Cecuri de inovare – Competitie 2012

cec1.jpg

ATENTIONARE: Acest program nu este activ in acest moment!

Fonduri nerambursabile pentru sustinerea IMM-urilor din sectorul productiv

Introducere
Cecurile de inovare sunt un instrument de finantare a transferului tehnologic catre firme mici si mijlocii folosit in mai multe tari sau regiuni europene.

Obiectivele programului
Scop:
Asigurarea unui instrument flexibil pentru sustinerea IMM-urilor din sectorul productiv in vederea modernizarii tehnologice si cresterii gradului de inovare. IMM-urile sunt incurajate sa dezvolte parteneriate cu institutii de cercetare si inovare in scopul de a crea produse si servicii inovatoare pe baza de tehnologii avansate. Cecurile de inovare pot fi eliberate in orice domeniu economic sau stiintific si vor conduce la o accelerare a transferului tehnologic intre institutii de cercetare si IMM-uri.

Obiective:
1. Incurajarea IMM-urilor de a investi in activitati de cercetare-dezvoltare;
2. Facilitarea formarii de colaborari si parteneriate intre IMM-uri si institutii de cercetare si inovare;
3. Exploatarea mai eficienta de catre IMM-uri a expertizei si cunoasterii generate de institutiile de cercetare;
4. Testarea conceptelor cuprinse in brevetele de inventii;
5. Valorificarea competentelor tehnico-stiintifice din sistemul de CDI in sectorul productiv prin asistarea IMM-urilor in procesul de dezvoltare si modernizare, prin achizitionarea de servicii, tehnologii si metode noi sau avansate;
6. Cre.terea productivitatii, competitivita.ii si a calitatii produselor obtinute la nivelul intreprinderilor mici si mijlocii;
7. Stimularea culturii antreprenoriale in cadrul institutiilor de cercetare si inovare din Romania;
8. Sprijinirea IMM-urilor inovatoare in vederea accesarii fondurilor publice si/sau private din alte surse/programe (Planul National de Cercetare Dezvoltare, Inovare, Fonduri structurale Axa 2, Fonduri private de investitii, Angel Investors, etc.).

Solicitanti eligibili
Pot beneficia de ajutor IMM-urile.

Beneficiarii pot colabora cu furnizori de servicii, organizatii de cercetare de drept public si de drept privat ce fac parte din sistemul national de cercetare-dezvoltare. O organizatie de cercetare este definita drept o entitate, precum o universitate sau un institut de cercetare, indiferent de statutul sau juridic (organizata conform dreptului public sau privat) sau de modul sau de finantare, al carei scop principal este de a realiza cercetare fundamentala, cercetare industriala sau dezvoltare experimentala si de a-si face cunoscute rezultatele prin predare, publicare sau transfer tehnologic; toate profiturile trebuie reinvestite in aceste activitati, in difuzarea rezultatelor sau in predare; intreprinderile care pot exercita influenta asupra unei astfel de organizatii, de exemplu prin calitatea lor de actionari sau membri ai organismului, nu se bucura de acces preferential la capacitatile de cercetare ale organizatiei in cauza sau la rezultatele cercetarilor acesteia.

In sistemul national de cercetare-dezvoltare sunt cuprinse urmatoarele categorii de unitati si institutii:
a) de drept public:
– institute nationale de cercetare-dezvoltare;
– institutii de invatamant superior de stat acreditate sau structuri de cercetare-dezvoltare ale acestora, fara personalitate juridica, constituite conform Cartei universitare;
– institute, centre sau statiuni de cercetare-dezvoltare din subordinea Academiei Romane sau a academiilor de ramura;
– alte institute, centre sau statiuni de cercetare-dezvoltare organizate ca institutii publice ori de drept public;
– centre internationale de cercetare-dezvoltare infiintate in baza unor acorduri internationale;
– institute sau centre de cercetare-dezvoltare organizate in cadrul societatilor nationale, companiilor nationale si regiilor autonome;
– alte institutii publice sau de drept public care au ca obiect de activitate si cercetarea-dezvoltarea ori structuri ale acestora legal constituite.

b) de drept privat:
– institutii de invatamant superior particulare acreditate sau structuri de cercetare-dezvoltare ale acestora, fara personalitate juridica, constituite conform Cartei universitare;
– institute sau centre de cercetare-dezvoltare fara scop patrimonial, recunoscute de utilitate publica;
– alte institute, centre sau statiuni de cercetare-dezvoltare organizate ca persoane juridice de drept privat, fara scop patrimonial;
– alte organizatii neguvernamentale, fara scop patrimonial, care au ca obiect de activitate si cercetarea-dezvoltarea sau structuri ale acestora legal constituite;
– societati comerciale care au ca principal obiect de activitate cercetarea-dezvoltarea;
– societati comerciale care au in obiectul de activitate si cercetarea-dezvoltarea sau structuri ale acestora legal constituite.

Activitati eligibile
Pot fi finantate activitati din urmatoarele categorii:
– Cercetare industriala;
– Dezvoltare experimentala;
– Studii de fezabilitate tehnica;
– Protectia drepturilor de proprietate intelectuala;
– Inovare de proces si organizationala in servicii;
– Procurarea de servicii suport si de consultanta pentru inovare.

Cheltuieli eligibile:
a) Cheltuieli directe:
– cheltuieli de personal;
– cheltuieli cu deplasarile;
– cheltuieli cu logistica ce includ cheltuieli de capital, cheltuieli privind stocurile si cheltuielile cu servicii executate de terti;
– cheltuieli privind stocurile: materii prime, materiale consumabile, inclusiv materiale auxiliare, combustibili utilizati direct in cadrul proiectului, piese de schimb, seminte si materiale de plantat sau furaje; obiecte de inventar; materiale nestocate; energia si apa utilizate in mod direct in cadrul proiectului; organisme vii, plante sau animale;
– cheltuieli de capital: dotari, echipamente, mobilier, calculatoare si accesorii si altele asemenea, conform legii; imobilizari necorporale: programe de calculator, licente, brevete si altele asemenea, conform legii;
– cheltuielile cu serviciile executate de terti numai pentru taxe de protejare a proprietatii intelectuale sau industriale, in tara sau in strainatate, si nu mai mult de 30% din valoarea cecului de inovare;
b) Cheltuieli indirecte (maximum 10% din cheltuielile directe excluzand cheltuielile de capital).

Conditii de finantare
Bugetul total al prezentei competitii este de 6.450.000 lei.

Valoarea maxima a unui cec de inovare este de 45.000 lei.

Termene limita

Depunerea proiectelor este continua pe perioada unui an calendaristic.

Cererea de finantare se completeaza, se semneaza, se scaneaza in format .pdf si se incarca in platforma de depunere on-line www.uefiscdi-direct.ro, ce va fi disponibila incepand cu 15 martie 2012.

Finantator: Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica
Sursa: Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica

Ghidul solicitantului

[caseta-final-fise]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.