Intarirea capacitatii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare – DMI 4.1

“Calitate in serviciile de ocupare”
DMI 4.1 “Intarirea capacitatii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare”

Obiectivele programului

Proiectele pentru care se solicita finantare in cadrul actualei cereri de propuneri de proiecte trebuie sa urmareasca urmatoarele operatiuni orientative:
• Dezvoltarea si implementarea de actiuni inovatoare si transnationale in sprijinul modernizarii Serviciului Public de Ocupare;
• Dezvoltarea serviciului de asistenta personalizata si abordare individuala pentru somerii cu dificultati de integrare/reintegrare pe piata muncii;
• Dezvoltarea serviciilor de tip “self-service”;
• Dezvoltarea solutiilor pentru abordarea somajului neinregistrat, in special in mediul rural si pentru grupurile vulnerabile;
• Dezvoltarea bazei de date privind serviciile furnizate, locurile de munca vacante si angajatorii;
• Elaborarea de analize, studii, cercetari si prognoze privind piata muncii, incluzand nivelul general al muncii nedeclarate sau al ocuparii informale;
• Extinderea sistemului de management al calitatii;
• Imbunatatirea sistemului de furnizare a serviciilor de formare profesionala pentru forta de munca (de ex. centre de formare profesionala a adultilor);
• Elaborarea si implementarea instrumentelor adecvate pentru monitorizarea si evaluarea impactului real al masurilor active pe piata muncii;
• Dezvoltarea de actiuni pentru o mai buna vizibilitate a SPO si a serviciilor pe care acesta le ofera.

Solicitanti eligibili

In cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte categoriile de beneficiari eligibili sunt:
1. Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM);
2. Unitatile cu personalitate juridica din subordinea ANOFM, respectiv:
• Agentiile Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca
• Centrele Regionale de Formare Profesionala a Adultilor
• Centrul National de Formare Profesionala a Personalului Propriu.

Pentru depunerea unei cereri de finantare puteti avea parteneri nationali si/sau transnationali.

Activitati eligibile

Proiectele strategice finantate prin POSDRU pentru aceasta cerere de propuneri de proiecte sunt proiectele implementate la nivel national sau multi-regional, punandu-se accent pe promovarea proiectelor in parteneriat, inclusiv prin cooperare transnationala.

In cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte sunt eligibile urmatoarele activitati:
1. Dezvoltarea metodelor/instrumentelor/serviciilor/programelor de implementare a masurilor active de ocupare, incluzand informare si consiliere, servicii care au in vedere in mod specific integrarea grupurilor vulnerabile etc.;
2. Implementarea activitatilor care vizeaza consolidarea capacitatii SPO de a furniza servicii de ocupare a fortei de munca;
3. Dezvoltarea si implementarea metodelor/instrumentelor pentru monitorizarea si evaluarea masurilor active de ocupare si a impactului acestora pe piata muncii la nivel local, regional si national, precum:
a. dezvoltarea si integrarea unor tehnici si instrumente inovatoare pentru monitorizarea impactului masurilor active de ocupare asupra grupurilor tinta;
b. dezvoltarea si implementarea unor sisteme de monitorizare si raportare adecvate corelate cu baza de date europeana Eurostat privind masurile active de ocupare;
4. Dezvoltarea si implementarea sistemelor si instrumentelor pentru consolidarea capacitatii de prognoza si planificare in domeniul ocuparii;
5. Dezvoltarea si implementarea de noi solutii organizationale orientate spre cresterea calitatii si eficientei serviciilor de ocupare furnizate;
6. Elaborarea/implementarea/monitorizarea planurilor individuale de actiune;
7. Elaborarea si implementarea metodelor specifice, inclusiv inovatoare de recrutare si plasare a fortei de munca in concordanta cu cerintele angajatorilor;
8. Dezvoltarea si implementarea instrumentelor si tehnicilor specifice pentru cresterea calitatii serviciilor de mediere a muncii, inclusiv organizarea burselor de locuri de munca, la nivel local, regional, national si transnational;
9. Identificarea, elaborarea, transferul de cunostinte si implementarea de tehnici, metode, metodologii si instrumente in vederea furnizarii serviciilor SPO;
10. Elaborarea si implementarea unor tehnici si instrumente inovatoare pentru furnizarea serviciilor de consiliere personalizata;
11. Dezvoltarea si implementarea serviciilor de tip “self-service” pentru a veni in intampinarea cerintelor clientilor SPO;
12. Dezvoltarea unor tehnici si instrumente inovatoare pentru imbunatatirea capacitatii SPO de a evalua potentialul profesional al somerilor;
13. imbunatatirea serviciilor destinate IMM-urilor, inclusiv micro-intreprinderilor, in vederea prevenirii somajului;
14. Identificarea si implementarea standardelor si procedurilor internationale aplicabile serviciilor furnizate de SPO;
15. Schimbul de date intre structurile SPO, dezvoltarea de retele software, schimb si implementare de bune practici si modalitati de indeplinire a functiilor si de furnizare a serviciilor;
16. Identificarea, implementarea si schimbul de bune practici si expertiza cu Serviciile Publice de Ocupare din statele membre ale UE;
17. Extinderea si modernizarea sistemului informatic al SPO la nivel national si local;
18. Extinderea si modernizarea bazei de date a SPO, la nivel national si local, inclusiv prin dezvoltarea de sisteme inovatoare de comunicare cu alte institutii relevante (precum Inspectoratul Teritorial de Munca, Directia Generala Protectia Persoanelor cu Handicap, Ministerul Administratiei si Internelor, pentru datele personale; Agentia Nationala de Administrare Fiscala, EURES – portalul mobilitatii europene pentru ocuparea fortei de munca etc.);
19. Dezvoltarea, utilizarea si actualizarea bazelor de date privind cererea si oferta de forta de munca in vederea realizarii corepondentei cu profilul ocupational, precum si pentru a furniza informatii integrate;
20. Implementarea si certificarea sistemului de management al calitatii;
21. Cooperarea si dezvoltarea retelelor cu furnizori acreditati publici/privati de servicii de informare si consiliere profesionala;
22. Cooperarea si dezvoltarea retelelor la diferite niveluri cu actori relevanti publici si privati de pe piata muncii, precum furnizori de servicii de ocupare si furnizori de FPC, in vederea dezvoltarii si asigurarii calitatii serviciilor de ocupare oferite, inclusiv promovarea dialogului social si schimburi de experienta si de bune bractici;
23. Identificarea si diseminarea expertizei si bunelor practici prin intermediul actiunilor de informare, organizarea de evenimente si informarea personalului;
24. Campanii de informare si publicitate in scopul promovarii serviciilor de ocupare oferite, inclusiv promovarea povestilor de succes si rezultatelor obtinute, la nivel local, regional, national si transnational, publicatii si alte materiale informative;
25. Dezvoltarea si implementarea activitatilor de informare si publicitate adresate potentialilor clienti cu scopul de a promova serviciile SPO (inclusiv prin stabilirea birourilor de informare, campaniilor de informare si a altor masuri de informare si publicitate);
26. Dezvoltarea si implementarea metodelor si interventiilor specifice de abordare a somajului neinregistrat, in special in mediul rural si pentru grupurile vulnerabile;
27. Elaborarea de analize si studii privind functionarea SPO pe piata muncii;
28. Analiza, cercetare si expertiza privind instrumentele si programele aplicate, in special in domenii precum:
a. identificarea programelor de ocupare cu un nivel ridicat de eficienta si eficacitate si diseminarea acestora;
b. standarde specifice serviciilor de ocupare;
c. informare si consiliere profesionala;
d. formare profesionala;
e. plasarea la locul de munca;
f. mobilitatea profesionala a somerilor;
29. Crearea, utilizarea si actualizarea registrelor cu institutiile care furnizeaza programe de formare profesionala pentru someri si pentru persoanele aflate in cautarea unui loc de munca;
30. Cercetare, analiza si expertiza in vederea identificarii nevoilor de formare profesionala ale somerilor si ale persoanelor supuse riscului de a deveni someri, diagnosticarii cerintelor de calificare, precum si pentru identificarea si analiza obstacolelor in participarea la formare profesionala si a metodelor pentru eliminarea acestora;
31. Imbunatatirea capacitatii propriilor centre de formare profesionala de a furniza servicii de formare profesionala de calitate adresate somerilor (precum pregatirea personalului din cadrul centrelor de formare, dezvoltarea programelor furnizate etc.), inclusiv dezvoltarea si extinderea mecanismelor de validare/certificare a invatarii anterioare;
32. Dezvoltarea si actualizarea programelor modulare de formare profesionala furnizate persoanelor in cautarea unui loc de munca, corelate cu nevoile pietei muncii;
33. Consolidarea capacitatii SPO de analiza a cadrului legislativ relevant si de a dezvolta propuneri de modificari legislative in domeniul ocuparii;
34. Identificarea si implementarea de noi forme de organizare si management al SPO;
35. Activitati inovatoare, interregionale si transnationale, in vederea diversificarii si imbunatatirii calitatii serviciilor de ocupare furnizate de SPO.

Conditii de finantare
Alocarea financiara orientativa pentru aceasta cerere de propuneri de proiecte este de 20.000.000 euro, respectiv 85.396.000 lei din care Fondul Social European (contributia comunitara la finantarea acordata) reprezinta 100%, iar contributia publica nationala la finantarea acordata reprezinta 0%.

Valoarea contributiei dumneavoastra in calitate de solicitant este de 25%.

Valoarea totala eligibila ce poate fi acordata unui proiect poate fi cuprinsa intre: minimum echivalentul in lei a 500.000 euro si maximum 5.000.000 euro (respectiv intre minim 2.134.900 lei si maxim 21.349.000 lei).

Cererile de finantare care nu se incadreaza in limitele prevazute mai sus vor fi respinse.

Cursul de schimb utilizat pentru stabilirea acestei valori este de 4,2698 lei/euro reprezentand cursul Infoeuro aferent lunii noiembrie 20102.

ATENTIE: Bugetul proiectului dumneavoastra va fi exprimat DOAR in lei. Cererile de finantare care prezinta buget calculat in euro vor fi respinse.

Termene limita

Proiectele se depun incepand cu 8 decembrie 2010, ora 10.00. Sistemul informatic va bloca transmiterea cererilor de finantare dupa expirarea termenului limita de transmitere on-line a cererilor de finantare, prevazut pentru aceasta cerere de propuneri de proiecte, respectiv 29 decembrie, ora 16.00!

TOATE cererile de finantare nerambursabila pentru POSDRU se completeaza si se transmit on-line in limba romana; in acest scop, accesati pagina de internet a AMPOSDRU www.fseromania.ro, sectiunea “Cerere de propuneri de proiecte”, link Actionweb.

Cererile de Finantare transmise prin orice alte mijloace vor fi respinse!

Finantator: Uniunea Europeana
Sursa: Organismul Intermediar pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – ANOFM
Informatii suplimentare
Folositi instrumentele urmatoare pentru a obtine detalii complete despre acest program de finantare
Nu exista nici un instrument.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.