Politici antireciclare (de) fonduri. Modelul francez

detectiv-007.gifSoluţiile adoptate în activitatea “antimafia” depind, pe de o parte, de acurateţea concepţiei conturate, de structurile, programele şi metodele prin care se înfăptuiesc strategiile naţionale şi internaţionale împotriva criminalităţii, iar pe de altă parte, de mijloacele financiare pe care statele sînt capabile să le rezerve luptei contra criminalităţii economice.

Acuzate adesea de ineficienţă, instituţiile specializate în prevenirea şi combaterea spălării banilor îşi relevă adevăratele valenţe doar după analize care iau în considerare termene relativ lungi. Pe termen scurt, este foarte posibil ca anumite circuite financiare să funcţioneze nedepistate şi, în consecinţă, nederanjate. Însă, mai devreme ori mai tîrziu, autorităţile abilitate reuşesc să scoată la lumină, măcar parţial, trasee, mecanisme, artizani etc. Se pare că mulţi deţinători de demnităţi publice, în trecut şi în prezent, au emoţii doar la gîndul că s-ar putea intersecta cu detectivii specializaţi în această materie. Instituţiile de combatere a spălării banilor murdari funcţionează aproape în toate statele şi îşi perfecţionează mereu tehnicile. Emblematic, între instituţiile în cauză, este TRACFIN-ul francez (Traitement de Reisegnement et Action contre les Circuits Financières Clandestins). Înfiinţat în 1990, acesta are acces neîngrădit la ceea ce, de regulă, numim “secrete bancare”, realizînd centralizarea informatiilor furnizate de banci asupra operaţiilor financiare suspecte, expertizarea acestora şi eventual transmiterea lor la Procurorul Republicii sau la administraţia vămilor. Preocupat de amploarea fenomenului infracţional, guvernul francez a adoptat si alte măsuri vizînd combaterea crimei organizate.  Printre acestea se remarcă constituirea în subordinea şi coordonarea directă a primului ministru a „Comisiei de Prevenire a Corupţiei”, compusă din magistrati şi inspectori de finanţe şi extinderea competenţelor TRACFIN. Specializat în acţiuni de depistare a circuitelor financiare clandestine care asigură reciclarea de fonduri provenite din traficul de stupefiante, TRACFIN anchetează şi actele de spălare a banilor manipulaţi de structurile crimei organizate şi terorismului. Unitatea de Cooperare şi Cercetare Antimafia (UCRAM), înfiinţată în 1994, are ca sarcină principală prevenirea implantării pe teritoriul francez a organizaţiilor criminale de tip mafiot. De notat că aceasta, ca mod de organizare şi functionare, nu constituie un serviciu suplimentar în sistemul serviciilor politieneşti franceze, ci o unitate specială, cu rolul de a coordona, impulsiona şi orienta acţiunile entităţilor publice “anti-mafia”. UCRAM centralizează toate informaţiile de profil obţinute din Franţa si străinătate, bazîndu-se pe activitatea susţinută a unor mici grupe de poliţişti, în contact permanent cu serviciile care au responsabilitatea acestui fenomen (Informaţiile Generale – R.G., Poliţia Judiciară şi Jandarmeria).

Nu este lipsit de importanţă nici aportul reţelei de de ofiţeri de legătură aflaţi în principalele state europene. Procedurile de lucru sînt similare celor uzitate de unităţile de luptă antiteroriste, considerîndu-se că specializarea dobîndită în acest domeniu poate servi cu rezultate bune si în combaterea acţiunii organizaţiilor internaţionale.

Pe de altă parte, angajaţii instituţiilor financiare (bănci, instituţii specializate, mutuale, societăţi bursiere, brokeri etc.) sînt obligaţi să întocmească rapoarte de inspectare. Dacă apreciază că fondurile care le parvin ar proveni din activităţi ilegale, ei trebuie să sesizeze TRACFIN-ul. Cu doar 35 de salariaţi proprii, la care se adaugă reţeaua de colaboratori din lumea financiară, instituţia verifică anual peste un miliard de euro. Suma nu este tocmai considerabilă, însă rămîne important faptul că există şi funcţionează unele proceduri-tip de depistare a surselor activităţilor frauduloase.

Evident, informaţiilor oferite de instituţiile de control fiscal li se adaugă cele culese de pe teren, supravegherile fizice, interceptările telefonice şi percheziţiile. De asemenea, pentru o activitate eficientă, colaborarea cu serviciile secrete, Banca Centrală şi Curtea de Conturi este indispensabilă.

About Ionel Bostan

Ionel Bostan este publicist şi prozator – membru al Uniunii Scriitorilor (USR) şi Asociaţiei Jurnaliştilor din România (AJR). N.21 februarie 1962, Giurgeşti-Tg.Frumos, judeţul Iaşi. Studiază Economia şi Dreptul la Univ. „Al.I.Cuza” Iaşi. Profesor universitar din anul 2002.