Apel EuroNanoMed III Cofund – 2017

euronanomed3.jpg

Sub umbrela EuroNanoMed III a fost lansat al 8-lea Apel Transnațional Comun pentru finantarea proiectelor multilaterale de cercetare inovare privind nanomedicina, impreuna cu Comisia Europeana, in cadrul mecanismului ERA-NET COFUND.

Apelul este deschis pentru propuneri inovatoare de cercetare transnationale axate pe nanomedicina, temele fiind :

  • Medicina regenerativa
  • Diagnosti
  • Sisteme cu eliberare tinta
Status: INACTIV
Depunere pana la: 16.01.2017
Buget: 14 Mio€ (aproximativ)

Scop

Competitivitatea internationala a cercetarii romanesti, prezenta pe pietele internationale a produselor inovatoare realizate in tara si deschiderea globala a pietei nationale de CD depind de sustinerea afilierii sau participarii organizatiilor romanesti la initiativele, organismele, programele sau infrastructurile regionale, europene sau internationale. Prin acest instrument este sprijinita participarea cercetatorilor romani la proiectele in parteneriat international de tip ERA-NET/ERA-NET. Cofund in vederea consolidarii sistemului national de CD prin intensificarea colaborarii in cercetarea europeana de excelenta.

Obiective

– Consolidarea sistemului national de CDl prin intensificarea colaborarii in cercetarea
europeana de excelenta;
– Consolidarea sistemului national de CD prin intensificarea cooperarii internationale – lansarea de apeluri tematice comune in parteneriat cu alte tari, activitati comune de cercetare, echipe de cercetare mixte, in vederea accesarii altor fonduri disponibile prin programele de cercetare-dezvoltare la nivel international;
– Cresterea vizibilitatii Romaniei la nivel international in domeniul cercetarii si inovarii.

Rezultate asteptate
– Cresterea ponderii finantarii externe in totalul cheltuielilor nationale de cercetare dezvoltare;
– Cresterea ponderii cheltuielilor de cercetare-dezvoltare a sectorului privat in totalul cheltuielilor de cercetare-dezvoltare in proiecte internationale;
– Implicarea institutiilor romanesti in proiecte internationale;
– Cresterea numarului de co-publicatii;
– Cresterea numarului de brevete solicitate la nivel national si international, cu proprietari romani.

Conditi de participare

In cadrul competitilor trans-nationale de tip ERA-NET/ERA-NET Cofund pot participa institutii cu personalitate juridica romana, legal constituite, care indeplinesc atat criteriile de eligibilitate nationale, cat si cele prevazute in documentele competitiei trans-nationale.

Categoriile de institutii si unitati care pot beneficia de finantare publica pentru proiecte de tip ERA-NET/ERA-NET Cofund sunt cele stabilite drept componente ale sistemului national de cercetare-dezvoltare, in conformitate cu prevederile OG 57/2002, aprobata prin Legea 324/2003 cu modificarile si completarile ulterioare:

– Institutii de invatamant superior publice si private acreditate;
– Institute Nationale de CDl;
– Alte organizatii de cercetare de drept public sau privat;
– Agenti economici (IMM-uri si intreprinderi mari);
– Unitati de administratie publica locala sau centrala;
– Organizatii nonguvernamentale.

Entitatile mentionate mai sus pot participa la competitia trans-nationala ca unic partener (parte romana) sau in parteneriat cu alte institutii din Romania.

Institutiile, altele decat cele prevazute in OG 57/2002 cu modificarile si completarile ulterioare, pot participa in acest tip de proiecte doar cu finantare proprie.

Criterii de eligibilitate nationale

– Institutiile participante nu sunt declarate, conform legii, in stare de incapacitate de plata; nu au conturile blocate conform unei hotarari judecatoresti; nu au furnizat declaratii inexacte cu privire la informatiile solicitate de catre ANCSI/UEFISCDI in vederea selectarii contractantilor; nu au incalcat prevederile unui alt contract de finantare incheiat anterior cu o Autoritate contractanta;
– In conformitate cu legislatia europeana privind ajutorul de stat in domeniul cercetarii, intreprinderile care participa la accesarea de fonduri publice pentru cercetare si dezvoltare tehnologica trebuie:
o sa aiba in obiectul de activitate cercetarea si/sau dezvoltarea tehnologica;
o Sa nu fi indeplinit nici una dintre conditiile pentru care institutia sa fie considerata “intreprindere in dificultate”, asa cum este definit in conformitate cu Anexa 1 la prezentul Pachet de informatii – Schema de ajutor de stat pentru Programul 3 „Cooperare Europeana si Internationala”.
– Institutiile participante accepta implementarea proiectului in cadrul institutiei, asigura sprijinul administrativ pentru proiect, asigura resursele indicate in propunerea de proiect, se angajeaza sa sprijine desfasurarea proiectului in bune conditii si sa angajeze membrii echipei proiectului, in conditiile legii, conform propunerii de proiect, in cazul in care proiectul este finantat;
– Este interzisa depunerea de proiecte care au in vedere realizarea unor activitati deja finantate sau in curs de finantare;
– Responsabilul echipei de cercetare din partea fiecariei institutii participante are titlul de doctor in stiinta. Aceasta conditie nu se aplica daca institutia este o intreprindere in sensul legislatiei ajutorului de stat;
– Un responsabil de echipa de cercetare va participa intr-o singura propunere din cadrul apelului trans-national in aceasta calitate.

