Au inceput inscrierile pentru finantare prin “Idei din Tara lui Andrei”

finanari-idei-tara-lui-andrei.png

OMV Petrom da startul unei noi editii in competitia nationala de proiecte „Idei din Tara lui Andrei”, sustinand initiativele cu impact pe termen mediu si lung care ofera solutii pentru dezvoltarea educatiei profesionale si pentru protectia mediului.

Status: INACTIV
Depunere pana la: 17.11.2016
Buget total: 150.000 euro

 Obiective

„Idei din Tara lui Andrei” este un program prin care OMV Petrom incurajeaza initiativele sustenabile ale romanilor care vor sa isi sprijine comunitatea pentru a se dezvolta. Programul se desfasoara sub forma unei competitii nationale de proiecte.

Prin programul „Idei din Tara lui Andrei” ne propunem sa finantam initiative din urmatoarele 2 domenii:

• educatie profesionala
• mediu ale persoanelor fizice, organizatiilor neguvernamentale, dar si ale institutiilor de invatamant si publice.

Scopul programului este de a sprijini dezvoltarea sustenabila a comunitatilor locale din intreaga Romanie si incurajarea romanilor cu spirit de initiativa, care vor sa sustina comunitatile din Romania sa produca schimbari in bine, din interior.

Solicitanti

Competitia „Idei din Tara lui Andrei” este destinata persoanelor fizice (indivizi), organizatiilor neguvernamentale si institutiilor de invatamant (scoala profesionala, universitate etc.), ca si altor institutii publice locale (primarie/consiliu local etc.) din Romania.

Pentru a fi eligibile, persoanele fizice trebuie sa incheie un Acord cu o organizatie neguvernamentala (asociatie, fundatie sau federatie), o institutie publica locala (primarie, consiliu local etc.) sau cu o institutie de invatamant (scoala, universitate etc.), care va juca rolul de organizatie gazda. Prin acest tip de document, organizatia gazda isi va exprima acordul si competenta de a gestiona finantarea primita, conform regulilor solicitate de finantator. Organizatia gazda, prin reprezentantul sau legal, va avea raspundere contractuala in raport cu finantatorul, in egala masura cu persoana fizica al carei proiect il gazduieste si implicit sustine, avand responsabilitatea de a se asigura de bunul mers al implementarii respectivului proiect, acela de a asigura sprijinul necesar initiatorului proiectului.

Institutiile de invatamant aplicante sau cele care indeplinesc calitatea de organizatii gazda care nu detin personalitate juridica vor incheia un contract cu structura de coordonare de care apartin.

Avand in vedere scopul si obiectivele programului, pe termen lung, recomandam ca institutiile publice de tip primarie sau consiliu local sa se inscrie in competitie avand alaturi ca partener o organizatie neguvernamentala sau o institutie de invatamant relevanta pentru domeniul si obiectivele proiectului propus, ceea ce ar constitui un avantaj competitiv.

Nota: Acolo unde tematica si specificul proiectului o cere, solicitantul finantarii trebuie sa faca dovada ca proiectul va beneficia de expertiza necesara in domeniu (fie cel putin un membru al organizatiei sau institutiei detine aceasta expertiza sau ca aplicantul individual/organizatia gazda incheie parteneriat/e sau contract/e de colaborare relevant/e cu o entitate/entitati care are/au expertiza in aria de finantare vizata – experti independenti, ONG, autoritati sau institutii publice locale, agenti economici etc.).

Organizatiile/institutiile aplicante, respectiv organizatiile gazda pentru proiectele initiate de persoane fizice NU trebuie sa se afle in niciuna din urmatoarele situatii:

a. sunt in stare sau pe cale de dizolvare sau lichidare sau au activitatea suspendata;
b. au suferit condamnari definitive pentru o infractiune privind conduita profesionala, frauda, coruptie sau orice alte activitati ilicite legate de finantari din surse publice sau private;
c. sunt vinovati de grave greseli profesionale care pot fi dovedite prin orice mijloace;
d. nu si-au indeplinit obligatiile de plata a contributiilor la asigurarile sociale sau au datorii fiscale;
e. au fost declarati intr-o situatie grava de incalcare a unui contract anterior de finantare;
f. sunt subiect al unui conflict de interese;
g. au indus in eroare finantatorul prin furnizarea de informatii false sau au incercat sa influenteze comitetul de evaluare in timpul procesului de selectie;
h. sunt organizatii care au ca scop obtinerea puterii politice sau religioase;
i. sunt organizatii/institutii care vizeaza obtinerea de profit;
j. desfasoara actiuni de propaganda religioasa sau prozelitism.

