Aparitie editoriala – Banca centrala si mediul economic – repere teoretice, evolutii si analize

Banca centrală şi mediul economic – repere teoretice, evoluţii şi analize

Autor: Bogdan Căpraru
ISBN 978-973-703-415-1

Editura Universităţii “Al. I. Cuza” din Iaşi
Colecţia Businesslike
Data apariţiei: 9 septembrie 2009
Nr. pagini: 386 p.
Preţ: 18,00 lei

Comanda aici: [email protected]

Banca centrală, supranumită şi „banca băncilor”, ocupă în prezent o poziţie cheie în cadrul economiilor lumii, prin funcţiile pe care le îndeplineşte. De-a lungul timpului a evoluat şi şi-a impus supremaţia în cadrul finanţelor statelor, ocupând poziţia de autoritate monetară. Deşi în planul politicilor şi teoriilor economice autoritatea sa este deseori contestată, ea a devenit parte integrantă a peisajului economic. Majoritatea sistemelor bancare naţionale contemporane sunt organizate pe două nivele, la primul nivel regăsindu-se banca centrală, iar la cel de-al doilea celelalte instituţii financiar-bancare, subordonate ei.

Turbulentele actuale în cadrul economiei mondiale îşi au originea în problemele financiare. Epicentrul lor îl reprezintă criza creditelor ipotecare din Statele Unite. Aceste împrejurări confirmă încă o dată importanţa băncii centrale în economie, ca urmare a rolului său în combaterea crizelor financiare.

Lucrarea de faţă, publicată în cadrul Editurii Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi, încearcă să prezinte aspecte legate de activitatea băncii centrale, fără a-şi propune o abordare exhaustivă. Ea se adresează studenţilor, specialiştilor în domeniul financiar-bancar, precum şi tuturor celor interesaţi în problematica activităţii băncii centrale. Pe parcursul lucrării se prezintă noţiuni legate de banca centrală şi locul acesteia în economie, repere istorice, evoluţii, mutaţii şi tendinţe actuale în activitatea băncilor centrale sub incidenţa mediului economic, impactul politicii monetare a băncii centrale asupra mediului specific economiei de piaţă, specificitatea interacţiunii banca centrală – mediu economic în condiţiile economiei centralizate şi în tranziţie la economia de piaţă. Sunt aduse în prim plan aspecte cu privire la locul băncii centrale în doctrinele economice, independenţa băncii centrale, rolul ei în asigurarea stabilităţii financiare, politicile sale de comunicare cu pieţele, strategiile şi instrumentele de politică monetară etc.

De asemenea, lucrarea pune accentul pe activitatea Băncii Naţionale a României în cadrul mediul economic românesc, atât în perioada economiei centralizate, cât şi în contextul tranziţiei la economia de piaţă şi al integrării europene.

Cartea poate fi achiziţionată din librăria Editurii Universitatii “Al. I. Cuza” din Iasi, la sediul editurii din spate corp B sau direct prin comandă la editură, la următoarea adresă de e-mail: [email protected]

Cheltuielile de curierat sunt incluse în preţ.

Cuprins

Capitolul 1. Banca centrală şi locul acesteia în economie
1.1.Abordări conceptuale privind banca centrală şi funcţiile sale
1.1.1.Delimitări privind noţiunea de banca centrală
1.1.2.Consideraţii privind geneza şi evoluţia băncilor centrale
1.1.3.Abordări privind funcţiile specifice băncii centrale
1.2.Banca centrală şi interacţiunea cu mediul economic
1.2.1.Noţiunea de mediu economic
1.2.2.Coordonate privind interrelaţiile dintre banca centrală şi mediul economic
1.2.3.Abordări cantitative ale interacţiunii bancă centrală – mediul economic
1.3.Reflectarea interrelaţiei băncii centrale cu mediul economic în doctrinele economice
1.3.1.Banca centrală în contextul doctrinelor de sorginte liberală
1.3.2.Banca centrală în viziunea keynesistă

Capitolul 2. Mutaţii şi tendinţe actuale în activitatea băncilor centrale sub incidenta mediului economic
2.1.Principalele provocări în activitatea băncii centrale în contextul interracţiunii cu mediul economic
2.2.Necesitatea independenţei băncii centrale în economia contemporană
2.3.Implicarea băncii centrale în asigurarea stabilităţii financiare a economiei
2.4.Comunicarea băncii centrale cu pieţele şi implicaţiile sale asupra mediului economic

