Apel de proiecte “Educatie incluziva pentru copii si tineri in situatii de risc”

fonduri-norvegiene-pentru-educatia-copiilor-si-tinerilor-in-situatii-de-risc.jpg

Fondul Roman de Dezvoltare Sociala (FRDS), in calitate de Operator de Program pentru Programul “Dezvoltare locala, reducerea saraciei si cresterea incluziunii romilor” (Dezvoltare locala), finantat din Granturile SEE si Norvegiene 2014-2021, a lansat apelul de propuneri de proiecte “Educatie incluziva pentru copii si tineri in situatii de risc”.

Status: Activ
Depunere: 4 aprilie 2019
Buget: 8.581.978 euro

Apelul vizeaza cresterea gradului de incluziune sociala a copiilor si tinerilor din Romania si va finanta proiecte care vor contribui la asigurarea accesului acestora la o educatie de calitate, echitabila si incluziva, in raport cu nevoile fiecaruia. Proiectele finantate vor fi implementate la nivel regional sau national si se vor adresa copiilor si tinerilor in situatii de risc de abandon scolar/ parasire timpurie a scolii si celor cu cerinte educationale speciale (CES). Solicitantii eligibili sunt entitatile publice si organizatiile neguvernamentale (ONG).

Obiectivele proiectului

Obiectivul general al proiectului va fi astfel stabilit incat sa prezinte relevanta in raport cu obiectivul ariei de program nr. 8 “Copii si tineri in situatii de risc”, si anume de crestere a gradului de incluziune sociala a copiilor si tinerilor in situatii de risc din Romania, respectiv cu obiectivul apelului de finantare, de a promova educatia incluziva, in acord cu documentele strategice nationale si europene in domeniu. Obiectivul general va fi ilustrativ pentru impactul pozitiv pe termen lung pe care proiectul il va genera in relatie cu domeniul educatiei, in general, si cu politicile nationale privind promovarea educatiei incluzive, in special.

Obiectivele specifice ale proiectului vor ilustra beneficiile directe aduse de proiect in relatie cu nevoile grupurilor tinta si vor fi formulate de o maniera “SMART” (specifice, masurabile, realizabile, realiste, incadrate in timpul planificat), in stransa corelare cu obiectivul general, precum si cu rezultatele si activitatile prevazute a se realiza.

Grupuri tinta eligibile

Proiectele depuse in cadrul acestui apel se vor adresa in mod obligatoriu nevoilor cel putin unuia dintre urmatoarele doua grupuri tinta principale:

 • copii si tineri in situatii de risc de abandon scolar/parasire timpurie a scolii, cu varste intre 3 si 24 ani (varsta maxima pana la care copiii si tinerii pot face parte din grupul tinta al proiectului);
 • copii si tineri cu cerinte educationale speciale, cu varste intre 3 si 24 ani (pentru tineri cu CES nedeplasabili, scolarizati la domiciliu pe durata invatamantului obligatoriu, varsta maxima de eligibilitate pentru serviciile proiectului este de pana la 30 de ani).

Partenerii de proiect eligibili sunt entitati cu personalitate juridica, publice sau private, din Romania sau din Norvegia, dupa cum urmeaza:

 • din Romania: entitati publice, de tipul celor mentionate cu titlu indicativ ca fiind eligibile si in calitate de promotori; organizatii neguvernamentale, inclusiv grupuri de actiune locala (GAL); asociatii ale autoritatilor locale, acestea indeplinind aceleasi conditii ca ONG-urile, cu exceptia faptului ca nu sunt independente de autoritatile locale, regionale sau centrale.
 • din Norvegia: orice entitate publica sau privata, cu caracter comercial sau ne-comercial, precum si ONG-uri infiintate ca persoane juridice in Norvegia.

Proiecte de prevenire a abandonului scolar centrate pe scoala:

 • activitati de identificare si monitorizare a copiilor si tinerilor cu risc de abandon scolar/parasire timpurie a scolii, respectiv a celor care au parasit prematur scoala servicii de sprijin educational cum ar fi: mediere scolara, consiliere si orientare scolara si vocationala; activitati pentru dezvoltarea abilitatilor socio-emotionale, inclusiv prin promovarea modelelor de succes si a stimei de sine; alfabetizare, activitati remediale, activitati tip “scoala dupa scoala”; activitati tip “a doua sansa” s.a.;
 • activitati inovative de educatie non-formala si de petrecere a timpului liber, de tipul: prevenirea abandonului scolar si a parasirii timpurii a scolii prin sport; activitati creative; educatie anti-discriminare, educatie pentru cetatenie activa, educatie pentru sanatate, igiena si nutritie, educatie pentru protectia mediului; excursii si tabere tematice etc.;
 • servicii sociale de sprijin: consiliere sociala, consiliere psihologica si suport emotional etc.;
 • servicii medicale de baza: cabinet medical/cabinet stomatologic scolar, activitati de promovare a regulilor elementare de igiena, a cresterii accesului la pachetul minimal de servicii de sanatate pentru persoanele care nu sunt incluse in sistemul asigurarilor sociale de sanatate;
 • stimulente pentru cresterea motivatiei si mobilizarii copiilor si tinerilor de a participa la activitatile proiectului (premii non-financiare pentru beneficiarii care participa la anumite activitati sau pentru beneficiarii cu o prezenta constanta la activitatile proiectului, decontare cheltuieli de transport pentru participarea la activitatile scolare si de educatie non-formala);
 • furnizarea de servicii de informare si consiliere a parintilor, programe de educatie parentala, de constientizare a rolului lor in educatia copilului etc.

Se vor primi proiecte mari, dezvoltate la nivel:

 • regional (cel putin doua judete din aceeasi regiune de dezvoltare) sau
 • multiregional (cel putin doua judete din regiuni de dezvoltare diferite) sau
 • national, care se adreseaza unui numar ridicat de beneficiari.

Activitati eligibile

Dupa cum se mentioneaza in apelul de proiecte, in functie de grupul/grupurile tinta principal(e) carora se adreseaza, proiectele vor include in mod obligatoriu activitati din categoriile “Masuri de sprijin pentru combaterea si prevenirea abandonului scolar/parasirii timpurii a scolii” sau “Masuri de sprijin pentru copiii si tinerii cu CES si/sau dizabilitati”, alaturi de activitati complementare, din celelalte categorii, justificate in raport cu nevoile grupurilor tinta principale si secundare.

Proiectele pot propune si alte tipuri de activitati, cu conditia de a fi justificate in raport cu nevoile grupurilor tinta si de a contribui la indeplinirea indicatorilor proiectului. Sunt incurajate abordarile inovatoare, activitatile si metodologiile care aduc solutii noi, adresate nevoilor grupurilor tinta, care cresc accesul copiilor si tinerilor la o educatie de calitate, echitabila si incluziva. Activitatile prevazute in proiect vor putea fi masurate prin indicatori de rezultat (de program sau specifici) si vor contribui la atingerea unui obiectiv specific al proiectului.

Buget

In total, suma alocata apelului este de 8.581.978 euro, provenita din Granturile Norvegiene 2014-2021 (85%) si cofinantare publica (15%).

Valoarea minima a grantului care poate fi solicitat pentru implementarea unui proiect este de 500.000 euro, iar cea maxima este de 1.500.000 euro.

Data de depunere

Termenul limita de depunere a proiectelor este 4 aprilie 2019.

DOCUMENTE

Website

Ghidul aplicantului

Apelul deschis de proiecte “Educatie incluziva pentru copii si tineri in situatii de risc

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.