Nota: Partidele politice si structurile religioase (cultele religioase, asociatiile religioase etc.) de orice natura nu sunt eligibile.

Solicitantii in calitate de persoana fizica NU trebuie sa se afle in niciuna dintre urmatoarele situatii:

a. au suferit condamnari definitive pentru o infractiune privind conduita personala sau profesionala, frauda, coruptie sau orice alte activitati ilicite, respectiv au datorii sau nu si-au indeplinit anumite obligatii de plata (banci, contributii etc.); b. se fac vinovate de grave greseli profesionale sau de alta natura (ce ar putea prejudicia buna desfasurare a proiectului, imaginea organizatiei gazda sau a finantatorului si a programului de finantare), care pot fi dovedite prin orice mijloace;
c. au fost declarate intr-o situatie grava de incalcare a unui contract anterior de finantare sau de alta natura;
d. sunt subiectul unui conflict de interese;
e. desfasoara actiuni de propaganda sau prozelitism religios, politic sau de alta natura sau au ca scop obtinerea influentei sau puterii politice, religioase etc.;
f. au indus in eroare finantatorul prin furnizarea de informatii false sau au incercat sa influenteze comitetul de evaluare in timpul procesului de selectie.

Reguli privind proiectele in parteneriat:

• Organizatia care solicita finantare va semna acorduri de parteneriat cu toti partenerii, care sa mentioneze rolul si responsabilitatile fiecarei parti; Acordurile de parteneriat pot fi semnate de aplicant cu fiecare partener in parte sau poate fi semnat un acord comun de parteneriat cu toate organizatiile implicate, atata timp cat – in oricare dintre situatii – contractul prevede roluri si responsabilitati clare pentru fiecare parte implicata, cu relevanta directa pentru (una sau mai multe dintre) activitatile propuse in cadrul proiectului.
• Solicitantul isi va asuma rolul de coordonare pentru implementarea intregului proiect si, daca va fi selectat pentru primirea finantarii, va reprezenta toti partenerii si va semna contractul de finantare nerambursabila cu OMV Petrom; in cazul persoanelor fizice, reprezentarea va implica si organizatia gazda.

Ce proiecte pot fi finantate prin programul „Idei din Tara lui Andrei”?

Proiectele propuse trebuie sa se desfasoare pe aria geografica a Romaniei si pot acoperi unul sau ambele domenii: educatie profesionala si mediu, atata timp cat activitatile derulate:

• raspund unor nevoi identificate la nivelul comunitatii;
• respecta categoria in care se incadreaza proiectul;
• permit obtinerea unor rezultate clare, vizibile;
• au un impact pe termen lung.

Nota: Proiectele inscrise pot contine o componenta de dezvoltare organizationala/crestere a capacitatii aplicantului, atata timp cat cheltuielile implicate sunt relevante (si) in contextul proiectului propus, dar cheltuielile aferente acestei componente nu pot depasi 15% din suma solicitata din grant.

Domeniile de finantare:

Educatie profesionala – in 2016, prin „Idei din Tara lui Andrei” sustinem si finantam proiecte care contribuie la dezvoltarea educatiei profesionale si tehnologice din Romania, proiecte care imbunatatesc actul educational, imbogatesc baza materiala si incurajeaza dezvoltarea competentelor transversale si profesionale ale elevilor si profesorilor din invatamantul profesional si tehnologic, public.

Intra in competitie cu initiative care propun (fara a te limita la lista de mai jos):

• instruire practica a elevilor din scolile profesionale si liceele tehnologice;
• imbunatatirea bazei materiale din scolile profesionale si liceele tehnologice;
• traininguri pentru profesorii din invatamantul tehnologic, pentru actualizarea metodelor de predare si dobandirea de noi cunostinte pe materiile de specialitate;
• dezvoltare si actualizare curriculum;
• schimburi de experienta cu potentiali angajatori.

