

a) Sumele forfetare stabilite pentru finantarea cheltuielilor de deplasare externa finantate din Fondul pentru relatii bilaterale la nivel national si de program, indiferent de tara de origine a beneficiarului, sunt urmatoarele: – pentru o deplasare de 3 – 4 zile (2 – 3 nopti de cazare): 1600 de Euro/persoana; – pentru o deplasare de 5 – 6 zile (4 – 5 nopti de cazare): 2000 de Euro/persoana (cu o justificare pentru durata prelungita a deplasarii).
b) Pentru deplasari al caror obiectiv necesita o durata de timp diferita fata de cele prezentate anterior, se aplica metoda costurilor reale, pe baza de documente justificative si in limitele prevazute de HG 518/1995 cu completarile si modificarile. Metoda costurilor reale se aplica si in cazul in care cheltuielile de cazare si/sau transport sunt suportate din alte surse (de exemplu, de catre organizatori).

In toate cazurile in care prevederile Ordinul MFE nr. 1055/2014 nu se aplica, pentru costurile de deplasare se vor aplica prevederile HG 518/1995 cu completarile si modificarile ulterioare.

Nota: Va rugam sa consultati Anexa 4 ce contine informatii detaliate privind documentele justificative solicitate si aplicarea sumelor forfetare.

Nota: In cazul in care aplicantul/beneficiarul nu aplica prevederile OMFE nr. 1055/2014 privind cuantumul sumelor forfetare sau modalitatea de justificare a cheltuielilor, evaluarea aplicatiei, respectiv verificarea cheltuielilor, se va efectua in conformitate cu prevederile HG nr. 518/1995 cu modificarile si completarile ulterioare si/sau HG nr. 1860/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.

Pentru cheltuielile efectuate de un beneficiar sau partener care are ca locatie principala sediul intrun stat donator, va fi considerat ca o dovada suficienta a cheltuielilor efectuate:

– un raport emis de catre un auditor certificat si independent, certificand faptul ca toate cheltuielile au fost efectuate in conformitate cu reglementarile in vigoare, legislatia nationala si practicile contabile din tara beneficiarului;
– un raport emis de un functionar public, investit de autoritatile nationale si cu puteri legale pentru a audita entitatea respectiva, certificand faptul ca toate cheltuielile au fost efectuate in conformitate cu reglementarile in vigoare, legislatia nationala si practicile contabile din tara beneficiarului.

Perioada de eligibilitate a cheltuielilor: de la data lansarii apelului pana la 31 octombrie 2017.

Conditii de eligibilitate a cheltuielilor:

Pentru a fi considerate eligibile, cheltuielile eligibile trebuie sa fie suportate efectiv de catre beneficiar sau partener si, trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

(a) sa fie efectuate intre prima si ultima zi a perioadei de eligibilitate; se considera eligibile cheltuielile aferente platii facturilor emise in ultima luna de eligibilitate si efectuate in termen de maxim 30 de zile de la data finalizarii eligibilitatii cheltuielilor.
(b) sa fie legate de activitati si incluse in bugetul total estimat al contractului de finantare;
(c) sa fie proportionale si necesare;
(d) sa fie folosite numai in scopul de a atinge obiectivul/ele initiativei si a rezultatelor sale preconizate, intr-un mod compatibil cu principiile bunei gestiuni financiare, eficientei si eficacitatii.

Termene limita

Data inchiderii apelului: 28 februarie 2017 sau pana la epuizarea fondurilor.
Data de depunere se considera a fi data postei/curierului.
Termenul limita pentru implementarea initiativelor: 31 octombrie 2017.

Pentru a beneficia de consultanta pentru depunerea proiectelor completati acest formular.

DOCUMENTATIE

Puteti descarca urmatoarele documente utile:

Website-ul programului
Ghidul solicitantului
Aplicatia de finantare – Fondul pentru Relatii Bilaterale RO05
Anexe – Fondul pentru Relatii Bilaterale RO05

Finantator: Granturile SEE
Sursa: eeagrants.ro

[caseta-final-fise]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.