Au fost publicate normele modificate aferente programului Start Up Nation

Start-up-Nation-Romania-01.png

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat face publice normele schemei de ajutor de minimis ale programului Start Up Nation modificate in urma aprobarii amendamentelor la proiectul Legii de aprobare a OUG nr. 10/2017, Lista codurilor CAEN eligibile in cadrul schemei precum si modelul de plan de afaceri.

Obiectivul Programului

Programul Start–up Nation, denumit in continuare Program, este un program de incurajare si de stimulare a infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, implementat de catre Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (MMACA) prin intermediul Oficiilor Teritoriale pentru intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 10/2017 pentru stimularea infiintarii de noi intreprinderi mici și mijlocii aprobata prin Legea nr. ….., prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Hotarârii Guvernului nr. 23/2017 privind infiintarea, organizarea si functionarea pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat.

Prin prezenta se instituie o schema de ajutor de minimis. Acordarea ajutoarelor de minimis in cadrul Programului se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis prevazute de Regulamentul CE nr. 1.407/2013 privind aplicarea art.107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L352/24.12.2013.
Obiectivul principal al schemei de minimis il constituie stimularea infiintarii și dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii și imbunatatirea performantelor economice ale acestora, crearea de noi locuri de munca, insertia pe piata muncii a persoanelor defavorizate, șomerilor și absolventilor, creșterea investitiilor in tehnologii noi inovative.
Prezenta schema nu intra sub incidenta obligatiei de notificare catre Comisia Europeana, in conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 1.407/2013 privind aplicarea art.107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.
Schema se aplica pe intreg teritoriul Romaniei, in toate cele 8 regiuni de dezvoltare.

Bugetul schemei de minimis si modalitatea de acordare a ajutoarelor de minimis

Schema este valabila pâna la 31 decembrie 2020, platile in cadrul schemei de minimis vor fi efectuate pâna la 31 decembrie 2021.
Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2017, aprobat prin Legea nr. 6/2017 a Bugetului de Stat pe anul 2017 este de 1.713.798.000 lei.
Prin implementarea programului in anul 2017 se estimeaza acordarea de ajutor de minimis unui numar de maxim 10000 de beneficiari.
Finantarea in cadrul prezentei scheme de minmis se face din fonduri de la bugetul de stat și fonduri europene.

Beneficiarii de ajutor de minimis in cadrul Programului

3.1.Notiunea de “intreprindere unica” include toate intreprinderile intre care exista cel putin una dintre relatiile urmatoare:
(a) o intreprindere detine majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor sau ale asociatilor unei alte intreprinderi;
(b) o intreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte intreprinderi;
(c) o intreprindere are dreptul de a exercita o influenta dominanta asupra altei intreprinderi in temeiul unui contract incheiat cu intreprinderea in cauza sau in temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;
(d) o intreprindere care este actionar sau asociat al unei alte intreprinderi si care controleaza singura, in baza unui acord cu alti actionari sau asociati ai acelei intreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor sau ale asociatilor intreprinderii respective.
intreprinderile care intretin, cu una sau mai multe intreprinderi, relatiile la care se face referire la literele (a)-(d) sunt considerate intreprinderi unice.

Schema de ajutor StartUp Nation

Coduri CAEN eligibilie

Anexa

Sursa: aippimm

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.