Mediu – in editia din 2016, sustinem si finantam proiecte care incurajeaza si promoveaza folosirea eficienta si responsabila a resurselor naturale, care inoveaza pentru protectia mediului, care contribuie la imbunatatirea calitatii aerului si a apei, la reducerea poluarii, la cresterea eficientei energetice, la extinderea spatiilor verzi si a zonelor impadurite sau ecologizarea zonelor naturale/spatiilor publice.

Ai o idee de proiect care imbunatateste sau mentine in buna stare conditiile de mediu in zona in care locuiesti? Te sprijinim daca propui (fara a te limita la lista de mai jos):

• actiuni de incurajare a folosirii resurselor naturale intr-un mod cat mai eficient;
• actiuni care contribuie la reducerea poluarii;
• activitati de extindere a spatiilor verzi si a zonelor impadurite;
• ecologizarea unor zone naturale/spatii publice;
• masuri de reducere a materiei prime naturale folosite;
• actiuni de protejare a mediului inconjurator si incurajarea initiativelor eco;
• solutii pentru inlocuirea resurselor epuizabile cu surse de energie regenerabila, in folosul comunitatii;
• management al deseurilor (transport, depozitare si reutilizare);
• amplasarea de puncte de colectare selectiva ale deseurilor si utilizarea lor eficienta;
• solutii creative de reciclare si refolosire a resurselor, cu reducerea impactului negativ asupra mediului;
• initiative menite sa ridice calitatea aerului, apei si a solului din zona localitatii tale;
• solutii care folosesc inovatia tehnologica pentru protectia mediului;
• proiecte pentru cresterea/imbunatatirea eficientei energetice.

Buget

Atat persoanele fizice, cat si organizatiile non-guvernamentale, institutiile publice si de invatamant pot propune proiecte cu bugete de:

• maxim 5.000 euro;
• maxim 15.000 euro.

Valoarea totala a granturilor oferite de OMV Petrom pentru a finanta ”Idei din Tara lui Andrei” in editia din 2016 este de 150.000 euro.

Vor fi alocate 2 categorii de finantari:

• de pana la 5.000 euro;
• de pana la 15.000 euro, in limita sumei totale de 150.000 euro.

Toate sumele exprimate in euro sunt calculate la un curs de schimb valutar de 1 EUR = 4,5 RON.

Conditia pentru ambele categorii de finantare este ca activitatile si resursele necesare implementarii proiectului propus sa fie estimate in mod realist, eficient si detaliate corespunzator, iar costurile trecute in buget sa fie cele necesare si reale din piata.

Perioada de implementare a unui proiect

Proiectele castigatoare, care beneficiaza de finantare, trebuie sa fie implementate in termen de maxim 1 an (12 luni) de la data semnarii contractului de finantare.

Criterii de eligibilitate

Pentru proiecte cu buget pana la 5.000 euro:

• Participantul in calitate de persoana fizica a incheiat un acord cu o organizatie gazda ce are personalitate juridica – organizatie neguvernamentala (asociatie, fundatie sau federatie), institutie de invatamant (scoala, universitate etc.) sau institutie publica (primarie, consiliu local etc.); in cazul institutiilor de invatamant fara personalitate juridica, se va incheia un contract tripartit, ce va include si structura de coordonare de care aceasta din urma apartine; • Informatiile furnizate in formularul de participare sunt clare, relevante si la obiect;
• Suma solicitata pentru implementarea proiectului nu depaseste 5.000 euro;
• Formularul de participare a fost completat integral pana la termenul limita;
• Un participant se poate inscrie in competitie pentru finantarea unui singur proiect in cadrul unei editii a competitiei „Idei din Tara lui Andrei”;
• Organizatiile neguvernamentale participante sau cele partenere, institutiile publice si institutiile de invatamant partenere trebuie sa aiba un raport anual sau un alt mecanism de raportare transparenta a activitatii organizatiei; • Implementarea proiectului va fi demarata in primele 2 luni de la primirea finantarii;
• In cadrul proiectului propus nu exista alti finantatoricompanii cu statutul de finantatori sau parteneri unici/principali;
• Perioada propusa pentru implementarea proiectului nu depaseste 1 an (12 luni) de la data la care au fost demarate primele activitati.

