Apelul „Sprijin pentru investiții în procesarea/ marketingul produselor agricole”

alimente.jpg

Status: Activ
Buget: 12,9 milioane €
Termen limită: 30 martie 2021

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este sprijinirea întreprinderilor care realizează investiții corporale și necorporale pentru procesarea și marketingul produselor agricole cuprinse în Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunității Europene, cu excepția produselor pescărești.

BENEFICIARI ELIGIBILI: Persoane fizice autorizate, Întreprinderi individuale (ÎI), Întreprinderi familiale (ÎF), Societăți în nume colectiv (SNC), Societăți în comandită simplă (SCS), Societăți pe acțiuni (SA), Societăți în comandită pe acțiuni (SCA), Societăți cu răspundere limitată (SRL) și Cooperative agricole de procesare a produselor agricole B.

Sprijinul financiar se acord[ pentru susținerea producătorilor primari, creșterea valorii adăugate a produselor agricole, promovarea pe piețele locale a circuitelor scurte de aprovizionare, pentru facilitarea diversificării, a înfiinţării şi a dezvoltării de întreprinderi mici şi a creării de noi locuri de muncă.

CRITERII DE SELECȚIE A PROIECTELOR

 • crearea lanțurilor alimentare integrate, respectiv integrarea sistemelor de colectare, procesare și comercializare
 • realizarea de produse cu înaltă valoare adăugată (ex: produse ecologice, tradiționale certifi- cate de MADR, scheme de calitate la nivel european etc.)
 • realizarea de produse cu înaltă valoare adăugată (ex: produse ecologice, tradiționale certifi- cate de MADR, scheme de calitate la nivel european etc.)
 • potențialul agricol al zonelor, determinat în baza unor studii de specialitate

Solicitantul trebuie să:

 • demonstreze încadrarea în categoria beneficiarilor eligibili în baza documentelor de înfiinţare și/ sau a verificărilor în ONRC;
 • proceseze produse agricole incluse în lista cuprinsă în Anexa I la Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene în scopul obținerii de produse Anexa I și non-Anexa I;
 • demonstreze capacitatea de asigurare a cofinanțării investiției;
 • demonstreze viabilitatea economică a investiției în baza documentației tehnicoeconomice;
 • nu fie în dificultate financiară, în conformitate cu legislația în vigoare;
 • demonstreze că profitul mediu anual (ca medie a ultimilor 3 ani fiscali) nu depășește de 4 ori valoarea sprijinului solicitat.

CE SE POATE REALIZA

 • Înființarea unităților de sacrificare și procesare a cărnii, precum și con- struirea și dotarea spațiilor adecvate în vederea desfășurării activi- tăților de abatorizare sau întregul flux tehnologic;
 • Achiziţionarea de instalaţii, echipamente şi mijloace de transport pentru colectarea materiei prime și/ sau comercializarea produselor în cadrul lanțurilor alimentare integrate;
 • Mijloacele de transport specializate pentru animalele destinate sacrificării sau pentru produsele rezultate în urma activității descrise în proiect, precum autoizoterme, rulote și remorci;
 • Producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile (solară, eoli- ană, geotermală), a energiei produsă cu ajutorul pompelor de căldură, în cadrul unității procesatoare (inclusiv în cadrul unității de sacrificare) exclusiv pentru consumul propriu și investiții pentru îmbunătățirea eficienţei energetice;
 • Construcţii destinate protecţiei mediului, infrastructură internă şi utilităţi, precum şi branşamente şi racorduri necesare proiectelor și sisteme supraveghere video;
 • Spațiile destinate personalului de producție cu scop de igienizare: vestiare tip filtru pentru muncitori, biroul medicului veterinar, biroul maiștrilor, a șefului de secție, spațiu pentru servirea mesei etc.;
 • Cheltuieli pentru consultanță, marketing, proiectare, monitorizare și management.

Documentația
Website-ul programului.

 

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.