Capitolul 3. impactul politicii monetare a bancii centrale asupra mediului specific economiei de piata
3.1.Strategii de politică monetară în contextul interacţiunii băncii centrale cu mediul economic
3.1.1.Cadrul general al strategiilor de politică monetară
3.1.2.Obiectivele băncilor centrale şi rolul acestora în cadrul strategiilor de politică monetară
3.1.3.Importanţa canalelor de transmitere a impulsurilor politicii monetare asupra economiei
3.1.4.Regimuri alternative de politică monetară şi constrângerile mediului economic
3.2.Instrumentele specifice politicii monetare şi implicaţiile lor asupra mediului economic
3.2.1.Tipurile de instrumente de politică monetară şi efectele lor asupra economiei
3.2.2.Operaţiunile de “open market” şi importanţa acestora în cadrul acţiunii băncii centrale asupra mediului economic
3.2.3.Alegerea mix-ul de instrumente de politică monetară, reflexie a interacţiunii cu mediul economic<
3.3.Experienţe ale unor ţări dezvoltate în adoptarea regimurilor de politică monetară

Capitolul 4. Specificitatea interactiunii banca centrala mediu economic in conditiile economiei centralizate si in tranzitie la economia de piata
4.1.Particularităţi ale interacţiunii băncii centrale cu mediul economic în contextul economiei centralizate
4.1.1.Consideraţii privind mediul economic specific economiei de comandă
4.1.2.Caracteristici şi tare ale sistemului bancar de tip “monobancă”
4.1.3.Radiografii ale sistemelor bancare din fostele economii etatiste
4.1.4.Eşecurile politicii monetare în condiţiile economiei centralizate
4.2.Particularităţi ale interacţiunii băncii centrale cu mediul economic în contextul economiei în tranziţie
4.3.Caracteristici ale politicii monetare promovate în unele ţări aflate în tranziţie

Capitolul 5. Banca centrala si mediul economic romanesc în contextul tranziţiei la economia de piata si al integrarii europene
5.1.Implicaţii ale mediului economic specific economiei în tranziţie asupra Băncii Naţionale a României
5.2.Transformări ale sistemul bancar românesc în perioada postdecembristă
5.3.Impactul politici monetare a Băncii Naţionale a României în economie
5.3.1.Repere ale strategiilor de politică monetară promovate de către Banca Naţională a României în perioada tranziţiei la economia de piaţă
5.3.2.Principalele instrumente de politică monetară implementate de către Banca Naţională a României ca urmare a interacţiunii cu mediul economic
5.3.3.Particularităţi ale operaţiunilor de “open market” efectuate de Banca Naţională a României
5.3.4.Consideraţii privind politica de comunicare a Băncii Naţionale a României cu pieţele
5.4.Rolul Băncii Naţionale a României în procesul de integrare europeană
5.4.1.Banca Naţională a României – factor determinant în implementarea acquis-ului comunitar
5.4.2.Liberalizarea contului de capital şi efectele sale
5.4.3.Modernizarea sistemul de plăţi românesc şi implicaţiile sale în contextul integrării europene
5.4.4.Introducerea regimului de ţintire a inflaţiei în România şi importanţa acestuia în condiţiile aderării la Uniunea Europeană şi a adoptării monedei unice
5.4.5.Provocări pentru supravegherea bancară în România în perspectiva integrării europene
5.4.6.Priorităţi în activitatea Băncii Naţionale a României în perioada de postaderare

Comanda aici: [email protected]

About Bogdan Capraru

Sunt lector doctor in Departamentul de Administrarea Afacerilor din cadrul Facultatii de Economie si Administrarea Afacerilor a Universitatii “Al. I. Cuza” Iasi. Activitatea mea este concentrata pe domeniul bancar. Sunt titularul cursurilor de Sisteme si operatiuni bancare, Retail banking, International banking si Finantarea dezvoltarii imobiliare. Din 2004 sunt membru al Societatii Romane de Economie (SOREC).

2 thoughts on “Aparitie editoriala – Banca centrala si mediul economic – repere teoretice, evolutii si analize”

  1. admin spune:

    Multumesc pentru aprecieri si sugestii!
    In legatura cu abordarea liberala…stau si ma gandesc, in contextul actual, in ce masura mai are sanse, tinand cont de reintoarcerea la keynesism in luarea masurilor de combatere a crizei. Cand am scris cartea, am abordat preponderent viziunea liberala cu privire la activitatea bancii centrale, ferm convins ca neinterventionismul activ in cadrul politicilor monetare este cheia succesului pentru o politica monetara. Acum privesc cu teama ce se intampla in activitatea multor banci centrale, pentru ca, mai devreme sau mai tarziu, masurile keynesiste luate de acestea se vor intoarce ca un bumerang asupra lor. Depinde cat de repede vor iesi din acest joc periculos…

  2. Cristian PAUN spune:

    Dupa cuprins pare o carte scrisa in tiparele si rigorile “mainstream”. La o reeditare viitoare sugerez ca subcapitolul dedicat viziunii liberale (chiar libertariene) cu privire la bani si banca centrala sa fie extins (la nivel de capitol daca se poate).

    Felicitari!!!

Comments are closed.