Ajutoare de minimis pentru dezvoltarea sau modernizarea întreprinderilor mici şi mijlocii în baza H.G. nr. 1164/2007, cu modificările şi completările ulterioare

Prevederile Hotărârii Guvernului  nr.  803/2009  pentru  modificarea H.G.  nr.  1164/2007  privind  acordarea  de  ajutoare  de  minimis  pentru dezvoltarea  sau  modernizarea  întreprinderilor se  aplică cererilor  de acord de principiu pentru finanţare depuse începând cu data intrării în vigoare a acesteia (10.08.2009 – data publicării în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 555).

Cererile de acord  de principiu  pentru  finanţare aflate în curs de analiză  şi  Acordurile  de  principiu  pentru  finanţare  obţinute  anterior intrării în  vigoare  a  acestei   hotărâri  se  vor  supune  dispoziţiilor aplicabile înainte de intrarea în vigoare a H.G. nr. 803/2009.

I.1. Introducere

Aderarea României la Uniunea Europeană presupune noi cerinţe pentru întreprinderile româneşti, cu precădere pentru cele din categoria întreprinderilor mici şi  mijlocii, acestea trebuind să facă faţa cerinţelor Pieţei Unice.

În momentul  de  faţă  există  decalaje  între  ţara  noastră  şi  ţările membre cu privire la o serie de factori care conferă competitivitate (de ex. costuri  de  producţie  şi  costuri  de  distribuţie).  În această  direcţie,

pentru ca întreprinzătorii români să facă faţă presiunilor competiţiei şi

factorilor  de  piaţă  din  Uniunea  Europeană,  statul  român  trebuie  să dezvolte o strategie pentru alocarea unor resurse financiare care să vină în sprijinul acestora în faţa întreprinzătorilor din statele membre.

Prezentul ghid se adresează întreprinzătorilor, în scopul orientării acestora în vederea  accesării finanţărilor nerambursabile de la bugetul

de stat în baza schemei  de ajutor de minimis instituită  prin H.G. nr.

1164/2007 privind acordarea de ajutoare de minimis pentru dezvoltarea sau    modernizarea         întreprinderilor, cu                        modificările           şi    completările ulterioare.

Schema de ajutor de minimis îşi propune atragerea de forţă de muncă          din             zonele           limitrofe,    utilizarea    resurselor   locale,    susţinerea

meseriaşilor    din    zonele     rurale    şi    din    micile    localităţi,    sprijinirea

întreprinderilor  mici  şi  mijlocii  care  activează  în  orice  domeniu  de

activitate,  cu  excepţia  celor  prevăzute  în  art.  2  din  Regulamentul Comisiei Europene  nr. 1998/2006 în aplicarea articolelor 87 şi 88 ale Tratatului  pentru  ajutoarele  de  minimis,  pentru  a  se  ridica  la  nivelul standardelor europene.

Unitatea     de     implementare     desemnată     pentru    administrarea schemei de ajutor de stat este Direcţia Generală Ajutor de Stat, Practici Neloiale  şi         Preţuri         Reglementate      din    cadrul                Ministerului   Finanţelor Publice.

I.2. Cadrul de reglementare

a) la nivel european:

• Regulamentul Consiliului Europei EC nr. 659/1999 pentru aplicarea art. 93 al Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, publicat în O.J. nr. L 83/1999;

• Regulamentul     Comisiei    Europene     nr.    1998/2006     în    aplicarea articolelor 87 şi 88 ale Tratatului pentru ajutoarele de minimis, publicat în O.J. nr. L 379/2006.

b)  la nivel naţional:

• O.U.G.  nr.  117/2006  privind  procedurile  naţionale  în  domeniul ajutorului  de  stat publicat  în  M.O.  nr.  1042/2006,  cu  modificările  şi completările ulterioare;

• H.G. nr. 1164/2007 privind acordarea de ajutoare de minimis pentru dezvoltarea sau                      modernizarea               întreprinderilor, cu    modificările     şi completările ulterioare.

I.3. Ajutorul de minimis

Ajutorul de stat se acordă sub forma de fonduri nerambursabile de la bugetul de stat  prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice – Acţiuni generale. Ajutorul de minimis ce se  poate acorda unei întreprinderi se situează în limita plafonului echivalent în lei a 200.000  euro, respectiv

100.000    euro    în    cazul    întreprinderii    care    desfăşoară    activitate    în domeniul transportului rutier, pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, în conformitate cu Regulamentul Comisiei Europene nr. 1998/2006.

Durata schemei este de 5 ani, respectiv 2007-2011 cu posibilitatea prelungirii.  Bugetul                   maxim     al           schemei         de    ajutor    de    minimis   este echivalentul în lei a 100 milioane euro, în limita plafoanelor bugetare anuale pe perioada celor 5 ani.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.