Pentru proiecte cu buget pana la 15.000 euro

La criteriile de mai sus, se adauga urmatoarele:

• Participantii (organizatiile/institutiile sau persoanele implicate/membrii echipei de proiect) trebuie sa aiba experienta de minim 2 ani si/sau expertiza specifica in derularea de proiecte si actiuni in domeniul respectiv pentru a fi eligibili pentru finantarile de 15.000 euro;
• Suma solicitata pentru implementarea proiectului nu depaseste 15.000 euro;
• Contributia organizatiei/institutiei participante si/sau a partenerilor acesteia in proiectul propus este de minim 5% din valoarea acestuia; aceasta inseamna ca finantarea solicitata din partea programului va contribui in proportie de maxim 95% la realizarea proiectului respectiv, restul de minim 5% revenind in responsabilitatea aplicantului (contributia poate consta in resurse financiare, umane/timp si implicare voluntara, materiale/bunuri mobile si imobile. Recomandam ca solicitantul finantarii sa cuantifice aceste resurse, aratand finantatorului valoarea/ contravaloarea acestora, in economia bugetului total al proiectului).

Proiectele care nu indeplinesc unul sau mai multe dintre criteriile de eligibilitate mentionate anterior vor fi respinse automat. Proiectele care indeplinesc toate criteriile de eligibilitate, cumulativ, vor fi acceptate pentru a fi incluse in procesul de selectie.

Ce proiecte NU pot fi finantate in cadrul programului „Idei din Tara lui Andrei”?

Urmatoarele tipuri de proiecte NU sunt eligibile:

• Proiecte care nu se inscriu in domeniile de finantare, obiectivele si activitatile acestui program;
• Proiecte care nu sunt redactate pe baza formularului tip al concursului sau al caror formular de inscriere nu a fost completat integral;
• Proiecte care isi propun exclusiv sau in principal renovare sau alte tipuri de investitie in cladiri;
• Cereri de finantari individuale (ex. burse, sponsorizari pentru calatorii, pentru studiu sau participarea la ateliere, seminarii, conferinte, congrese etc.);
• Proiecte pentru ajutoare de urgenta;
• Evenimente singulare: conferinte, activitati de cercetare, studii de fezabilitate, alte actiuni sau activitati singulare fara impact direct asupra grupului tinta;
• Activitati de imprumut sau de refinantare (adica folosirea fondurilor pentru a acorda finantari nerambursabile, credite sau imprumuturi altor organizatii sau persoanelor fizice/juridice);
• Activitati sau proiecte curente (in curs de desfasurare) ale solicitantului, organizatiei gazda si/ sau partenerilor sau ale unor terte parti, care au deja finantare din alte surse (dubla finantare);
• Proiecte care au fost deja implementate sau cheltuieli retroactive ale unor proiecte incheiate;
• Proiecte de natura politica;
• Proiecte de natura religioasa;
• Proiecte care au natura partizana sau care conditioneaza sprijinul si actiunile de apartenenta la anumite partide politice, culte, ideologii religioase, etnice/de alta natura;
• Proiecte care instiga la xenofobie, rasism, violenta, ura;
• Proiecte cu mesaj discriminatoriu fata de anumite categorii sociale/etnice;
• Proiecte care incurajeaza consumul de alcool sau orice fel de substante interzise prin lege;
• Proiecte care, integral sau prin anumite activitati, sunt subiect al unui conflict de interese;
• Proiecte care se desfasoara in afara Romaniei;
• Proiecte care au beneficiari in afara Romaniei.

Care sunt criteriile de selectie care vor fi folosite pentru departajarea propunerilor?

