Bani pentru activitati non-agricole in mediul rural

Deschiderea in mediul rural a unui coafor , a unui salon de masaj, a unui service auto sau alte afaceri pot fi pornite cu bani europeni din FEADR (Fondul European de Dezvoltare Rurala)

AXA 3 Calitatea vietii in zonele rurale si diversificarea economiei rurale

Obiectivele masurii 3.1.2.

Obiectivul general al masurii vizeaza dezvoltarea durabila a economiei rurale prin incurajarea activitatilor non-agricole, in scopul cresterii numarului de locuri de munca si a veniturilor aditionale.

Obiective specifice

a) Crearea si mentinerea locurilor de munca in spatiul rural;
b) Cresterea valorii adaugate in activitati non-agricole;
c) Crearea si diversificarea serviciilor pentru populatia rurala prestate de catre micro-intreprinderi.

Obiective operationale:
– Crearea de micro-intreprinderi precum si dezvoltarea celor existente in sectorul non-agricol, in spatiul rural;
– Incurajarea initiativelor de afaceri promovate, in special de catre tineri si femei;
– Incurajarea activitatilor mestesugaresti si a altor activitati traditionale;
– Reducerea gradului de dependenta fata de agricultura.

Sprijinul activitatilor non-agricole in spatiul rural prin intermediul dezvoltarii micro-intreprinderilor atat nou create cat si existente.

Actiunile prevad:

i. Investitii in activitati non-agricole productive cum ar fi:
– Industria usoara (articole de pielarie, incaltaminte, lana, blana, tricotaje, produse de uz gospodaresc, produse odorizante etc.);
– In activitati de procesare industriala a produselor lemnoase – incepand de la stadiul de cherestea (ex. mobila);
– Mecanica fina, asamblare masini, unelte si obiecte casnice, producerea de ambalaje etc.

ii. Investitii pentru dezvoltarea activitatilor mestesugaresti, de artizanat si a altor activitati traditionale non-agricole cu specific local (prelucrarea fierului, lanii, olaritul, brodatul, confectionare instrumente muzicale traditionale etc.), precum si marketingul acestora (mici magazine de desfacere a propriilor produse obtinute din aceste activitati).

iii. Servicii pentru populatia rurala cum ar fi:

– Servicii de croitorie, frizerie, cizmarie;
– Servicii de conectare si difuzare internet;
– Servicii de mecanizare, transport (altele decat achizitia mijloacelor de transport) protectie fitosanitara, insamantare artificiala a animalelor;
– Servicii reparatii masini, unelte si obiecte casnice.

De asemenea, va fi sprijinita achizit ionarea de echipamente de producere a energiei din alte surse regenerabile decat biocombustibilii, numai ca parte componenta a proiectelor.

Beneficiari

– Micro-intreprinderile asa cum sunt definite in Recomandarea Comisiei (CE) nr. 361/2003 si in legislatia nationala in vigoare (avand mai putin de 10 angajati si o cifra de afaceri anuala neta sau active totale avand o valoare de pana la 2,0 milioane Euro).

– Persoane fizice (neinregistrate ca agenti economici) – care se vor angaja ca pana la data semnarii contractului de finantare sa se autorizeze cu un statut minim de persoana fizica autorizata si sa functioneze ca micro-intreprindere.

Descrierea tipului operatiunilor

Se vor sprijini operat iuni legate de:

– Investitii corporale (constructia, modernizarea, extinderea cladirilor in scop productiv; dotarea aferenta cu echipamente, utilaje etc., inclusiv achizitionarea in leasing a acestora);
– Investitii necorporale (softw are, patente, licente etc.), inclusiv achizitionarea in leasing a acestora.

Criterii de eligibilitate:

– Micro-intreprinderile, atat cele existente cat si cele nou infiintate, trebuie sa fie inregistrate si sa-si desfasoare activitate propusa prin proiect, in spatiul rural;

– Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei;

– Micro-intreprinderea trebuie sa nu fie in dificultate;

– Beneficiarul sau responsabilul de proiect sa faca dovada detinerii de aptitudini manageriale/marketing sau in acord cu activitatea propusa prin proiect (experienta/cursuri de formare profesionala absolvite – cel putin nivel de initiere, cursuri de calificare etc.) sau sa le dobandeasca pana la efectuarea ultimei plati;

– Beneficiarul trebuie sa prezinte toate avizele si acordurile necesare investitiei respective;

– Beneficiarul trebuie sa prezinte avizele/autorizatiile de mediu, necesare investitiei;

– Beneficiarul trebuie sa dovedeasca dreptul de proprietate asupra terenului pe care urmeaza sa realizeze investitia sau dreptul de concesiune pe o perioada de cel putin 10 ani;

– Beneficiarul sa declare pe proprie raspundere ca va asigura cofinantarea proiectului;

– Beneficiarul trebuie sa declare pe proprie raspundere faptul ca suma totala a ajutorului public nerambursabil accesat de catre acesta nu depaseste 200.000 Euro (100.000 Euro pentru activitatile din sectorul transportului rutier) pe o perioada de pana la 3 ani fiscali.

