Impreuna pe piata muncii, AP 6 “Promovarea incluziunii sociale”, DMI 6.2 “Imbunatatirea accesului si a participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii”

ATENTIONARE: Acest program nu este activ in acest moment!

Introducere

In cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte strategice sunt promovate proiecte care
urmaresc facilitarea accesului pe piata muncii a grupurilor vulnerabile in vederea evitarii
excluziunii si marginalizarii sociale, dezvoltarea si furnizarea programelor de formare pentru
dezvoltarea competentelor si calificarilor de baza, promovarea unei piete inclusive a muncii,
precum si dezvoltarea oportunitatilor de integrare sociala si profesionala a grupurilor vulnerabile.

Obiectivele programului

Proiectele promovate in cadrul acestei cereri de propuneri vor contribui la promovarea
urmatoarelor operatiuni orientative:

 • Dezvoltarea programelor specifice, inclusiv stimulente pentru angajatori, pentru
  (re)integrarea pe piata muncii a grupurilor vulnerabile, in special a populatiei rome,
  persoanelor cu dizabilitati si tinerilor peste 18 ani care au parasit sistemul de stat de
  protectie a copilului;
 • Programe de formare pentru dezvoltarea competentelor si calificarilor de baza pentru
  grupurile vulnerabile;
 • Masuri de acompaniere in vederea identificarii si mentinerii unui loc de munca (sprijin
  pentru membrii de familie aflati in ingrijire, servicii de asistenta si alte activitati asociate
  care permit individului sa participe pe piata muncii);
 • Sprijin special pentru dezvoltarea unor noi locuri de munca protejate in intreprinderi.

AP 6 urmareste dezvoltarea programelor specifice pentru dezvoltare personala, atat in scopul
consolidarii motivatiei pentru participarea la educatie si formare profesionala cat si in vederea
integrarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii. Scopul final al acestei AP este facilitarea
accesului pe piata muncii si promovarea unei societati inclusive si coezive bazate pe intelegerea si
respectarea la nivel general a drepturilor omului.

Acest DMI vizeaza facilitarea accesului la ocupare pentru persoanele care apartin grupurilor
vulnerabile, in scopul evitarii excluziunii sociale, marginalizarii, discriminarii si riscului de saracie.

Solicitanti eligibili

In cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte categoriile de beneficiari eligibili sunt:

 • Cooperative sociale, asociatii de intrajutorare, ONG-uri (asociatii si fundatii);
 • Biserici in calitate de furnizori de servicii sociale;
 • Furnizori de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca, publici si
  privati, acreditati;
 • Institutii si organizatii membre ale Pactelor Regionale si Parteneriatelor Locale pentru
  Ocupare si Incluziune Sociala;
 • MMFES si structuri/agentii subordonate/coordonate de acesta;
 • Agentii/institutii guvernamentale cu atributii in domeniul ocuparii si incluziunii sociale;
 • Comitete Sectoriale;
 • Culte si asociatii religioase;
 • Autoritati publice locale;
 • Organizatii sindicale si patronate;
 • Administratia Nationala a Penitenciarelor si institutii subordonate;
 • Furnizori de FPC publici si privati autorizati;
 • Furnizori de servicii sociale publici/privati;
 • Intreprinderi, in special IMM-uri si asociatii ale IMM-urilor.
 • Activitati eligibile

  Activitati eligibile:

  • Dezvoltarea si furnizarea ofertelor individualizate de formare profesionala care vizeaza
   nevoile specifice ale grupurilor vulnerabile, inclusiv dezvoltarea competentelor de baza si
   certificarea acestora;
  • Activitati de motivare pentru grupurile vulnerabile pentru a se integra/reintegra pe piata
   muncii, inclusiv asistenta in cautarea unui loc de munca;
  • Activitati care vizeaza reconversia profesionala a lucratorilor cu calificari redundante, in
   special pentru persoanele cu risc de excluziune sociala;
  • Consiliere si asistenta pentru dezvoltarea de noi locuri de munca protejate in intreprinderi;
  • Activitati pentru dezvoltarea serviciilor de ingrijire/asistenta pentru persoanele
   dependente pentru a sustine participarea pe piata muncii a persoanelor cu risc de
   excluziune sociala;
  • Organizarea de grupuri de sprijin si grupuri de sprijin reciproc pentru furnizarea serviciilor
   de informare si consiliere profesionala;
  • Dezvoltarea standardelor de calitate a serviciilor de integrare pe piata muncii asigurate de
   furnizorii de servicii sociale;
  • Studii si expertiza care vizeaza evaluarea impactului si eficacitatii masurilor si
   interventiilor suport oferite persoanelor supuse riscului de excluziune sociala;
  • Formarea profesionala a personalului furnizorilor de servicii sociale (inclusiv ONG-uri si
   voluntari);
  • Formare profesionala, grupuri de lucru educative, pentru persoanele supuse riscului de
   excluziune sociala;
  • Dezvoltarea si implementarea activitatilor pentru prevenirea parasirii timpurii a scolii de
   catre tineri, inclusiv pentru combaterea disfunctiilor sociale, cum ar fi consumul de droguri
   si alcool, comiterea de infractiuni etc.;
  • Campanii pentru promovarea voluntariatului in activitatile dedicate integrarii pe piata
   muncii a persoanelor supuse riscului de excluziune sociala;

