APIA: In intervalul 9 august – 10 septembrie 2010 se pot depune cereri pentru acordarea ajutorului de stat pentru motorina!

APIA, interval, cereri, motorina, acciza, ajutor de stat, beneficiari

Potrivit Ordinului MADR nr. 177/2010 de modificare si completare a Ordinului MADR nr. 126/2010, „cererea de acord prealabil pentru finantare prin rambursare se depune pentru anul urmator, in luna decembrie a anului in curs; prin exceptie, pentru anul 2010 cererea se depune o singura data, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a Hotararii Guvernului nr. 408/2010 sau in intervalul 09 august – 10 septembrie 2010 inclusiv”.

Astfel, producatorii agricoli care nu au depus cererea de acord prealabil in prima etapa, respectiv pana la 28 iunie 2010, pot depune cererea la Centrele Judetene ale APIA pana la data de 10 septembrie 2010.

Dupa obtinerea acordului prealabil, emis de catre APIA in limita plafonului prevazut de HG 408/2010, beneficiarii trebuie sa depuna la Centrele Judetene ale APIA o cerere trimestriala pentru ajutorul de stat prin rambursare a diferentei de acciza.

Cererea se depune pana la finele lunii urmatoare trimestrului pentru care se solicita rambursarea si este insotita de o situatie centralizatoare privind cantitatile de motorina achizitionate in trimestrul respectiv, precum si documentele prevazute de Ordinul 126/2010.

Mentionam ca solicitantii care depun cererea de acord in perioada 09 august – 10 septembrie 2010 pot beneficia de acciza redusa pentru motorina achizitionata si utilizata in agricultura in trimestrele trei si patru ale anului 2010.

Informatii suplimentare

Categoriile de beneficiari ai ajutorului de stat pentru motorina utilizata in agricultura pot fi:
1. producatorii agricoli, persoane fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale constituite potrivit O.U.G. nr. 44/2008 si/sau persoane juridice, grupuri de producatori recunoscute, inclusiv recunoscute preliminar, sau organizatii de producatori recunoscute, dupa caz, care sunt inregistrati in Registrul agricol, Registrul fermelor, Registrul plantatiilor viticole, alte evidente funciare, care exploateaza terenuri agricole, individual sau in forme de asociere conform legislatiei in vigoare, in scopul obtinerii productiei agricole;

2. organismele/organizatiile de cercetare, respectiv universitatile, institutele si statiunile de cercetare – dezvoltare din domeniul agricol, indiferent de statutul lor juridic sau de modul lor de finantare, al caror scop principal este de a realiza cercetare fundamentala, cercetare industriala sau dezvoltare experimentala si de a-si face cunoscute rezultatele prin predare, publicare sau transfer de tehnologie;

3. intreprinderile mici si mijlocii care desfasoara activitate in domeniul productiei primare agricole, definite conform Legii nr. 346/2004 si prevederilor anexei I la Regulamentul (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008;

4. organizatiile de imbunatatiri funciare si federatiile de organizatii de imbunatatiri funciare inscrise in Registrul national al organizatiilor de imbunatatiri funciare si Administratia Nationala a imbunatatirilor Funciare, asa cum sunt definite in Legea imbunatatirilor funciare nr. 138/2004, republicata, cu completarile ulterioare.

Sursa: Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *