Programul de dezvoltare si modernizare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata

ATENTIONARE: Acest program nu este activ in acest moment!

Obiectivele programului

Obiectivul principal al programului de dezvoltare si modernizare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata il constituie sprijinirea operatorilor economici, persoane juridice si/sau persoane fizice si asociatii familiale autorizate, prin facilitarea accesului la achizitionarea de masini, utilaje, instalatii de lucru, mijloace moderne de evidenta a gestiunii si promovarea activitatii, cu scopul imbunatatirii performantelor economice si tehnice ale operatorilor economici, urmarind adaptarea la cerintele determinate de intrarea in Uniunea Europeana prin cresterea nivelului de competitivitate, sporirea protectiei consumatorilor si securitatii alimentare.

Programul urmareste:

 • intarirea capacitatii agentilor economici de promovare a produselor si serviciilor de piata;
 • dezvoltarea si modernizarea activitatii comerciantilor si prestatorilor de servicii de piata;
Solicitanti eligibili

Pot beneficia de alocatii financiare nerambursabile in cadrul programului, agentii economici, care indeplinesc cumulativ la data solicitarii, urmatoarele criterii de eligibilitate:

 • sunt persoane juridice (societati comerciale/societati cooperative) si persoane fizice/asociatii familiale autorizate, care au ca obiect principal de activitate comercializarea produselor si serviciilor de piata, activitati prevazute in Anexa nr. 3 la Ordonanta Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, aprobata prin Legea nr. 650/2002, activitati regasite in Anexa 1 la procedura; sunt definite conform art. 2 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, astfel cum a fost modificata prin Ordonanta Guvernului nr. 27/2006;
 • au capital social integral privat;
 • au cel putin 1 an de la data infiintarii;
 • nu au datorii la bugetul general consolidat si bugetele locale atat pentru sediul social cat si pentru toate punctele de lucru;
 • au o cifra de afaceri anuala neta de pana la 50 milioane de euro, echivalent in lei, sau detin active totale care nu depasesc echivalentul in lei a 43 milioane de euro, la finele anului fiscal anterior (prin active totale se intelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli in avans);
 • au un numar mediu anual de salariati cuprins intre 1 si 249 inclusiv, in anul fiscal anterior;
 • au sediul social, sunt inregistrate la Oficiul Registrului Comertului si isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei;
 • nu sunt in stare de dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, insolventa, faliment sau suspendare temporara a activitatii.
 • nu sunt in dificultate, in conformitate cu prevederile “Instructiunilor privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea firmelor in dificultate”, publicate in Jurnalul Oficial al Comisiei Europene OJC 244/2004.
Activitati eligibile

Alocatia financiara nerambursabila se acorda pentru cheltuielile efectuate pentru achizitionarea de masini, utilaje si instalatii tehnologice, mijloace moderne de evidenta a gestiunii si promovarea activitatii, specifice sectorului si activitatii autorizate desfasurate de operatorul economic in conformitate cu codul CAEN si aferentei grupei 2.1 si 2.2.9 si 2.2.10 din H.G. nr. 2139/2004, pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu exceptia Jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, mese de biliard, instrumente si automate muzicale.

Conditii de finantare

Bugetul programului de dezvoltare si modernizare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata pentru anul 2007 este 6.000 mii lei, defalcat astfel:

 • 5.980.000 lei pentru acordarea de alocatii financiare nerambursabile si
 • 20.000 lei la dispozitia Agentiei Nationale pentru intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, pentru decontarea cheltuielilor privind implementarea, administrarea, monitorizarea si evaluarea Programului (cheltuieli de promovare, cheltuieli materiale si servicii).
Termene limita

Termenul limita pentru aceste program este 1 octombrie 2007.

Finantator: Ministerul Intreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri
Sursa: ANIMMC
Informatii suplimentare
Folositi instrumentele urmatoare pentru a obtine detalii complete despre acest program de finantare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.