  • Dezvoltarea si promovarea formelor alternative de ocupare adaptate la nevoile
   persoanelor vulnerabile – munca la distanta, munca prin internet, ocupare cu norma
   redusa;
  • Dezvoltarea si promovarea diferitelor forme de cooperare intre angajatori, patronate,
   organizatii sindicale, ONG-uri (asociatii si fundatii) si alti actori relevanti pe piata muncii in
   vederea identificarii si promovarii oportunitatilor de ocupare pentru grupurile vulnerabile;
  • Activitati in scopul schimbarii atitudinii sociale privind grupurile vulnerabile, in special in
   ceea ce priveste mediul de lucru, inclusiv campanii de informare si promovare indreptate
   catre angajatori si angajatii acestora, comunitatile locale si factorii de decizie;
  • Campanii pentru promovarea unui stil de viata sanatos, prevenirea riscurilor de
   imbolnavire si promovarea necesitatii controalelor medicale regulate;
  • Cercetari si studii privind nevoile specifice ale diferitelor grupuri vulnerabile in domenii
   precum: noi forme si conditii de reabilitare profesionala si metode de lucru cu persoanele
   vulnerabile etc.;
  • Activitati pentru dezvoltarea potentialului profesional al persoanelor vulnerabile si pentru
   identificarea si dezvoltarea oportunitatilor de ocupare, inclusiv formare profesionala,
   grupuri de lucru, asistenta, consiliere etc.;
  • Formare profesionala si grupuri de lucru pentru organizatii relevante precum furnizorii de
   servicii de ocupare, furnizorii de servicii de medicina a muncii, institutiile administratiei
   locale, angajatori care incadreaza persoane vulnerabile etc., pentru a le imbunatati
   acestora competentele si modalitatea de abordare in activitatea desfasurata cu sau pentru
   persoanele vulnerabile si familiile acestora;
  • infiintarea, dezvoltarea si sustinerea Centrelor de Incluziune Sociala pentru persoanele
   supuse riscului de marginalizare si excluziune sociala, in special in zonele rurale si in
   comunitatile izolate si marginalizate;
  • Dezvoltarea si furnizarea serviciilor care faciliteaza accesul persoanelor vulnerabile la
   formare profesionala;
  • Dezvoltarea si implementarea activitatilor specifice si personalizate dedicate integrarii
   sociale si pe piata muncii a imigrantilor;
  • Proiectele care se adreseaza persoanelor vulnerabile vor include masuri de acompaniere,
   precum sprijin pentru membrii de familie aflati in ingrijire, servicii de asistenta si alte
   activitati asociate care permit persoanelor vulnerabile sa participe pe piata muncii;
  • Activitati inovatoare, interregionale si transnationale in vederea imbunatatirii accesului si
   participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii.
  Conditii de finantare

  Alocarea financiara pentru aceasta cerere de propuneri de proiecte este 22.796.284,6 lei din
  care 91,40% din Fondul Social European si 8,60% din co-finantarea nationala. Valoarea totala eligibila a unui proiect strategic poate fi cuprinsa intre:

  – Minim 1.850.000 Lei;

  – Maxim 18.500.000 Lei.

  Durata maxima de implementare a unui proiect este de maxim 3 (trei) ani.

  Pentru aceasta cerere de propuneri de proiecte, valoarea contributiei
  solicitantului este:

  • 2% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile daca reprezentati o persoana juridica de
   drept public;
  • 2% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile daca reprezentati o persoana juridica de
   drept privat fara scop patrimonial;
  • 5% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile daca reprezentati o persoana juridica de
   drept privat, altele decat cele fara scop patrimonial.
  Termene limita

  Toate cererile de finantare nerambursabila pentru POS DRU se
  completeaza si se transmit on-line. In acest sens accesati pagina de internet a
  AM POS DRU www.fseromania.ro, sectiunea “Cerere de propuneri de proiecte”. Cererile de Finantare transmise prin orice alte mijloace vor fi respinse. Sistemul informatic va bloca transmiterea cererilor de finantare dupa
  expirarea termenului limita de transmitere on-line a cererilor de finantare,
  prevazut pentru aceasta cerere de propuneri de proiecte, respectiv 17 martie 2008 ora
  17:00. Declaratiile (anexele 2-6) tiparite, semnate, datate si stampilate si Acordul de
  Parteneriat completat, semnat, datat si stampilat vor fi primite prin servicii de
  curierat de catre AM POS DRU, la adresa Romania, Bucuresti, Str. Calea Plevnei nr.
  46-48, sector 1, numai pana la data de 20 martie 2008 inclusiv, ora 16:00.

  Finantator: Uniunea Europeana
  Sursa: Fseromania.ro
  Informatii suplimentare
  Folositi instrumentele urmatoare pentru a obtine detalii complete despre acest program de finantare

  Lasă un răspuns

  Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

  Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.