• Relevanta se refera la:

• masura in care proiectul raspunde unor nevoi sau unor probleme locale, masura in care proiectul propus raspunde in acelasi timp si prioritatilor mentionate in Regulament de catre Organizator si se incadreaza in unul sau ambele domenii de concurs: educatie profesionala si mediu. Identificarea unei probleme reale si importante poate fi sustinuta prin rezultatele unor studii si cercetari, prin consultari la nivelul comunitatii si/ sau prin experienta proprie (observatie, discutii etc.);
• masura in care proiectul raspunde categoriei (propune solutii pentru utilizarea eficienta a resurselor naturale/inoveaza pentru protectia mediului/pregateste beneficiarii pentru a fi mai angajabili sau creeaza locuri de munca/creeaza mecanisme antreprenoriale (afaceri sau activitati generatoare de venit) care, dincolo de venituri, genereaza locuri de munca si rezolva o problema sociala a unei comunitati);

• Obiective SMART: obiectivele trebuie sa fie specifice, masurabile, tangibile in limita celor 5.000/15.000 de euro, realiste si incadrate in timp – maximum 1 an (12 luni) de la data primirii finantarii si de la demararea primelor activitati.

Planificare realista a activitatilor: prin raportare la capacitatea solicitantului.

• Buget realist si transparent: acest criteriu se refera la modul in care activitatile/resursele necesare implementarii activitatilor se reflecta in buget. Costurile trecute in buget sunt cele necesare si reale din piata. In cazul proiectelor cu buget de pana la 15.000 euro, contributia proprie (a solicitantului si/ sau a partenerilor acestuia) trebuie sa fie evidentiata prin mentionarea sursei/lor si cuantificarea valorii/ contravalorii financiare specifice, in mod realist si transparent. Contributia financiara este inscrisa in rubrica dedicata din formularul de buget, iar contributia in natura – detaliata explicit in rubrica legata de resurse mobilizate din comunitate.

• Sustenabilitatea proiectului: constituie masura in care rezultatele, efectele, activitatile sau actiunile din cadrul proiectului propus au potential sa reziste in timp si dupa incheierea finantarii. Acest criteriu este echivalent cu potentialul de sustinere a efectelor proiectului, prin crearea unor comportamente, structuri sau mecanisme functionale, posibil de extins.
• Cofinantare si sustinere din partea partenerilor – in ce masura organizatia sau institutia partenera asigura cofinantarea ori suportul, de orice alta natura, pentru atingerea obiectivelor propuse.
• Parteneriat – relevanta partenerilor pentru obiectivele vizate.
• Originalitate: in ce masura sunt inovatoare solutiile propuse pentru nevoile identificate.

• Impactul: se refera la produsele/rezultatele proiectului, adica la schimbarile potential generate atat pe termen scurt, cat mai ales mediu si lung, la efectele pozitive sau negative pe care le poate induce, la cele intentionate sau neintentionate. Relevant este si numarul beneficiarilor directi si indirecti care sunt influentati de catre transformarea proiectului in realitate. Atingerea obiectivelor propuse reprezinta premise pentru impact, insa efectele preconizate sunt cele care ofera dimensiunea acestui criteriu. Esential este ca proiectul sa creasca in timp, iar comunitatea sa beneficieze pe termen lung de impactul social, educational si de mediu generat de acesta. Impactul social in special trebuie sa fie semnificativ, astfel incat sa poata fi demonstrat, masurat si comunicat in mod clar.

• Nota: Intrebarile-cheie pentru care trebuie sa aflam raspuns in propunerea de proiect sunt: „Ce schimbari vor fi generate, realist, de activitatile proiectului? Ce va fi diferit ca urmare a implementarii acestuia si nu ca urmare a altor factori? Vietile cator oameni vor fi schimbate in bine si cum anume, in mod direct, dar si indirect, in urma implementarii proiectului propus?”

Experienta, expertiza, competenta, reputatia, ca si (in cazul in care aplicantul este o persoana juridica) capacitatea organizationala: se refera la activitatile relevante desfasurate in prealabil de catre aplicanti si (dupa caz) de catre partenerii lor (organizatii neguvernamentale – asociatii, fundatii sau federatii – sau primarii/consilii locale, institutii publice si institutii de invatamant), rezultatele si impactul lor – indeosebi pe plan social. De asemenea, vor fi punctate existenta unei echipe de proiect puternice, stabile, experienta in domeniul implementarii de proiecte in beneficiul comunitatii, experienta si expertiza relevante pentru domeniul de finantare vizat si tipul activitatilor propuse prin proiect.

• Motivatia (fie ca participantul este persoana fizica sau persoana juridica, inclusiv ca organizatie gazda): descrierea personala si/sau a intereselor si a activitatilor derulate anterior sau in mod curent, dorinta si capacitatea de a implementa proiectul propus.

