APIA: Ajutoare de adaptare exceptionale destinate producatorilor de lapte si fermierilor din alte sectoare de crestere a animalelor

Rezervor_lapte.jpg

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza fermierii ca in data de 12 aprilie 2017 a fost publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 253, Hotarârea nr. 211/2017 privind distribuirea unei sume pentru producatorii de lapte din suma stabilita in anexa la Regulamentul delegat (UE) 2016/1.613 al Comisiei din 8 septembrie 2016 de prevedere a unor ajutoare de adaptare exceptionale destinate producatorilor de lapte si fermierilor din alte sectoare de crestere a animalelor.

Ajutorul financiar se acorda producatorilor de lapte, persoane juridice, persoane fizice sau persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale, care se incadreaza la activitatea “agricultura la scara mica”, potrivit prevederilor art.1 alin.(1) lit.b) din Regulament, respectiv indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

 • detin un efectiv de vaci de lapte de minimum 3 si maximum 9 capete, inclusiv, pe beneficiar, identificate si inregistrate in RNE la data depunerii cererii, in exploatatie cu cod emis de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor;
 • au livrat/vândut direct minimum 4 tone de lapte in perioada 1 aprilie 2015-31 martie 2016.

Pentru obtinerea ajutorului financiar beneficiarii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 •  sa detina registrul individual al exploatatiei cu cod ANSVSA, completat si actualizat, in conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr.1.760/2000 al Consiliului si al Parlamentului European din 17 iulie 2000 de stabilire a unui sistem de identificare si inregistrare a bovinelor si privind etichetarea carnii de vita si mânzat si a produselor din carne de vita si mânzat si de abrogare a Regulamentului (CE) nr.820/97 al Consiliului;
 • produc si livreaza/vând direct lapte, la data depunerii cererii.
  Producatorii de lapte care detin un efectiv de vaci de lapte mai mic de 3 capete sau mai mare de 9 capete nu beneficiaza de prevederile prezentei hotarâri.
  Pentru obtinerea ajutoarelor financiare, producatorii de lapte depun cererea la centrul judetean al A.P.I.A., insotita de documente, pâna la data de 2 mai 2017, inclusiv.

Documentele specifice care insotesc cererea pentru acordarea ajutoarelor financiare sunt:

 • copie a BI/CI al/a solicitantului persoana fizica sau, dupa caz, imputernicire/procura notariala sau o copie a BI/CI al/a reprezentantului legal/imputernicitului legal pentru persoana juridica, /persoana fizica autorizata/intreprindere individuala/intreprindere familiala;
 • copie a certificatului de inregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului, in cazul persoanelor juridice/persoanelor fizice autorizate/intreprinderilor individuale/intreprinderilor familiale;
 • copie de pe pasaportul fiecarei vaci de lapte;
 • copie de pe prima si ultima pagina a RIE, din care sa reiasa numarul de vaci de lapte existente in exploatatie la data depunerii cererii;
 • extras RNE care atesta numarul de vaci lapte, identificate si inregistrate in RNE la data depunerii cererii, detaliat pe crotalii;
 • unul din urmatoarele documente, dupa caz: copii de pe facturi sau de pe file din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol sau copie de pe avizul de insotire a marfii si/sau de pe dispozitia de incasare a valorii aferente laptelui comercializat pentru producatorul care efectueaza vânzarea directa a laptelui prin automatele de lapte, care sa ateste livrarea/vânzarea directa a minimum 4 tone de lapte in perioada 1 aprilie 2015-31 martie 2016;

Unul din urmatoarele documente, dupa caz:

(i) copie de pe cel putin un contract cu un prim- cumparator, incheiat pe o perioada de minimum 6 luni, valabil la data depunerii cererii, insotita de copii de pe cel putin o factura sau de pe cel putin o fila din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, datata in anul 2017;
(ii) copie de pe fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, pentru vânzare directa, datata in anul 2017;
(iii) copie de pe cel putin un aviz de insotire a marfii si de pe cel putin o dispozitie de incasare a valorii/documente fiscale aferente laptelui comercializat in anul 2017, pentru producatorul care efectueaza vânzarea directa a laptelui prin automatele de lapte, indiferent de forma de organizare juridica;
(iv) copie de pe cel putin o factura de vânzare directa a laptelui in anul 2017 pentru persoana juridica, /persoana fizica autorizata/intreprindere individuala/intreprindere familiala;
h) dovada cont activ banca/trezorerie.

Platile pentru ajutoare se efectueaza pâna la data de 30 iunie 2017.

Sursa: apia.org.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.