Apelul „Măsuri de educație de tip a doua șansă pentru tinerii neets” AP 2

tineret_in_actiune.jpg

Status: Activ
Buget:
* pentru apelul de proiecte destinat regiunilor mai puțin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Centru), suma totală disponibilă este de 23.000.000,00 euro
*pentru apelul de proiecte destinat regiunii mai dezvoltate (București Ilfov), suma totală disponibilă este de 2.000.000,00 euro

Termen limită: 14 decembrie 2020

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lanseaza apelul „Măsuri de educație de tip a doua șansă pentru tinerii neets” AP 2 AP 2/ PI 8.ii/ OS 2.4.

Pentru a obține finanțare în cadrul prezentei cereri de propuneri de proiecte, propunerile trebuie să se încadreze în:

 Axa prioritară nr. 2: Îmbunătăţirea situaţiei tinerilor din categoria NEETs
 Prioritatea de investiţii 8.ii. Integrare durabilă pe piaţa muncii a tinerilor (FSE), în special a celor care nu au un loc de muncă, educaţie sau formare, inclusiv a tinerilor cu risc de excluziune socială şi a tinerilor din comunităţile marginalizate, inclusiv prin punerea în aplicare a “garanţiei pentru tineret”
 Obiectiv Specific: 2.4 Creșterea numărului de tineri NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la SPO care se reîntorc în educație în programe de tip a doua șansă, inclusiv în programe de formare profesională inițială
 Rezultat aşteptat: Număr crescut de tineri NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la SPO care se reîntorc în educație în programe de tip a doua șansă, inclusiv în programe de formare profesională inițială

Tipuri de activități eligibile

Activitatea 1 (activitate relevantă și obligatorie): Servicii de consiliere și orientare a carierei pe tot parcursul vieții
Activitatea 2 (activitate relevantă și obligatorie): Furnizarea de programe de tip „A doua șansă”
Activitatea 3 (activitate relevantă și obligatorie): Promovarea programului „A doua șansă” și a măsurilor complementare
Activitatea 4 (activitate facultativă): Măsuri de sprijin

Tipuri de solicitanți si parteneri eligibili în cadrul apelului

Pentru această cerere de propuneri de proiecte categoriile de solicitanți și parteneri eligibili sunt:

• Ministerul Educației și Cercetării (MEC) și agenţii, structuri/alte organisme aflate în subordinea/coordonarea MEC şi alte organisme publice cu atribuţii în domeniul educaţiei şi formării profesionale, inclusiv asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar
• Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS)
• Agenţii, structuri subordonate sau aflate în coordonarea MEC/MMPS şi alte organisme publice cu atribuţii în  omeniul formării profesionale
• Instituţii de învăţământ (ISCED 1-3) acreditate, publice şi private, din reţeaua şcolară naţională
• Ministerul Tineretului și Sportului
• Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic
• Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi structurile teritoriale ale acesteia cu personalitate juridică
• Membri ai Comitetelor Sectoriale şi Comitete Sectoriale cu personalitate juridică
• Organizaţii sindicale
• Organizații patronale
• Asociaţii profesionale
• Furnizori de servicii de consiliere și orientare profesională/ pentru carieră
• Furnizori de servicii de mediere şcolară şi servicii alternative, publici şi privaţi
• Furnizori de formare profesională, publici sau privați
• Furnizori de servicii de ocupare
• Camere de comerț, industrie și agricultură
• Instituţii de cult şi asociaţii religioase
• ANP şi instituţii subordonate
• Instituţii/agenţii guvernamentale cu atribuţii în domeniul incluziunii sociale
• ONG-uri

Documentația

Website-ul programului

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.