Cheltuieli eligibile/neeligibile in cadrul programului „Idei din Tara lui Andrei”

Reguli de bugetare si eligibilitatea cheltuielilor:

• Fiecare cerere de finantare va include si detalierea cheltuielilor eligibile, prezentate in Bugetul proiectului; • Bugetul total al proiectului va include costuri totale (inclusiv TVA);
• Bugetul cuprinde atat costurile acoperite din finantarea solicitata, cat si costurile reprezentand contributia financiara proprie a solicitantului si/sau partenerilor;
• Contributia in natura se detaliaza numai in cererea de finantare, precizandu-se sursa acesteia (de ex. contributie proprie a solicitantului, a partenerilor sau din partea autoritatilor publice, agentilor economici etc.). Costurile de constructie, extindere, renovare si amenajare, respectiv de achizitionare sau inchiriere a unor imobile/spatii/obiective sunt considerate eligibile doar in masura in care acestea reprezinta o componenta esentiala pentru proiect (ex. spatiu in incinta caminului cultural unde se doreste amenajarea unui centru comunitar unde localnicii pot desfasura activitati generatoare de venit) si numai cu conditia ca respectivele obiective de infrastructura sa fie in proprietatea sau date in folosinta beneficiarului si/sau partenerilor (cu acte doveditoare); Taxele pentru obtinerea autorizatiei de constructie reprezinta cheltuieli eligibile;
• Achizitia sau inchirierea de autovehicule este permisa doar daca este in beneficiul direct al proiectului/are impact direct asupra beneficiarilor din grupul tinta;
• Costurile aferente componentei de dezvoltare organizationala a proiectului nu pot depasi 15% din suma solicitata prin aceasta runda de finantare si trebuie sa fie relevante in contextul proiectului propus.

Pentru a fi eligibile, cheltuielile proiectului trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

• Sa fie necesare pentru derularea proiectului, sa fie prevazute in Bugetul proiectului si sa respecte principiile unui management financiar sanatos, in special in privinta eficientei economice si a raportului cost/beneficii;
• Sa fie efectuate exclusiv de catre solicitant si/sau partenerii acestuia;
• Sa fie efectuate exclusiv in perioada de implementare a proiectului – asa cum este definita in contractul de grant si sa fie platite in perioada cuprinsa intre data semnarii contractului de grant si data prevazuta pentru incheierea proiectului;
• Sa fie identificabile si verificabile, sa fie sustinute de documentele justificative originale (facturi, chitante, bonuri etc.), conform reglementarilor nationale in vigoare si sa fie inregistrate in contabilitatea solicitantului si ale partenerilor acestuia (daca este cazul);
• Pentru transparenta utilizarii fondurilor si evitarea conflictelor de interese, pentru echipamente sau servicii care depasesc suma de 4.500 lei se va aplica procedura achizitiei simple (achizitie directa, cu solicitarea a trei oferte distincte);
• Sa reflecte costurile reale si sa fie calculate proportional cu activitatea sustinuta in cadrul proiectului (de ex: in cazul in care contabilul organizatiei desfasoara si alte sarcini, care nu au legatura cu proiectul, numai o parte din remuneratia acestuia poate fi considerata eligibila).

Eligibilitatea cheltuielilor administrative si a celor de dezvoltare organizationala:

• Cheltuielile administrative (de ex. comunicare, posta, utilitati, cheltuieli de protocol, ca si alte cheltuieli care contribuie la realizarea proiectului, dar care nu sunt cheltuieli directe) sunt permise in cuantum de maxim 5% din suma solicitata prin grant;
• In cazul in care proiectul contine o componenta de dezvoltare organizationala, cheltuielile aferente acestei componente trebuie sa fie relevante (si) in contextul proiectului propus si pot insuma cel mult 15% din suma totala solicitata (in plus fata de cheltuielile administrative);
• Pentru proiectele cu buget de pana la 15.000 euro, pentru componenta de dezvoltare organizationala, cheltuielile pentru resurse materiale nu pot reprezenta mai mult de jumatate din suma aferenta componentei, adica 7.5% din suma totala solicitata. In aceasta categorie de buget pot fi incluse:
• achizitionarea de echipamente de birou si echipamente electronice (calculator, scanner, imprimanta, copiator, camera foto-video, videoproiector, ecran de proiectie etc.);
• alte tipuri de resurse materiale care contribuie la dezvoltarea capacitatii organizatiei / institutiei.
• Cheltuielile de dezvoltare organizationala vor fi detaliate in categoria aferenta din buget si justificate explicit in cererea de finantare.

