Masuri pentru facilitarea accesului IMM-urilor la procedurile de achizitii publice

index.jpg

Normele metodologice aferente noului pachet legislativ privind achizitiile publice promovat de Guvern au fost modificate si completate in sedinta Executivului, astfel incat noile prevederi sa inlesneasca accesul intreprinderilor mici si mijlocii la procedurile de achizitii publice (clasice si sectoriale), asigurand in acelasi timp alinierea reglementarilor la principiul tratamentului egal prevazut de Tratatul privind functionarea Uniunii Europene (TFEU) si de directivele europene in domeniu.

O modificare importanta o reprezinta diminuarea garantiei de participare pe care autoritatile contractante o pot solicita la atribuirea contractelor cu valoare estimata mai mica decat echivalentul in lei a 25 de milioane de euro, caz in care valoarea garantiei de participare nu va putea depasi 1% din valoarea estimata a contractului/acordului ce urmeaza a fi atribuit. Aceasta cota de garantare va fi aplicata prin exceptie de la prevederile Hotararii Guvernului nr. 394/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale si cele ale Hotararii Guvernului nr. 395/2016 privind aprobarea Normelor metodologice a aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile clasice, care prevad e o cota de garantare de cel mult 2% din valoarea estimata a contractului de achizitie publica/sectorial sau, in cazul acordului-cadru, din valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent, fara a fi luata in calcul valoarea pentru diverse si neprevazute, daca este cazul.

De asemenea, in vederea corelarii prevederilor HG nr. 394/2016 si HG nr. 395/2016 cu cele ale Strategiei nationale in domeniul achizitiilor publice referitoare la trecerea integrala la procedurile de achizitii online, a fost eliminata obligatia operatorilor economici de a prezenta in original instrumentul de garantare prin care a fost constituita garantia de participare.

Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate, si se prezinta autoritatii contractante cel mai tarziu la data si ora-limita de depunere a ofertelor.

Guvernul a adus totodata o serie de clarificari privind componenta comisiilor de evaluare, in sensul ca din aceste comisii pot face parte membri apartinand compartimentelor din cadrul entitatii contractante, iar in cazul in care beneficiarul final al contractului/acordului-cadru este o alta entitate contractanta pot face parte din comisie membri apartinand respectivei entitati contractante.

In ceea ce priveste conditiile in care  o oferta poate fi respinsa de catre comisia de evaluare ca fiind inacceptabila si neconforma, actul normativ aprobat astazi de Guvern include si cazul in care raspunsul transmis nu clarifica eventualele neconcordante sau nu a depus dovada constituirii garantiei de participare la data limita de depunere a ofertelor.

Sursa: Guvernul Romaniei

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.