Anunţ de începere proiect – “Sprijin pentru implementarea principiului parteneriatului în coordonarea și gestionarea fondurilor europene privind coeziunea”

proiect-1.jpg

În data de 5 august 2019 Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Asistență Tehnică a aprobat Decizia de finanțare a proiectului„Sprijin pentru implementarea principiului parteneriatului în coordonarea și gestionarea fondurilor europene privind coeziunea”, cod proiect 1.2.098, cod SMIS 2014+ 127727,cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionalăprin POAT 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare1 – Întărirea capacității beneficiarilor de a pregăti și implementa proiecte finanțate din fonduri ESI și diseminarea informațiilor privind aceste fonduri, Obiectivul specific 1.2 ‐ Asigurarea transparenței și credibilității fondurilor ESI și a rolului Politicii de Coeziune a UE.

Obiectivul general al proiectului este de a sprijini Ministerul Fondurilor Europene pentru dezvoltarea si implementarea unui cadru partenerial stabil și organizat la nivelul procesului de coordonare si gestionare a fondurilor europene privind coeziunea.

În acest scop, proiectul va urmări atingerea următoarelor obiective specifice:

  • asigurarea unui sistem coordonat de informare si comunicare pentru parteneri;
  • îmbunătățirea activității de lucru în parteneriat cu toți actorii relevanți în cadrul procesului de programare/gestionare a fondurilor europene privind coeziunea;
  • creșterea capacitații tuturor părților angajate în parteneriat în vederea organizării și funcționării eficiente a parteneriatului.

Beneficiar: MFE prin Direcția Generală Programare și Coordonare Sistem

Rezultatele așteptate în cadrul proiectului vizează:

  • Elaborarea unui Cod național de conduită privind organizarea parteneriatului și editarea unei broșuri anuale privind activitatea structurilor parteneriale;
  • Asistență pentru organizarea reuniunilor/ evenimentelor parteneriale și elaborarea documentelor specifice de lucru;
  • Analiză a nevoilor de întărire a capacității la nivelul partenerilor și a responsabililor de tematicile relevante pentru programarea/gestionarea fondurilor europene privind coeziunea,elaborarea manualelor de instruire și asigurarea participării la cursuri și seminarii.

Valoarea totală a proiectului: 6.691.830,19 lei. Valoare eligibilă este de 6.691.830,19lei, din care asistența financiară nerambursabilă solicitată din FEDR prin POAT 2014-2020 este de 5.667.290,92 lei, iar contribuția națională este de 1.024.539,27 lei.

Durata proiect: 78luni, respectiv de la 01.08.2016 până la 31.01.2023.

Sursa: MFE

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.