Nota: Pentru a asigura buna gestionare a finantarii, toti aplicantii au obligatia sa dispuna de un responsabil financiar dedicat, care poate actiona voluntar (identificat nominal in proiect) sau poate fi contractat fie cu Contract individual de munca, fie cu Contract de prestari servicii. In cazul beneficiarilor cu personalitate juridica, acestia trebuie sa dispuna de un contabil autorizat.

Castigatorul unui grant are obligatia sa tina o evidenta financiar-contabila separata (distincta fata de cea generala a organizatiei – unde este cazul) a veniturilor si cheltuielilor aferente proiectului, care sa poata fi prezentata, la cerere, finantatorului.

Urmatoarele tipuri de cheltuieli NU sunt eligibile:

• costuri de chirie pentru sediul unei organizatii sau institutii;
• investitiile in sedii, constructii sau alte spatii si obiective, daca aceste cheltuieli nu sunt in beneficiul direct al proiectului sau nu au impact direct asupra beneficiarilor vizati din grupul tinta;
• achizitia sau inchirierea de autovehicule, in afara cazurilor in care aceasta este in beneficiul direct al proiectului/are impact direct asupra beneficiarilor din grupul tinta; costuri deja finantate din/prin alte proiecte/finantari/ sponsorizari;
• dobanzi datorate bancilor sau altor institutii financiare nebancare;
• credite catre terte parti;
• amenzi si penalitati;
• datorii de orice fel si provizioane pentru pierderi sau datorii;
• orice costuri efectuate inainte de semnarea contractului de finantare pentru activitatile din proiect si respectiv dupa incheierea perioadei de derulare a proiectului;
• burse individuale sau taxe de participare;
• costuri cu tratamente medicale individuale;
• ajutor umanitar;
• activitati de prozelitism;
• premii in bani;
• costuri de amortizare si leasing;
• taxa pe valoarea adaugata si alte taxe si impozite care pot fi recuperate de catre beneficiar si/sau partener/i, potrivit reglementarilor legale in vigoare;
• salarii pentru reprezentantii aplicantului, organizatiei gazda sau partenerilor (pot fi acoperite doar onorarii pentru eventuali specialisti necesari pentru desfasurarea unor activitati, care nu pot fi gasiti ca voluntari in cadrul organizatiilor/institutiilor participante sau in comunitate, ca de exemplu: contabil, formator, instructor de abilitati etc.).

Procedura de inscriere

Va puteti inscrie in competitie prin completarea online a formularului din sectiunea „Idei din Tara lui Andrei” a site-ului www.taraluiandrei.ro in perioada 17 octombrie – 17 noiembrie 2016, pana la ora 18:00.

Cum sunt alesi castigatorii competitiei?

Desemnarea proiectelor castigatoare va avea loc in urma:
• votului public, in proportie de 30%;
• jurizarii, in proportie de 70%.

Votarea proiectelor se va realiza prin intermediul site-ului competitiei www.taraluiandrei.ro in perioada 23 noiembrie – 1 decembrie 2016, pana la ora 18:00.

Jurizarea proiectelor va avea loc in perioada 23 noiembrie – 6 decembrie 2016. Castigatorii vor fi anuntati in data de 7 decembrie 2016.

Calendarul competitiei

• Perioada de inscriere: 17 octombrie – 17 noiembrie 2016, pana la ora 18:00;
• Perioada de votare: 23 noiembrie – 1 decembrie 2016, pana la ora 18:00;
• Perioada de jurizare: 23 noiembrie 2016 – 6 decembrie 2016;
• Data anuntarii castigatorilor: 7 decembrie 2016.

DOCUMENTATIE

Puteti descarca urmatoarele documente utile:

Website-ul programului

Ghidul programului

Finantator: OMV Petrom
Sursa: Tara lui Andrei

[caseta-final-fise]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.