Activitati neeligibile

– Activitati sprijinite prin masurile Axei 1 si Axei 2 ale PNDR respectiv agricole;
– Fabricarea bauturilor alcoolice si a berii;
– Fabricarea produselor din tutun;
– Fabricarea armamentului si munitiei;
– Baterea monedelor;
– Activitati de turism si recreationale legate de activitatea turistica;
– Actiuni exclusiv de comert si intermedieri comerciale, cu exceptia vanzarii de produse obtinute din propriul proces productiv;
– Intermedieri financiare;
– Tranzactii imobiliare;
– Cercetare-dezvoltare;
– Administratie publica si aparare;
– Asigurari sociale din sistemul public;
– Jocurile de noroc si pariurile precum si activitat ile recreative legate de acestea;
– Activitati ale organizatiilor si organismelor extrateritoriale;
– Activitati de pescuit si/sau acvacultura;
– Investitii legate de prelucrarea primara a lemnului pana la stadiul de cherestea;
– Activitati in industria extractiva de produse energetice;
– Producerea de energie din surse regenerabile ca activitate principala, in scopul vanzarii;
– Activitati de fabricare a produselor de cocserie, a produselor obtinute din acestea si a combustibililor nucleari;
– Restaurarea, consolidarea si conservarea obiectivelor de patrimoniu cultural din grupa B si natural din spatiul rural.

Cheltuieli neeligibile

– Impozite si taxe fiscale;
– Costuri operationale, inclusiv costuri de intretinere si chirie;
– Comisioane bancare, costurile garantiilor si cheltuieli similare;
– Cheltuieli pentru cumpararea de echipament second – hand;
– Achizitionarea de teren/cladiri;
– Achizitia de vehicule pentru transportul rutier de marfuri pentru a presta servicii de transport in numele tertilor si de mijloace de transport pentru persoane, ca si activitate principala;
– Achizitia de mijloace de transport pentru uz personal;
– TVA, cu exceptia TVA-ului nedeductibil, in cazul in care este in mod real si definitiv suportat de catre beneficiari, altii decat persoanele neimpozabile, conform art.71 (3), lit. a) din Regulamentul (CE) nr.1698/2005;
– Costuri de schimb valutar, taxe si pierderi ocazionate de schimburile valutare asociate contului euro APDRP;
– Contributia in natura;
– Costurile aferente unui contract de leasing: taxa de management, dobanzi, prima de asigurare etc.
– Costuri realizate inainte de aprobarea proiectului, cu exceptia studiilor tehnice, a planurilor de afaceri si a studiilor de fezabilitate;
– Costuri privind inchirierea de masini, utilaje, instalatii si echipamente;
– Investitii privind operatiunile de simpla inlocuire in conformitate cu art. 55 din Regulamentul (CE) nr. 1974/2006.

Intensitatea sprijinului

Intensitatea ajutorului public nerambursabil va fi de pana la 70% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi:

– 50.000 Euro/proiect daca beneficiarii sunt persoane fizice autorizate;
– 100.000 Euro/proiect pentru micro-intreprinderile care isi desfasoara activitatea in sectorul transportului rutier;
– 200.000 Euro/proiect pentru alte micro-intreprinderi.

4 thoughts on “Bani pentru activitati non-agricole in mediul rural”

 1. fermier spune:

  buna am o casa in sat cu 3 hectare de gradina si as-i face o balta de pescuit. exista vreun program ca sa primesc bani nerambursabil?

 2. telescu spune:

  am facut un curs de pasticerie & inghetata in Italia si as dori sa deschit la mama in zona rurala un laborator cu magazin de desfacerea produselor de pasticerie si inghetata (produse italiane, adica torturi, prajituri,biscuiti, inghetata, ciocolata s.a.m.d.). As dori sa stiu daca pot uzufrui de fonduri europene pt a-mi deschide o activitate familiara. menzionez ca as vrea sa am distributie si in orasul Suceava. Daca pot beneficia de fonduri, care este procedura si ce trebue sa fac, unde trebue sa ma adresez ca sa ma folosesc de acest sprijin. Va multumesc!

 3. alex spune:

  intre pe aprdrp.ro l amasura 312 este acolo un ghid de solicitant si te vei lamuri cu tot citindu-l … ca s afaci proiectul va trebui sa apelezi cel mai probabil la o firma de specialitate
  dar trebuie sa urmaresti sa fie deschisa o sesiune de proiecte … adica sa se ceara proiecte de institutia in cauza

 4. ghita ionut spune:

  am primit mostenire de la bunicii mei o casa antrun sat pe langa craiova si as vre da ma deschid o afcere acolo eu nu am alta locuinta decat aceea sunt casatorit si lucrez ca mecanic auto . cum as putea sami fac propriul meu servis la sat

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.