Durata

Durata unui proiect este maximum 36 de luni.

Activitati eligibile

Tipurile de activitati eligibile, finantate de la bugetul de stat, sunt:
– Cercetare fundamentala (maxim 10% din valoarea bugetului solicitat); – Cercetare industriala;
– Dezvoltare experimentala;
– Studii de fezabilitate;
– Activitati de inovare;
– Activitati suport.

Nivelul de finantare se stabileste in functie de tipurile de activitati si de categoria de institutie, cu respectarea schemei de ajutor de stat.

Activitàtile considerate neeligibile se pot finanta din contributia proprie a institutiilor participante.

Buget

Proiectele declarate castigatoare in urma competitiilor trans-nationale ERA-NET/ERA-NET Cofund sunt finantate din fonduri publice, respectiv din Planul National de CercetareDezvoltare si Inovare pentru perioada 2015 – 2020 (PNCDl III), Programul 3 – Cooperare europeana si internationala, Subprogramul 3.2 Orizont 2020.

Bugetul alocat instrumentului ERA-NET/ERA-NET. Cofund in cadrul Subprogramului 3.2 Orizont 2020 al PNCDl III, pentru perioada 2016-2019 este urmatorul:

2016: 3.575.500 lei;
2017: 17.000.000 lei;
2018: 22.450.000 lei;
2019: 25.000.000 lei.

Bugetul alocat pentru fiecare competitie ERA-NET/ERA-NET. Cofund este aprobat de catre ANCSI, in functie de creditele bugetare aprobate anual.

Fondurile alocate de la bugetul de stat pentru partea romana intr-un proiect de tip ERANET/ERA-NET COfund Sunt:
– max. 250.000 EUR, in situatia in care Romania este coordonatorul proiectului trans-national;
– max. 200.000 EUR, in situatia in care Romania este partener in proiectul transnational.

Cheltuieli eligibile

Finantarea pentru partenerul/partenerii romani intr-un proiect de cercetare-dezvoltare de tip ERA-NET/ERA-NET Cofund se face in conformitate cu legislatia romana privind finantarea din fonduri publice a activitatilor de cercetare-dezvoltare si cu cerintele specifice pentru finantarea acestui tip de proiecte.

Finantarea proiectelor de cercetare-dezvoltare de tip ERA-NET/ERA-NET. Cofund se face cu respectarea reglementarilor privind ajutorul de stat, in conformitate cu prevederile Anexei 1 la prezentul Pachet de Informatii – Schema de Ajutor de Stat pentru Programul 3 – Cooperare Europeana si internationala.

Categoriile de cheltuieli care se pot suporta din bugetul Autoritatii Contractante in vederea realizarii proiectului sunt prevazute in Normele metodologice privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activitati de cercetare dezvoltare si de stimulare a inovarii, finantate de la bugetul de stat, aprobate prin HG nr. 134/2011. Acestea sunt:

Cheltuieli de personal – cercetatori, doctoranzi, cercetatori postdoctorali, tehnicieni si alte categorii asemenea de personal angajat pe perioada derularii proiectului de cercetare;
Cheltuieli cu logistica:
o Cheltuieli cu materiale, consumabile si produse asimilate necesare pentru activitatea de cercetare;
o Cheltuielile de capital necesare realizarii proiectului pot fi efectuate numai pentru echipamente procurate dupa data intrarii in vigoare a Contractului, si care:
– se inregistreaza de catre Contractor, in conformitate cu legislatia in vigoare;
– pentru entitatile care implica ajutor de stat, daca aceste echipamente au o durata mai mare de functionare decat durata proiectului de cercetare, sunt eligibile doar cheltuielile cu amortizarea pe durata proiectului, calculate pe baza practicilor contabile reglementate;
– Cheltuielile de capital nu pot depasi 30% din valoarea finantarii de la bugetul de stat.

Cheltuieli cu servicii executate de terti (nu pot depasi 25% din valoarea finantarii de la bugetul de stat), cu respectarea legislatiei in vigoare;
Cheltuieli de deplasare aferente deplasarilor in tara sau strainatate ale membrilor echipelor de cercetare, pentru stagii de documentare sau cercetare, participari la manifestari stiintifice din domeniul proiectului; Pentru deplasarile efectuate cu scopul realizarii proiectului, cheltuielile aferente se deconteaza in conditiile legale stabilite pentru institutiile publice;
Cheltuielile indirecte (regia) se calculeaza ca procent din cheltuieli directe: cheltuieli de personal, cheltuieli de logistica (exclusiv cheltuieli de capital si cheltuieli executate de terti) si cheltuieli de deplasare. Cheltuielile indirecte (regia) Sunt de maxim 20% din Cheltuieli directe.

Puteti descarca urmatoarele documente utile:

Website
Ghidul solicitantului
Ghidul solicitantului engleza

Finantator: PNCDI
Sursa: uefiscdi.gov.ro

[caseta-final-fise]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.